• Aktualności

      • Odbiór świadectw dojrzałości

      • 4 lipca 2019r.  godz. 11.00

       3A - s. 102,    3B - s. 103,    3C - s. 105,
       3D - s. 101,    3E - s. 106

       ABSOLWENCI z lat ubiegłych – sekretariat.
        

        

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
      • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

      • 19 czerwca zakończył się rok szkolny 2018/ 2019. Uroczystość, z wręczeniem nagród i świadectw, celebrowaliśmy tego dnia dwukrotnie: najpierw dla liceum, później dla gimnazjum. Apel licealistów uświetnili swą obecnością przedstawiciele Partnerów szkoły – uczelni sprawujących patronat naukowy nad klasami IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino: Pani dr Wioletta Piegzik z Katedry Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Pan prof. dr hab. Piotr Borkowski z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej i Pan prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

       Słowo wstępne, podziękowania za efekty tegorocznej współpracy wygłosiła Dyrektor Szkoły, Pani Monika Drozd. Przedstawiciele uczelni również dokonali podsumowań, wyrażając bardzo pochlebne opinie na temat szkoły i dotychczasowej kooperacji, która rokuje doskonałe szanse rozwoju. Uczeń klasy 1a z rąk Pana prof. dra hab. inż. Piotra Niedzielskiego otrzymał pisemne gratulacje i nagrodę za udział w projekcie międzynarodowym LINCE-PL "Zaslużeni dla nauki i techniki spod znaku gryfa”. Najwybitniejszym uczniom IX LO – którzy uzyskali najwyższe średnie ocen – Pan prof. dr hab. Piotr Borkowski wręczył nagrody Rektora Akademii Morskiej. Najlepsi i najaktywniejsi uczniowie z rąk Dyrektor Szkoły, Pani Moniki Drozd, odebrali powinszowania, świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, zaś laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych – nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie. Uczniowie klasy 1a otrzymali także nagrody za udział w projekcie edukacyjnym "Kształtowanie przestrzeni". Po apelu młodzież spotkała się w zespołach klasowych, by wraz z wychowawcami uczcić i podsumować rok nauki w liceum.

       Szczególny wymiar zyskała uroczystość zakończenia roku szkolnego w gimnazjum, które wiąże się z zamknięciem ważnego rozdziału w rozwoju ZSO nr 6 w Szczecinie. Dyrektor Szkoły, Pani Monika Drozd, wicedyrektor, Pani Aneta Czaykowska, przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego, Marcel Sowński, w swoich przemówieniach na temat aktywności i osiągnięć gimnazjalistów podkreślili wartości edukacyjne i społeczne, jakie reprezentowało Gimnazjum nr 42 w Szczecinie. Słowa podziękowań dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i uczniów gimnazjum wypowiedziała Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców, Pani Joanna Milkiewicz, wręczając laureatom konkursów kuratoryjnych, których tego roku mamy szczególnie wielu, nagrody pieniężne ufundowane przez Radę.

       Ostatnich Absolwentów gimnazjum żegnamy z żalem, ale i niekłamaną satysfakcją, czego uzasadnieniem są bardzo wysokie wyniki nauczania, znakomite oceny końcowe uczniów, jak również, co zaakcentowała Dyrektor Szkoły, bardzo satysfakcjonujące rezultaty tegorocznego Egzaminu Gimnazjalnego. Wspaniali Absolwenci są z całą pewnością najlepszą wizytówką naszej szkoły, a wymierne efekty nauczania – mocnym argumentem, by kontynuować naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym przy Placu Mariackim w Szczecinie.

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz

       Zdjęcia: Zofia Trzaska, Julia Szymankiewicz, Antoni Gołąbek

        

     • Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin
      • Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

      • 18 czerwca b. r. dwadzieścia troje naszych uczniów z rąk Prezydenta Miasta Szczecin, Pana Piotra Krzystka, odebrało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego. W minionym już roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino po raz kolejny zdobyli najwyższe laury w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach. Laureatom Nagród Prezydenta Miasta Szczecina serdecznie gratulujemy!

       Informacja i zdjęcia: Aneta Czaykowska

       Redakcja tekstu: Romuald Kuźmitowicz

     • Rejs IX LO
      • Rejs IX LO

      • 18 czerwca 2019 r. młodzież IX LO brała udział w rejsie po porcie. Na pokład zaprosiły uczniów dwa jachty żaglowe biorące udział w Dniach Morza w Szczecinie: s/y Bryza H oraz s/y Zawisza Czarny. Bryza H to zabytkowy drewniany żaglowiec z 1952 roku o powierzchni żagli 180 m2 (ożaglowanie typu kecz). Kilka lat temu przeszedł remont, otrzymał między innymi nowy bezanmaszt (to ten z tyłu), mogliśmy więc podziwiać piękne  drewniane wyposażenie. Załogę stanowi 14 osób, 24 osoby mogą brać udział w krótkich rejsach jako pasażerowie. Zawisza Czarny (1952) to trzymasztowy szkuner (z ożaglowaniem Va Marie). Liczba osób załogi: 46. Po gruntownym remoncie w 1980 roku realizuje cele statutowe harcerstwa, m.in. przewozi co roku Betlejemskie Światło Pokoju. Ma także na koncie trudną i niebezpieczną akcję ratowania rozbitków w okolicy Bermudów i może się poszczycić dwukrotnym opłynięciem Przylądka Horn.

       Dzięki uprzejmości kapitanów obu jednostek uczestnicy rejsu przeżyli przygodę żeglarską na spokojnych wodach Odry. Dowiedzieli się jak wygląda życie na żaglowcu i poznali ciekawostki żeglarskie. Zobaczyli także Szczecin od strony wody, od Wałów Chrobrego do wieży widokowej na Gocławiu. Oglądali urządzenia stoczni remontowej, doki pływające, pochylnię Wulkan oraz infrastrukturę przeładunkową. Dodatkową atrakcją była możliwość podziwiania innych jednostek goszczących w Szczecinie, z największym STS Juan Sebastian de Elcano z Hiszpanii, z 200 osobami załogi, który zawinął po raz pierwszy w historii do polskiego portu, oraz STS Fryderykiem Chopinem.

       Dziękujemy za ugoszczenie nas i życzymy stopy wody pod kilem!

       Tekst: Maciej P. Wasielewski

       Zdjęcia: Aneta Czaykowska, Anna Parchimowicz, Miłka Stankiewicz

     • Lektura szkolnej gazety
      • Lektura szkolnej gazety

      • Drodzy Czytelnicy!

       Na blogu szkolnej gazety znajdziecie zarchiwizowane tegoroczne numery "IX Wrót" - łącznie z ostatnim, którego premiera odbyła się przed kilkoma dniami:

       https://ix-wrota.blogspot.com/2019/

       Zachęcamy do lektury!

       Romuald Kuźmitowicz z Redakcją

       Rysunek Aleksandry Kozioł z kl. 1e przeznaczony na okładkę majowo-czerwcowego numeru gazety

     • Wykłady pod patronatem Wydziału Filologicznego US
      • Wykłady pod patronatem Wydziału Filologicznego US

      • We środę, 12 czerwca 2019r., uczniowie klas 2A, 2B, 2C, 2E, 2F i 1A pod opieką nauczycieli języka angielskiego uczestniczyli w cyklu wykładów zorganizowanych przez Instytut Anglistyki oraz Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, z którym IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie współpracuje w ramach podpisanej w bieżącym roku umowy patronackiej:

       1. „Varieties of English” – dr Sylwester Jaworski (Zakład Języków i Kultur Celtyckich IA),
       2. „The history of the English language” – dr Monika Skorasińska (Zakład Języków i Kultur Celtyckich IA),
       3. „Przekaz medialny – błędy językowe” – dr Agnieszka Szlachta (Zakład Mediów i Komunikowania IPiDz),
       4. „Travellin’ thru the USA” – mgr Tomasz Obiała (Zakład Metodyki Nauczania Języka Angielskiego IA).
         

       Informacja i zdjęcia: Wioleta Morszczyn-Snop
       Tekst: Romuald Kuźmitowicz

        

     • Debata w rocznicę wyborów czerwcowych 1989 roku
      • Debata w rocznicę wyborów czerwcowych 1989 roku

      • Dnia 10 czerwca 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w debacie oksfordzkiej poświęconej wyborom czerwcowym z 1989 roku. Debata odbyła się w Centrum Dialogu Przełomy na Placu Solidarności.

       Zespół naszego liceum w składzie: Marcin Czarnik (1c), Kacper Olejarczyk (1c), Łukasz Szypka (1a) i Mateusz Dymerski (2c) wygrał debatę, pokonując drużynę z IV LO.

       Uczniowie nasi zaprezentowali się bardzo dobrze. Serdeczne gratulacje!

       Tekst i zdjęcie: Marek Matusiak

     • Program Edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”
      • Program Edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”

      • Klasa 1a (o profilu matematyczno-informatycznym) w roku szkolnym 2018/2019 brała udział w projekcie architektonicznym „Kształtowanie przestrzeni”. Jest to program edukacyjny Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczniów liceów i techników.

       Program projektu skupia się na naszym otoczeniu przestrzennym – środowisku zurbanizowanym, obejmującym przestrzeń domu i mieszkania, obszary publiczne w bliskim sąsiedztwie oraz wybrane elementy historii architektury.

       Przypominamy, że 25 stycznia 2019r. pod kierunkiem specjalistów uczniowie klasy 1a m.in. realizowali godzinne zajęcia z rysunku CAD i rysunku odręcznego, a 31 maja 2019r. w Urzędzie Miasta w Szczecinie wzięli udział w uroczystej gali zakończenia projektu.

       Przedsięwzięcie podsumował artykuł w "Głosie Szczecińskim":

       Link do artykułu.

       Tekst: Małgorzata Kiełbasa

       Zdjęcia: Monika Drozd, Małgorzata Kiełbasa

     • Święto Szkoły
      • Święto Szkoły

      • Od 1984 roku Nasza szkoła nosi zaszczytne miano - IX Liceum Ogólnokształcące imienia Bohaterów Monte Cassino. 31 maja 2019 roku świętowaliśmy w szkole pamięć o historycznych wydarzeniach, które w maju 1944 roku rozegrały się we Włoszech z udziałem polskich żołnierzy. Żołnierze Ci - dziś kombatanci, których ze wzruszeniem gościmy w progach szkoły - udowodnili wtedy swoją odwagę i patriotyzm. Jak co roku uhonorowaliśmy te wartości podczas uroczystego apelu, w którym wzięli udział kombatanci, uczniowie i nauczyciele. Apel Poległych przypomniał ogrom poświęcenia i odwagi, dzięki którym Polacy 75 lat temu zwyciężyli pod Monte Cassino.

       Święto Szkoły to również wspaniała możliwość, by przypominać losy historycznego budynku, w którym mieści się Nasze liceum - ciekawy wykład dotyczący tej tematyki wygłosiła w trakcie uroczystego spotkania pani doktor Agnieszka Borysowska z Książnicy Pomorskiej. Dzięki współpracy szkoły z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego mieliśmy również przyjemność gościć tego dnia panią profesor Swietłanę Niewzorową z Katedry Filologii Romańskiej US.

       Święto Szkoły to przede wszystkim ważny dzień dla uczniów - przygotowali oni montaż poetycko-muzyczny związany z tematyką wojenną, brali udział we wciągającej grze terenowej i historycznych grach planszowych na temat bitwy pod Monte Cassino. Na szkolnym boisku odbył się również koncert pieśni patriotycznych, w którym młodzież występowała solo lub zespołowo. Jednak najbardziej wyjątkowym doświadczeniem tego dnia jest dla uczniów i nauczycieli możliwość spotkania z kombatantami, rozmowy z Nimi - to dla nas zaszczyt i niezwykła szansa na poznanie osobistej strony Wielkiej Historii...

