• Aktualności

     • # Szkoła Pamięta - klasa 2PE
      • # Szkoła Pamięta - klasa 2PE

      • Przystępując po raz kolejny do akcji "Szkoła Pamięta", uczniowie klasy 2PE podczas godziny wychowawczej wykonali i zaprezentowali m.in. plakat "Miejsca pamięci poświęcone bohaterom w Szczecinie".  Mając również w pamięci osoby z najbliższego otoczenia, które już odeszły, powstała także pełna ciepła i miłości praca pt.” MOJA PRABABCIA – SKARBNICA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ”. 

       MOJA PRABABCIA – SKARBNICA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

        

       Prababcia Helena urodziła się 17 czerwca 1908 roku w Bydgoszczy jako jedna z dziewięciorga rodzeństwa. Moja rodzina wie, że babcia pochodzi ze szlacheckiego rodu Szczepińskich, ale niestety większość pamiątek i cały majątek zaginęły po wojnach. Wiemy natomiast, że brat Prababci Heleny był złotnikiem i wykonał pierścień dla kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Babcia przeżyła I Wojnę Światową oraz zachorowała na panującą wówczas chorobę - hiszpankę. Skończyła niemiecką szkołę, dzięki czemu mówiła płynnie po niemiecku. Ta umiejętność nie raz uratowała jej życie. Babcia Helena wyszła za mąż za Józefa w październiku 1939 roku, a na początku wojny miała już malutkie dziecko. Dziadek Józef pochodził z Krakowa. W czasie II Wojny Światowej był saperem i brał czynny udział w bitwie pod Bzurą. W czasie, kiedy on był na froncie, w dom Prababci uderzyła bomba. Miała wówczas dwoje dzieci. Babcię z dziećmi Niemcy wywieźli w bydlęcym wagonie na południe. Musiała walczyć o jedzenie i picie dla rocznego oraz miesięcznego dziecka. Wspomniana wcześniej umiejętność języka niemieckiego pomogła jej w otrzymaniu pożywienia. Ostatecznie dotarli do Bochni. Dziadek próbował odnaleźć Babcię przez Czerwony Krzyż. Kiedy w końcu się odnaleźli mieszkali przez jakiś czas w Bochni, gdzie urodziła się moja Babcia Irenka. Jednak bombardowania dotarły do okolic Krakowa. Znowu zostali przewiezieni przez Niemców, tym razem do Więcborka. Podczas podróży urodził się brat mojej babci. Nie mieli nic, by dać mu do jedzenia. Jedyną rzeczą była prawdziwa, mocna kawa, przez którą niemowlę omal nie umarło. Kiedy dotarli do Więcborka wojna się skończyła, urodziło się ich piąte dziecko. Cała rodzina pracowała na gospodarstwie, które, nie mając nic, dostali w przydziale od państwa. W Więcborku mieszkali około 20 lat. Po tym czasie dziadek wyjechał do Szczecina, aby układać bruk na ulicach, m.in. na ulicy Wyszyńskiego. Dostał w Szczecinie mieszkanie w bloku, gdzie ostatecznie pradziadkowie się przeprowadzili. Moja babcia w tym czasie poznała dziadka, z którym wzięła ślub. Ojciec dziadka brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Po 8 latach ich małżeństwa oraz po śmierci pierwszego syna urodziła się moja mama. Po roku przeprowadzili się do Szczecina, gdzie razem z pradziadkami zamieszkali w jednym mieszkaniu.

       Po przebytej hiszpance Prababcia przez 50 lat chorowała na cukrzycę insulinową. Jednak powodem jej śmierci w wieku 82 lat był rak płuc spowodowany paleniem papierosów przez pradziadka.

        

       Do końca swoich dni była elegancką i mądrą kobietą. Moja mama przez całe swoje dzieciństwo uważała swoją babcię za nieskończoną skarbnicę wiedzy i doświadczenia. Życie babci przypadło na I Wojnę Światową, ciężką chorobę, II Wojnę Światową w czasie najpiękniejszych młodych lat, a później na Komunizm. Mimo przykrych i ciężkich doświadczeń Prababcia przez cały czas była uśmiechnięta, kochana i odważna.

       Kończąc biografię tej cudownej Kobiety chciałabym przytoczyć słowa, które stale powtarzała mojej mamie, odpowiadając na pytanie co najgorszego może spotkać człowieka:

        

       „Joluś, najstraszniejszym co może przytrafić się człowiekowi są wojna i głód…”

        ~ Helena Oflus z domu Hrabina Szczepińska

     • #Szkoła Pamięta 2GA
      • #Szkoła Pamięta 2GA

      • Nasza prezentacja skupia się przede wszystkim na 15 rocznicy śmierci i 100 rocznicy urodzin papieża-polaka Jana Pawła II. Umieściliśmy w niej kilka ciekawostek o jego życiu, aby pokazać uczniom naszej szkoły jak cenioną postacią jest Wojtyła. Są to informacje, które powinien znać każdy obywatel.
        

       Tekst: Oliwia Bieniarz uczennica klasy 2Ga

        

       Prezentacja - >>Pobierz

     • # Szkoła Pamięta 1F
      • # Szkoła Pamięta 1F

      • W ramach programu "Szkoła Pamięta" klasa 1F przygotowała prezentację dotyczacą protestów robotniczych w 1980 r w Szczecinie.

       "Nasza prezentacja opowiada o losach Szczecina w sierpniu 1980 roku. Wybraliśmy ten temat z okazji 40. rocznicy wybuchu strajków i porozumień sierpniowych. Chcemy upowszechnić wiedzę o samych strajkach, ale też o osobach biorących w nich udział. Z prezentacji dowiecie się także podstawowych informacji o „Solidarności”, która pomogła Polakom wyrwać się spod komunistycznej władzy."
        

       tekst: Uczniowie klasy 1F.

