• Aktualności

      • OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

      • 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00
        

       Kandydaci mają możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji on-line po zalogowaniu się w systemie Nabór na swoje konto.

       Dla kandydatów, którzy nie posiadają konta w systemie Nabór, w szkole pierwszego wyboru zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych
       i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

      • HARMONOGRAM WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO

      • 11 sierpnia 2020 r.

       Absolwenci z lat poprzednich odbierają zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego w sekretariacie szkolnym, od godz. 11.00 – 15.00.

       Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i wytycznych GIS. Prosimy o zabranie ze sobą maseczki ochronnej i własnego długopisu.

      • INFROMACJA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

       1. Na sprawdzian mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
       2. Kandydaci przychodzą na sprawdzian o godzinie 9.40, a przed wejściem do wyznaczonych sal okazują legitymacje szkolne.
       3. Sprawdzian trwa 60 minut i ma formę pisemną.
       4. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu powinni ograniczyć rzeczy wnoszone na teren szkoły do niezbędnego minimum.
       5. Czekając na wejście do szkoły lub sali, kandydaci zachowują odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
       6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal po zajęciu miejsc przez przystępujących do sprawdzianu. Po zajęciu miejsca w sali, kandydaci mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy kończą pracę i opuszczają salę.
       7. Przy wejściu do szkoły jest wywieszona informacja:
       • dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
       • zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
       • zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
       • zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
       • zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
       1. Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
       2. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali wraz z informacją o prawidłowej dezynfekcji rąk.
      • SPRAWDZENIE KOMPUTERÓW

      • OBOWIĄZKOWE SPRAWDZENIE KOMPUTERÓW

       NA EGZAMIN MATURALNY

        

       Z INFORMATYKI

        

       ODBĘDZIE SIĘ

        

       15 MAJA 2019 (poniedziałek)

       O GODZINIE 12.30
       SALA 201 i 202

     • Wyniki konkursu „Patron naszej szkoły’ 2020”
      • Wyniki konkursu „Patron naszej szkoły’ 2020”

      • Z przyjemnością ogłaszamy wyniki tegorocznej edycji konkursu poświęconego Patronowi szkoły – Bohaterom Monte Cassino. Uczniowie przedstawili bardzo ciekawe prace literackie i publicystyczne.

       Zwycięzcy:

       I miejsce – Marta Kwiecień, reprezentująca klasę 1Pb – za pieśń-impresję ,,Zapomniana zapomnianych”, której towarzyszy oryginalne wykonanie muzyczne utworu do własnej kompozycji

       Zapomniana_zapomnianych.pdf

       Zapomniana_Zapomnianych.mp3

       II miejsce – Julia Sinkiewicz, reprezentująca klasę 1Pd – za opowiadanie „W odcieniu szafiru”, stylizowane wspomnienia uczestnika walk o Monte Cassino

       W_odcieniu_szafiru.pdf

       III miejsce – Bartosz Ryłko, reprezentujący klasę 1Pa – za wiersz „Czerwone maki - odważne serca", poświęcony żołnierzom gen. Andersa

       Czerwone_maki_-_odwazne_serca.pdf​​​​​​​

       Gratulujemy! Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.

       Jury: Marek Matusiak, Romuald Kuźmitowicz

       Serdecznie dziękuję Wychowawcom i Nauczycielom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie. Panu Profesorowi Markowi Matusiakowi dziękuję za współpracę w jury.

       Romuald Kuźmitowicz, organizator konkursu

       Zdjęcie: Romuald Kuźmitowicz

     • „Dni Otwartych Drzwi” online w IX LO w Szczecinie
      • „Dni Otwartych Drzwi” online w IX LO w Szczecinie

      • Z oczywistych względów tegoroczne „Dni Otwartych Drzwi” miały zupełnie nietuzinkowy charakter. Tym razem, ponieważ nie mogliśmy zaprosić ósmoklasistów i ich rodziców w gościnne mury naszej szkoły, by dać się poznać w bezpośrednim kontakcie, przedstawiliśmy im bogatą i wyjątkową ofertę IX LO w Szczecinie w trybie online.

       Dzięki mobilizacji sił, inwencji dyrekcji, nauczycieli i uczniów udało się opracować i przeprowadzić bardzo korzyst promocję szkoły, co ma dla nas doniosłe znaczenie integracyjne w trudnym okresie zdalnego funkcjonowania placówek oświaty.

       Działania nasze rozłożyły się na kilka dni: między 4 a 9 maja. Zachęcaliśmy do przeglądania naszej strony internetowej, która gromadzi wiele przydatnych informacji, przybiża specyfikę i atmosferę szkoły, rytm jej życia. Wirtualny spacer zaprasza do wnętrza klasycystycznego gmachu, w którego murach kształciło się wiele generacji szczecinian: http://strona.lo9.szczecin.pl/spacer/13.htmlZ dumą eksponujemy historię szkoły: https://lo9szczecin.edupage.org/a/historia-szkoly.

       Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy prezentacje, które wprowadzają w różne wymiary funkcjonowania naszego liceum: https://lo9szczecin.edupage.org/a/wirtualne-drzwi-otwarte. Aby dać wyobrażenie, jak w rzeczywistości funkcjonują profile naszych klas, uczniowie przygotowali atrakcyjne strony internetowe i filmy, z pomocą których je charakteryzują. Oni sami w przekonujący sposób opowiedzieli, jak odnajdują się na każdym z profili i dali odczuć, jak wiele możliwości zyskują nasi uczniowie, by realizować swoją własną ścieżkę. Znalazła się tu ulotka – skrót informacji o szkole, a nawet piosenka o „Dziewiątce”. Uczniowie działający w Radzie Samorządu Uczniowskiego odsłonili przed publicznością jeszcze wiele oblicz IX LO – każde warte uwagi.

       Wiele działo się na naszym fanpage'u na Facebooku: https://www.facebook.com/lo9szczecin/. Codziennie serwowaliśmy przydatne informacje na temat działalności szkoły, dając wyraz, co się u nas dzieje. Prezentowaliśmy nasze dokonania, porządkując je w kontekście każdego z profili klas.

       Kulminacja „Dni Drzwi Otwartych” przypadła na 9 maja 2020r., kiedy to na Facebooku odbył się czat zatytułowany „Otwarte IX Wrota”. Przedsięwzięcie to dało szansę znacznie bliższego kontaktu uczniów klas ósmych i ich rodziców z kierownictwem i nauczycielami „Dziewiątki”, którzy odpowiadali na pytania, pomagając zainteresowanym rozwiać wątpliwości przy wyborze szkoły średniej. Trudno oprzeć się wrażeniu, że społeczność i potencjał edukacyjny IX LO w Szczecinie zaprezentowano w atrakcyjny i niebanalny sposób. Webinar udostępniamy na stronie: https://www.facebook.com/lo9szczecin/videos/169590784413751/.

       Drzwi „Dziewiątki” stoją otwarte dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych – zapraszamy!

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz

       Grafika: Wioleta Morszczyn-Snop

     • Renesans pracowni chemicznej
      • Renesans pracowni chemicznej

      • Udało się zrealizować zamierzony plan, klasa chemiczna nabrała nowego blasku... i życia. 😊

       Dziękuję przede wszystkim Rodzicom mojej wspaniałej klasy II e, którzy mi zaufali i zaakceptowali mój pomysł na „Nowy Układ Okresowy Pierwiastków Chemicznych”. Rodzice w ogromnej części wsparli szkołę finansowo – za co wszyscy jesteśmy wdzięczni. Dziękuję Radzie Rodziców, za ogromny wkład finansowy, a także Pani Dyrektor, która w realizacji planu zawsze mnie wspierała i pomagała. Nie mogę pominąć podziękowań dla Pani Elżbiety Lewandowskiej, za cudowne pomysły, które zostały wdrożone w realizację planu „Nowej Klasy Chemicznej”. 😊

       Dziękuję jeszcze raz Wszystkim, którzy mnie wspierali i wierzyli w urzeczywistnienie zamierzonego celu.