       Tekst: Miłka Stankiewicz, zdjęcia: Antoni Gołąbek 2c, Zuzanna Knapik 3gb

     • Zakończyła się jedenasta edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Kotłownia 2019”.
      • Zakończyła się jedenasta edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Kotłownia 2019”.

      • Jury pod przewodnictwem pani Anny Januszewskiej, znakomitej aktorki Teatru Współczesnego, obejrzało 10 spektakli uczniowskich, doceniając wiele umiejętności zaprezentowanych przez młodych artystów. Nagrodę Główną Rady Rodziców ZSO nr 6 przyznano grupie teatralnej DRAMA z Gimnazjum nr 10 i SP-53 w Szczecinie za przedstawienie „Pryzmat”. Dwa równorzędne wyróżnienia za pracę zespołową otrzymały zespoły: Teatr EMIGATIS z Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie za przedstawienie „Zabawa w dom” oraz grupa teatralna MASKA z ZSO nr 6 (IX LO i G-42) za spektakl „współbrzmiący z rzeczywistością” pt. „Rodzina, ach, rodzina”. Przyznano też kilka nagród indywidualnych za role żeńskie i męskie: dla uczennicy II LO - wykonawczyni jednej z ról w przedstawieniu „Lalka krawcowej”; dla najmłodszej uczestniczki z SP-55 w Szczecinie - za rolę „Maleńkiej Księżniczki”; dla ucznia z IV LO (zespół CHAOS) za rolę księdza w spektaklu „Trzy słowa”; dla dwóch wykonawców z zespołu teatralnego „Hydra” - uczniów VII LO - za ciekawe role w przedstawieniu „Domysły na temat Barabasza”. Ponadto wyróżniono jedną z wykonawczyń przedstawienia „Kawaliada” za brawurową obecność na scenie – zespół teatralny z VI LO. Na uwagę i docenienie przez jury zasłużyły też dwa inne zespoły: grupa teatralna z Technikum Technik Cyfrowych i zespół „Miniatura” z IV LO, która zaprezentowała etiudy pantomimiczne. Przyznano też nagrodę w plebiscycie publiczności: zdobył ją zespół „Hydra” z VII LO w Szczecinie. Wysoki poziom przedstawionych prezentacji scenicznych spotkał się z bardzo życzliwym komentarzem ze strony głównej jurorki.

       W drugim dniu „Kotłowni 2019” chętni uczestnicy skorzystali z ćwiczeń warsztatowych przeprowadzonych w dwóch grupach przez aktorów Teatru Współczesnego: panią Annę Januszewską i pana Michała Lewandowskiego.

       XI Przegląd Małych Form Teatralnych „Kotłownia 2019” przygotowali uczniowie IX LO i Gimnazjum nr 42 pod kierunkiem polonistki, Anny Parchimowicz, ze współudziałem: pani Bogumiły Stankiewicz i pana Marcina Niedziółki (także nauczycieli polonistów).

       Całość imprezy prowadził już po raz piąty uczeń IX LO, Cezary Orłowski, który tym razem wcielił się w postać Piotrusia Pana. Święto teatru w szkole na placu Mariackim okazało się udane także w tym roku. A za rok…

       Tekst: Anna Parchimowicz

       Zdjęcia: Marta Krauze, Antoni Gołąbek

        

        

        

       Teatr Emigatis Stargard

       Grupa z II LO

       Pantomima IV LO

       Warsztaty z panią Anną Januszewską

       Warsztaty z panem Michałem Lewandowskim

       Zespół Maska IX LO odbiera nagrodę.

       Rozdanie nagród

     • Laboratorium na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT
      • Laboratorium na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

      • 22.05.2019r. uczniowie klasy przyrodniczej – II e – wzięli udział w praktycznych zajęciach laboratoryjnych przeprowadzonych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajęcia, zorganizowane przez nauczycielkę naszej szkoły, mgr inż. Marlenę Nadziejko, przeprowadzone zostały dzięki uprzejmości mgr inż. Pawła Adamskiego, mgr inż. Michała Zgrzebnickiego oraz inż. Aleksandra Albrechta.

