• Ekopracownia

     • Nowoczesna ekopracownia w IXLO!

     • Z przyjemnością informujemy,  że  nasze liceum otrzymało dofinansowanie  w wysokości 75 000 złotych na realizację pracowni odnawialnych źródeł energii-„Eco Zone”! Pracownia  powstanie dzięki pilotażowemu programowi Ekopracownia – Zielone serce szkoły ”, który jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Stworzenie nowoczesnej pracowni w naszej szkole z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zajęć z przedmiotów przyrodniczych oraz umożliwi młodzieży wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez realizację ciekawych inicjatyw o tematyce ekologicznej. Uroczyste przekazanie symbolicznego czeku oraz umowy na realizację projektu odbyło się 25 lipca 2023 roku. Umowę dofinansowania – w imieniu pana Marka Subocza – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie przekazała pani Joanna Grab – Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu, natomiast symboliczny czek pan Artur Szałabawka, poseł na Sejm RP.

      EKOPRACOWNIA dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nfosigw.gov.pl

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62 (nieczynny)
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin Poland
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie