• Skład Prezydium Rady

    • Rada Rodziców


    • Izabela Zychowicz - przewodnicząca

     Edyta Głowacka - Sobiech - sekretarz

     Małgorzata Nowak - skarbnik