       Uczniowie mieli wyjątkową okazję zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, dotyczącej m.in. poprawnego nazewnictwa podstawowego sprzętu i armatury laboratoryjnej. Zostali wprowadzeni do obsługi: wagi laboratoryjnej, mieszadeł magnetycznych, pipet automatycznych, pH – metru, pompy próżniowej, suszarki.

       Samodzielnie wykonywali doświadczenia! – oczywiście, otrzymali dodatkowe karty pracy do udokumentowania jej efektów. Uczestniczyli w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu badania otrzymanych wcześniej osadów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) i nie tylko. Uczniowie byli świadkami procesu rejestracji obrazu dyfrakcyjnego, tzw. dyfraktogramu, próbek w warunkach otoczenia oraz podwyższonej temperatury, w atmosferze wodoru. Zapoznano ich z identyfikacją faz krystalicznych obecnych w badanej próbce przy pomocy oprogramowania komputerowego Panalytical HighScore Plus z dostępem do bazy danych ICDD (The International Centre for Diffraction Data) PDF4+.

       Uczestniczyli w krótkim wykładzie na temat budowy dyfraktometru rentgenowskiego Philips X’pert Pro wyposażonego w komorę reakcyjną Anton Paar XRK 900.

       To nie wszystko. Istnieje wiele technik badawczych, które służą do uzyskania informacji o właściwościach fizykochemicznych materiału. Spośród nich najbardziej uprzywilejowane miejsce zajmuje spektroskopia fotoelektronów (X-ray photoelectron spectroscopy), którą uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznać!

       Za efektywną pracę i zaangażowanie uczniowie otrzymali od pracowników uczelni prezent w postaci możliwości przeprowadzenia dodatkowych trzech doświadczeń. Dziękujemy.

       To był dzień pełen pozytywnych emocji, zapowiadający dalszą współpracę, która umożliwi naszym uczniom praktyczny rozwój ich chemicznych zainteresowań.

       Tekst i zdjęcia: Marlena Nadziejko

        

     • Wyniki konkursu "Patron naszej szkoły' 2019"
      • Wyniki konkursu "Patron naszej szkoły' 2019"

      • I miejsce – Ida Bomba i Dominika Borowy, reprezentujące klasę 2e (wych. p. Dorota Madoń-Stankiewicz) – za sztukę „Atramentowe maki” inspirowaną osobistymi przeżyciami żołnierzy pod Monte Cassino i ich biografiami

       II miejsce – Mateusz Dymerski, reprezentujący klasę 2c (wych. p. Hanna Dux-Piszko) – za opowiadanie „Po drugiej stronie barykady”, stylizowane wspomnienia uczestnika walk o Monte Cassino

       III miejsce – Maja Dobrut, reprezentująca klasę 2d (wych. p. Urszula Tyborska) – za cykl poetycki „Rozterki młodego żołnierza”, próbę odtworzenia doświadczeń i odczuć żołnierzy pod Monte Cassino

       Patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor Szkoły, Pani Monika Drozd, która nagrodzi zwycięzców podczas uroczystości Święta Szkoły 31 V 2019r.            

       Jury: Marek Matusiak, Romuald Kuźmitowicz (organizator konkursu)

        

     • Zakończenie nauki w klasach maturalnych
      • Zakończenie nauki w klasach maturalnych

      • W piątek, 26 kwietnia, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino. Uroczystość miała podniosły charakter – mury szkoły opuszczają Abiturienci, którzy przez trzy, a nawet sześć lat obecności w szkole zrośli się z nią, współtworzyli jej oblicze. Przemówienie podsumowujące wkład uczniów w życie szkoły, sukcesy w wielu różnych sferach aktywności: edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, wygłosiła Dyrektor Szkoły, Pani Monika Drozd, pożegnali ich również przedstawiciele młodzieży klas drugich. Abiturienci odebrali upragnione świadectwa ukończenia liceum. Szczególnie istotnym elementem ceremonii było wręczenie Medali Szkoły. Złoty Medal Szkoły, za najlepsze wyniki w nauce, otrzymała Elżbieta Lichwiarska, która uzyskała najwyższą średnią ocen. Srebrny Medal Szkoły z Makiem, za osobowość, wybitne osiągnięcia w nauce i pracy społecznej, odebrał Szymon Ruduś. Wielu Abiturientów otrzymało nagrody książkowe i podziękowania za wyniki w nauce i aktywność w działaniu na rzecz społeczności szkoły, zaś ich rodzice – listy gratulacyjne z podziękowaniami za wspieranie rozwoju uczniów i działań pedagogów. Galę zamknęły wzajemne podziękowania, gratulacje i życzenia, a dopełnił akt złożenia wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły.