      • WYNIKI - Wojewódzkiej Olimpiady o puchar Dyrektora IX LO

      • I WOJEWÓDZKA OLIMPIADA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI O PUCHAR DYREKTORA IX LO W SZCZECINIE 

       Wszystkim uczestnikom SERDECZNIE GRATULUJRMY wzięcia udziału w I edycji Olimpiady w szczególności laureatom. Informacje o wynikach konkursu znajdziecie w załączniku.

       Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 17.04.2021r. 

       Już dzisiaj ZAPRASZAMY pozostałych uczniów klas siódmych i ósmych do wzięcia udziału w II edycji Olimpiady, która odbędzie się 13 marca 2021r.

       tekst: Anna Olszewska

      • Zdalne nauczanie

      • Informujemy, że od dnia 26 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. lekcje będą odbywać się w systemie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams. Zajęcia lekcyjne będą miały formę wideokonferencji. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji dla poszczególnych klas.

       O zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku oraz aktualności na stronie szkoły.

      • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

      • Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

       Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z uczniem. Informacje te należy przekazać na adres e-mail: kwarantanna@psse.szczecin.pl  (formularz zgłoszeniowy w zakładce dla rodziców). W temacie e-maila proszę wpisać: IX LO, klasa, imię i nazwisko ucznia

       Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.

     • I edycja olimpiady już za nami!
      • I edycja olimpiady już za nami!

      •  

       W sobotę, 10 października, odbyła się I edycja Wojewódzkiej Olimpiady Matematyczno-Przyrodniczej z Elementami Informatyki o Puchar Dyrektora IX LO w Szczecinie, organizowanej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

       W olimpiadzie wzięło udział 6 Szkół Podstawowych: SP3, SP1,Publiczna Szkoła Państwowa " Na Głębokim", Sp48, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, SP63.

       Wszystkim uczestnikom gratulujemy!


       Wyniki już wkrótce.

       Tekst: Małgorzata Kiełbasa, Anna Gola.

       Zdjęcia: Małgorzata Kiełbasa

      • Matura 2021

      • DEKLARACJA maturalna !!!

       link do strony z aplikacją do wypełniania deklaracji (deklaracja.edu.pl);

       wypełnij uważnie deklarację maturalną;

       wypełnioną deklarację wydrukuj dwustronnie (na jednej kartce) (do drukowania wykorzystaj plik PDF pobrany z aplikacji lub otrzymany mailem);

       dostarcz osobiście podpisaną deklarację do sekretariatu.

        

       KOD SZKOŁY: 326201-1111W 

      • Stypendium socjalne

      • Stypendia Socjalne

       Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

       • stypendium szkolnego,

       Stypendium szkolne przysługuje:  

       - uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie  miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł netto

        

       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz  z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2020 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.

        

       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta szczecin.

       http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

       Stypendium szkolne nie przysługuje: 

       • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin
       • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie)
      • ZEBRANIA Z RODZICAMI

      • Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w formie zdalnej na platformie Teams. Rodzice korzystają z  loginów i haseł swoich dzieci.

       Harmonogram zebrań:

        

       Klasy maturalne- 2 września 2020 r.(środa), godzina 17.00

       Klasy drugie- 3 września 2020 r.(czwartek), godzina 17.00

       Klasy pierwsze- 4 września 2020 r.(piątek), godzina 17.00

      • Informacje na temat systemy wynajmu szafek szkolnych dla uczniów

      • Drodzy uczniowie, poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat wynajmu szafek szkolnych.

       1. Wynajem możliwy będzie od 1 września do 15 października. Po tym czasie zamykamy możliwość wynajmu na dany rok.
       2. Wynajem odbywa się tylko za pośrednictwem naszej strony www.perfect-box.pl
       3. Aktualnie można zapisać się na listę oczekujących aby otrzymać przypomnienie e-mail o uruchomieniu możliwości wynajmu.
       4. Aby zapisać się na takową listę wystarczy wejść na naszą stronę do zakładki wynajmij
       5. Wynająć można tylko na 1 rok z góry, jednakże każdego roku od 1 - 14 czerwca jest możliwość przedłużenia wynajmu szafki z opcją pozostania w tej samej szafce, na kolejny rok.
       6. Szafki będą przydzielane losowo przez system.
       7. Ze wszystkimi problemami z szafkami czy pytaniami prosimy kierować się bezpośrednio na adres e-mail biuro@perfect-box.pl
       8. Osoby nie planujące przedłużyć wynajmu na kolejny rok zobowiązane są do rozliczenia się z kluczyków na koniec okresu wynajmu. Kluczyki będzie trzeba wrzucić przez specjalnie przygotowany otwór w szafce nr 247.
       9. Każdy z wynajmujących otrzyma 2 kluczyki do jednej szafki. W przypadku zgubienia jednego z kluczy, wynajmujący zobowiązany jest dorobić go na własny koszt.
       10. Kluczyki będą wysyłane do uczniów przy pomocy listu poleconego Pocztą Polską na wskazany adres w zamówieniu.
       11. Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 25 zł za kluczyki. Kaucja zwracana jest po wypełnieniu formularza zwrotu na naszej stronie www, w którym wskazuje się nr rachunku bankowego. Na naszej stronie jest dokładna instrukcja jak to wykonać, krok po kroku.
      • OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

      • 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00
        

       Kandydaci mają możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji on-line po zalogowaniu się w systemie Nabór na swoje konto.

       Dla kandydatów, którzy nie posiadają konta w systemie Nabór, w szkole pierwszego wyboru zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych
       i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62 (nieczynny)
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin Poland
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie