• Konto bankowe i opłaty

    • Wpłata na Radę Rodziców za rok 2022/2023


     Dokonywać można na konto:

     Rada Rodziców przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
     pl. Mariacki 1

     PKO S.A. III O/Szczecin

     51 1240 3826 1111 0000 4411 1809

     jako tytuł przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz klasę.

     Opłata za cały rok wynosi 150 zł (80 za kolejne dziecko uczęszczające do IX LO w Szczecinie)