       Abiturientom życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości!

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz, zdjęcia: Małgorzata Wenz

     • „Marzenia Utkane z Gwiazd” - Wielkanocny Koncert Charytatywny
      • „Marzenia Utkane z Gwiazd” - Wielkanocny Koncert Charytatywny

      • Niezwykły spektakl w drugiej już edycji tej charytatywnej imprezy odbył się pięknego wiosennego wieczoru, 16 kwietnia 2019r. Po wielomiesięcznych przygotowaniach, castingu, na scenie Opery na Zamku w Szczecinie mogliśmy podziwiać występy młodych artystów: uczniów i studentów IX LO, XIV i XIII LO oraz Akademii Morskiej, którzy specjalnie na ten koncert przygotowali utwory muzyczne i taneczne. Oryginalne interpretacje znanych, klasycznych dzieł muzyki poważnej i rozrywkowej (od kompozycji Beethovena do piosenek z repertuaru Elli Fitzgerald, Chrisa Isaaka i Dusty Springfield czy Michaela Jacksona) oraz autorskich kompozycji, wykonywane z ogromnym zaangażowaniem, wzbudziły podziw i entuzjazm zgromadzonej licznie publiczności. Przy pełnej widowni młodzi ludzie dali wyraz swoim muzycznym fascynacjom i artystycznym wizjom. Ich interpretacje – trafione i przekonujące - tchnęły żywymi emocjami, wyśmienity koncert dostarczył widzom wielu subtelnych, a często intensywnych, wrażeń i wzruszeń. Finał – z pamiętną pieśnią „We Are The World” z Live Aid' 1985 - wydał się wręcz poruszający. Młodzi muzycy występujący w różnych konfiguracjach (solo, w duetach i zespołach) objawili artystyczną dojrzałość i wrażliwość estetyczną, odnajdując się w różnych konwencjach i klimatach muzycznych.

       Warte podkreślenia jest zaangażowanie „głównego sprawcy” wydarzenia, Czarka Orłowskiego (ucznia Dziewiątki), który napisał świetny scenariusz, opracował reżyserię widowiska i porwał za sobą wielu ludzi, jednocząc ich dla wspólnego celu. Jego umiejętność znalezienia się na scenie (wystąpił w roli megagwiazdy, Michaela, wywołującego i skupiającego wokół siebie inne, wschodzące, gwiazdy), talent inscenizatorski i aktorski, są naprawdę godne podziwu.

       Entuzjazm młodych ludzi w ucieleśnianiu ich własnej artystycznej wizji zapamiętamy na cały rok, aż do następnej edycji, pokrzepieni również sukcesem komercyjnym przedsięwzięcia (wpływy ze sprzedaży biletów, licytacje piłki z podpisami zawodników Pogoni i koszulki Reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn z autografami jej gwiazd). Najważniejsza jednak pozostanie emanacja najszlachetniejszych emocji wygenerowanych dla spełnienia idei koncertu, sformułowanej przez młodych Organizatorów:

       Pragniemy pomagać dzieciom i młodzieży w potrzebie, a głównie - pomagać im spełniać marzenia o zdrowiu, przyjaźni i szczęściu i pokazać, że marzenia wcale nie są tak odległe, jak może im się wydawać. Celem zbiórki dokonanej podczas koncertu jest świetlica Oddziału Dziecięcego, który znajduje się w II Katedrze i Klinice Okulistyki na terenie SPSK 2 PUM. 100% dochodu uzyskanego podczas koncertu zostanie przeznaczone na kompleksowy remont oraz modernizację tejże świetlicy. Wpłynie to na poprawę warunków pobytu w Klinice najmłodszych pacjentów.” (ze strony: https://goingapp.pl/evt/2108575/ii-wielkanocny-koncert-charytatywny-marzenia-utkane-z-gwiazd)

       Z całego serca dziękujemy!

       Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • Regulamin XI Przeglądu Małych Form Teatralnych KOTŁOWNIA 2019 w nowej odsłonie
      • Regulamin XI Przeglądu Małych Form Teatralnych KOTŁOWNIA 2019 w nowej odsłonie

      • 1. Przegląd ma formę prezentacji krótkich form scenicznych ocenianych przez jury. Gwarantujemy dyplomy i podziękowania dla wszystkich oraz nagrody dla najlepszych. Zapraszamy do udziału w nim  amatorskie  grupy teatralne  złożone z uczniów klas VI-VIII, młodzieży gimnazjalnej, licealnej i starszej oraz indywidualnych wykonawców ze Szczecina i województwa.  W jury zasiądą zaproszeni aktorzy szczecińskiego teatru oraz przedstawiciele nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Przeprowadzony zostanie także plebiscyt publiczności na najlepszy spektakl   przeglądu.                                                                                                                                                 Występy zaplanowaliśmy zwłaszcza w pierwszym dniu, natomiast na dzień drugi mamy nową propozycję: ćwiczenia warsztatowe z aktorami dla chętnych uczestników z dnia pierwszego.

       2. Przegląd odbędzie się w dniach 28 i 29 maja 2018 roku (wtorek i środa) w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie. O szczegółowym harmonogramie uczestnicy zostaną powiadomieni osobnym pismem e-mail (po zgłoszeniu swojego udziału).

       3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 maja 2019 roku, chociaż zależy nam na wcześniejszych zgłoszeniach. Ewentualne przekroczenie terminu zgłoszenia należy telefonicznie lub e-mailem uzgodnić z organizatorami.  Karty zgłoszeń należy przesłać  drogą elektroniczną na adres : andrykowskakasia15@gmail.com bądź przesłać lub dostarczyć do sekretariatu  (I piętro) IX Liceum Ogólnokształcącego przy placu Mariackim 1. Potwierdzeniem zakwalifikowania grupy do udziału w przeglądzie będzie odesłany e-mail z odpowiedzią. W zgłoszeniu należy określić oczekiwania techniczne i formalne wobec organizatorów.

       Koniecznie trzeba w zgłoszeniu zadeklarować na TAK lub NIE wolę uczestnictwa w warsztatach w drugim dniu      (29 maja). Przegląd w pierwszym i drugim dniu odbędzie w przedziale czasowym od godz. 8.00 do 15.00.

       4. Czas trwania spektaklu:  10-40 minut. Odstępstwa czasowe dopuszczalne po uzgodnieniu.

       5. IX Liceum Ogólnokształcące gwarantuje następujące warunki techniczne: scena (ok. 10 m szerokości x 5 m głębokości),  oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, możliwość skorzystania z projektora i ekranu. Udostępnione będą  garderoby oraz bufet z drobnym poczęstunkiem i napojami.

       6. Zakwalifikowani uczestnicy winni precyzyjnie określić potrzeby w zakresie organizacji występu grupy (czas montażu-demontażu scenografii, potrzeby w zakresie oświetlenia, wykorzystanie podkładu dźwiękowego itp. ).

       8. Prosimy uczestników o podanie danych kontaktowych przedstawiciela grupy  w celu porozumiewania się z organizatorami w razie jakichkolwiek wątpliwości (adres, e-mail, telefon). Możliwość takiego kontaktu jest bardzo ważna zarówno w momencie zgłoszenia, jak i tuż przed występem.  Dodatkowych informacji udziela Anna Parchimowicz (anna.i.parchimowicz@gmail.com), kom. 668 11 66 81. Możliwy jest też kontakt przez sekretariat szkoły: 91 433 67 60.  11. Oficjalna strona przeglądu: kotlownia.lo9.szczecin.pl

        

       KARTA ZGŁOSZENIOWA  XI PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH „KOTŁOWNIA 2019”

       KARTA_ZGLOSZENIOWA_XI_PRZEGLaDU_MALYCH_FORM_TEATRALNYCH.pdf

        

       W skrócie o Kotłowni.

