• Biblioteka

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego' 2019
     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego' 2019

     • 21.02.2019 12:02
     • 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (ang. International Mother Language Day), ustanowiony przez UNESCO w listopadzie 1999r. na wniosek Bangladeszu. Data ta upamiętnia wydarzenia z Pakistanu (w którego skład wchodziły wówczas terytoria zamieszkałe przez Bengalczyków), gdzie w 1952r. zginęło pięciu studentów domagających się nadania statusu języka urzędowego językowi bengalskiemu. Według danych UNESCO na świecie istnieje około 6 tysięcy języków, lecz ponad połowa z nich jest tak rzadko używana, iż mogą zniknąć w ciągu kilku pokoleń.
      Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na świecie miały miejsce w roku 2000. W Polsce po raz pierwszy obchodzono je w 2005r., zaś w 2006r. dzień ten rozpoczynał obchody Roku Języka Polskiego, którego popularyzacji miało służyć m.in. dyktando pisane przez posłów.
      Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego służą przede wszystkim przypomnieniu celów, dla których Dzień ten został proklamowany: podkreśleniu znaczenia różnorodności językowej i kulturowej, zwróceniu uwagi społeczeństw na łączące się z nauką języka ojczystego kwestie tożsamości narodowej, a także przyznaniu tejże różnorodności należytego miejsca w edukacji i uświadomieniu wpływu rozumienia języka na rozwój intelektualny dziecka.

      W Polsce obchody tego dnia polegają na promowaniu języka polskiego i podkreślaniu konieczności ochrony dziedzictwa językowego, lecz należy także pamiętać o innych językach, którymi posługują się osoby zamieszkujące terytorium naszego kraju.

      Jak stwierdził w swoim przesłaniu Dyrektor Generalny UNESCO, Koïchiro Matsuura: "Wraz ze śmiercią języka umiera także wiele innych form dziedzictwa niematerialnego, szczególnie dziedzictwo tradycji i przekazu ustnego społeczności, która się tym językiem posługuje. Znikanie języków powoduje także straty w innych dziedzinach ludzkiej wiedzy, która w znacznej mierze przekazywana jest ustnie, jak na przykład wiedza z dziedziny bioróżnorodności."

      Obchody Dnia Języka Ojczystego są zatem okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego.


      Polecam stronę Polskiego Radia, na której znajdziecie mnóstwo różnych treści dotyczących kultury języka polskiego, jego historii, współczesnego rozwoju:
      https://www.polskieradio.pl/24,Kultura/3278,Miedzynarodowy-Dzien-Jezyka-Ojczystego

      Młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w sympozjum naukowym "Kultura języka dziś", które odbędzie się w piątek, 22 lutego 2019r., w Ksiąznicy Pomorskiej:
      https://www.ksiaznica.szczecin.pl/wydarzenia/single/id/1688
      Na spotkanie zaprasza Pani Prof. dr. hab. Ewa Kołodziejek. Wezmą w nim udział językoznawcy z Uniwersytetu Szczecińskiego i innych ośrodków akademickich.

      Romuald Kuźmitowicz

     • więcej
     • Analizy rynku wydawniczego - inspiracje!
     • Analizy rynku wydawniczego - inspiracje!

     • 21.02.2019 10:51
     • Drodzy Czytelnicy! Zachęcam do kontaktu ze stroną: https://wirtualnywydawca.pl/
      Znajdziecie tu wiele przydatnych informacji na temat funkcjonowania rynku czytelniczego, inspiracje do czytania, będziecie mogli śledzić karierę książek nominowanych i nagradzanych w konkursach. Strona daje ponadto młodym autorom szansę nawiązania współpracy z wydawcami.

      Romuald Kuźmitowicz
     • więcej
     • "Reinkarnacja książek"
     • "Reinkarnacja książek"

     • 21.02.2019 09:02
     • 24 stycznia 2019r., już po raz piąty, w ZSO nr 6 w Szczecinie odbyła się „Reinkarnacja książek”, otwarte spotkanie poświęcone renowacji zniszczonych woluminów gromadzonych i eksploatowanych przez lata w szkolnej bibliotece. Tym razem dwudziestokilkuosobowej grupie młodzieży udało się przywrócić do życia kilkadziesiąt egzemplarzy zniszczonych lektur. Akcja ma charakter pracy wolontariackiej, a ponadto – walor przyciągania uwagi uczniów do biblioteki. Wychowuje do postawy szacunku dla książki, jest jedną z form promowania czytelnictwa. Organizują ją Samorząd Uczniowski i szkolna biblioteka.

      Romuald Kuźmitowicz, nauczyciel bibliotekarz

      Zdjęcia: Ada Mickiewicz, Samorząd Uczniowski, Romuald Kuźmitowicz

       
     • więcej
  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie