• Terminarz 2022/2023

   • Znajdź nas na...

    • T E R M I N A R Z  2022/2023


    1.  

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    1 września 2022r. 

    1.  

    Klasowe zebrania organizacyjne: współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów klas pierwszych

    5 września 2022 r. 1700

    1.  

    Klasowe zebrania organizacyjne: współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów klas II, III, IV

    15 września 2022 r. 1700

    1.  

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej

    15 września 2022 r. 1530

    1.  

    Złożenie deklaracji maturalnych

    do 30 września 2022 r.

    1.  

    Zebrania z rodzicami

    3  listopada 2022r.

    1.  

    Egzamin DSD II

    grudzień 2022 r.

    1.  

    Zakończenie wystawiania ocen semestralnych

    22 grudnia 2022r.

    1.  

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 – 31 grudnia 2022 r.

    1.  

    Rada pedagogiczna - klasyfikacja za I semestr

    5 stycznia 2023 r.

    1.  

    Zakończenie I semestru

    5 stycznia 2023 r.

    1.  

    Rada Plenarna

    10 stycznia 2023 r.

    1.  

    Zebrania z rodzicami

    12 stycznia 2023 r.

    1.  

    Ferie zimowe

    13-26 lutego 2023 r.

    1.  

    Wystawienie propozycji ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych

    23  marca 2023 r.

    1.  

    Zebranie z rodzicami

    23 marca 2023 r.

    1.  

    Wiosenna przerwa świąteczna

    6-11  kwietnia 2023 r.

    1.  

    Zakończenie wystawiania ocen w klasach maturalnych

    14  kwietnia 2023 r.

    1.  

    „Drzwi Otwarte Szkoły”

    kwiecień 2023 r.

    1.  

    Rada pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas maturalnych

    20  kwietnia 2023 r.

    1.  

    Zakończenie nauki w klasach maturalnych

    28  kwietnia 2023 r.

    1.  

    Egzaminy maturalne

    4 -23 maja 2023 r.

    1.  

    Święto Szkoły- rocznica bitwy pod Monte Cassino

    maj 2023 r.

    1.  

    Wystawienie propozycji ocen rocznych

    22 maja 2023 r.

    1.  

    Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

    23 maja 2023 r.

    1.  

    Zakończenie wystawiania ocen rocznych

    15 czerwca 2023 r.

    1.  

    Rada klasyfikacyjna

    19 czerwca 2023 r.

    1.  

    Dzień sportu i zdrowego stylu życia

    czerwiec 2023 r.

    1.  

    Zakończenie zajęć dydaktycznych

    23 czerwca 2023 r.

    1.  

    Rada Plenarna

    30 czerwca 2023 r.

    1.  

    Rekrutacja uczniów do klas I

    wg odrębnego harmonogramu

    1.  

    Odbiór świadectw maturalnych

    7 lipca 2023 r.

     

    • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    31 października 2022 r.(poniedziałek)

    2 grudnia 2022 r.(piątek)

    2 maja 2023 r.(wtorek)

    4, 5, 8, 9 maja 2023 r. – egzaminy maturalne;

    9 czerwca 2023 r.-piątek po Bożym Ciele

    • dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

    14 października 2022 r.-Dzień Nauczyciela(piątek)

    1 listopada 2022 r.-Święto Zmarłych(wtorek)

    11 listopada 2022 r. –Święto Niepodległości (piątek)

    6 stycznia 2023 r.-Święto Trzech Króli (piątek)

    1 maja 2023 r.-Święto Pracy(poniedziałek)

    3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 maja(środa)

    8 czerwca 2023 r.  – Boże Ciało (czwartek)