       Za opracowanie i wykonanie pięknej fototapety w imieniu Dyrekcji szkoły i własnym dziękuję firmie Ego-design Creative Agency Jakub Czapiewski Fp @ego-print (Kontakt 507 198 590, jakub.ego@gmail.com)

       Tekst i zdjęcia: Marlena Nadziejko

       Przed zmianą...

       I po - nowa, wspaniała tablica okresowa!

     • Czat ”Otwarte IX Wrota”
      • Czat ”Otwarte IX Wrota”

      • Chcesz wiedzieć dlaczego warto zostać uczniem „Dziewiątki”?

       Niepowtarzalna okazja już 9 maja 2020,  o 10.00

       Czat  ”Otwarte IX Wrota”

       szczegóły wkrótce.....

     • Biblioteka szkolna
      • Biblioteka szkolna

      • Biblioteka szkolna będzie otwarta dla maturzystów (oddanie wypożyczonych książek)  w godzinach:

       - poniedziałek 9.00 -13.00,

       - wtorek 9.00 -13.00,

       - środa   8.00 -15.00,

       - czwartek 8.00- 15.00,

       od dnia 11 maja do 15 maja 2020r.

     • Koniec roku szkolnego klas 3
      • Koniec roku szkolnego klas 3

      • „Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz.

       I kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.

                                                                                            Paulo Coelho

        

        

       Drodzy Maturzyści!

        

       Nauka i szkoła są jak książka, po którą sięgacie niemal każdego dnia, i której jesteście autorami. Dziś zakończyliście pisanie rozdziału o tytule „IX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie”. Jego karty wypełniają Wasze szkolne przeżycia, przyjaźnie, które nawiązaliście, setki sprawdzianów i zadań domowych, ale przede wszystkim Wasze sukcesy. Są one dowodem na to, że warto stawiać sobie cele i być wytrwałym w dążeniu do ich osiągnięcia, odkrywać tajemnice nauki.

       W październiku zaczniecie pisać nowy rozdział - niech będzie inspirujący, pełen naukowych, artystycznych, sportowych i towarzyskich doświadczeń, spełnionych marzeń, z równie szczęśliwym zakończeniem.

       Ale zanim to nastąpi, przed Wami ważny egzamin - matura.

       Życzymy Wam wiary we własne siły, twórczego niepokoju oraz wspaniałych wyników.

        

       Zawsze wierzcie w siebie i nigdy nie rezygnujcie z marzeń.

        

       Powodzenia!

        

       Dyrekcja, nauczyciele oraz
       społeczność uczniowska IX Liceum

        

        

        

     • #GwiazdyŚwiecąDalej
      • #GwiazdyŚwiecąDalej

      • #GwiazdyŚwiecąDalej to akcja członków Marzenia Utkane z Gwiazd i młodych artystów z różnych stron Polski, którzy zainspirowani ostatnimi wydarzeniami sceny muzycznej postanowili wesprzeć walkę z koronawirusem na swój własny sposób 🌟

       CO? Koncert Charytatywny Online

       GDZIE? Transmisja na żywo na naszym fanpage’u

       KIEDY? 9 maja

       O KTÓREJ? 18:00

       OBECNOŚĆ? Obowiązkowa!

       Celem koncertu jest walka z koronawirusem i wsparcie szpitali, w których w dobie pandemii wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt medyczny. Koncertowi, i całemu okresowi poprzedzającemu go, będzie towarzyszyła zbiórka pieniędzy za pośrednictwem portalu zrzutka.pl LINK: https://zrzutka.pl/z/gwiazdyswiecadalej

       Koniecznie zaznaczcie „wezmę udział”, aby pokazać, że gracie razem z nami!

        https://www.facebook.com/events/1171525083208721/

       Śledźcie nas na bieżąco na Facebooku i Instagramie, bo to nie wszystko co dla Was przygotowaliśmy! 🔥