       Kotłownia jest Przeglądem Małych Form Teatralnych po raz jedenasty organizowanym przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie. Głównym celem Kotłowni jest odkrywanie młodych talentów, które nie zawsze maja możliwość zaprezentowania się przed większa publicznością. Przedsięwzięcie ma  charakter bardziej przeglądu niż konkursu, ale służy przede wszystkim dobrej zabawie oraz integracji uczniów z różnych szkół.    W tym roku PMFT proponuje w drugim dniu dodatkową formę ćwiczeń warsztatowych. Tematyka przedstawień jest dowolna, urozmaica charakter wydarzenia. Wierzymy w możliwości młodych ludzi, ich ambicje oraz talent. Organizatorzy gwarantują niezapomniane wrażenia.

     • Wymiana uczniowska ze szkołą partnerską Friedrich- Ebert Gymnasium z Hamburga
      • Wymiana uczniowska ze szkołą partnerską Friedrich- Ebert Gymnasium z Hamburga

      • Niecały miesiąc temu dwujęzyczna klasa 2D rozpoczęła udział w wymianie ze szkołą partnerską Friedrich- Ebert Gymnasium z Hamburga w Polsce. Szczecińska cześć tego przedsięwzięcia  spotkała się z dużym uznaniem zarówno w grupie młodzieży niemieckiej, polskiej, jak i w gronie pedagogicznym. 

       Po 4 tygodniach pilnej nauki nasza dwujęzyczna młodzież pojechała w niedziele 31 marca w odwiedziny do swoich zagranicznych przyjaciół, gdzie została mile przywitana przez nich jak i ich rodziny. 

       Poniedziałek rozpoczął się oprowadzeniem po terenie szkoły Friedrich- Ebert Gymnasium, która zrobiła ogromne wrażenie na przyjezdnych. Następnie polscy uczniowie udali się na zwiedzanie części miasta- skąd oglądali zabytki nie tylko z lądu, ale tez z rzeki przepływającej przez Hamburg- Łaby, podczas rejsu 2 statkami. 

       W czasie trwania wymiany grupa z naszego liceum miała okazję aż dwa razy odwiedzić nowoczesny uniwersytet Hafencity Uniwersität, gdzie wraz ze studentami jadła pyszne obiady na tamtejszej stołówce. To właśnie tam pojawiły się kolejne plany na studia w Niemczech!

       Pierwszy wspólnie spędzony dzień zakończył się grą miejską, w której nasi uczniowie musieli wykazać się niemałą organizacją i orientacją w terenie.

       We wtorek odbyła się wycieczka do Stade- miasteczka w okolicy Hamburga, gdzie uczestnicy wymiany między innymi odwiedzili Schwedenspeicher Museum, w którym oprowadzanie było bardzo ciekawie przedstawione i pozwalało nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale tez na nabywanie nowych umiejętności. 

       Następnego dnia polska grupa miała możliwość uczestniczenia w niemieckich lekcjach i porównywania zwyczajów panujących w hamburskich szkołach, a tuż po tym wydarzeniu klasa 2D wyruszyła do muzeum czekolady (Chocoversum) gdzie każdy zrobił własne łakocie i poznał tajniki produkcji tego niebiańskiego smakołyku. 

       Co prawda z niemiecką kulturą nasza dwujęzyczna młodzież obcuje nie od dziś, ale tego dnia pojęcie kultura przybrało nowego znaczenia w związku z wizytą w przepięknym budynku Elbfilharmonii. Wszystko przebiegało w przyjaznej i słodkiej atmosferze, której w natłoku emocji i endorfin nic nie mogło zniszczyć.

       Niemieccy uczniowie bardzo się starali by urozmaicić czas swoim zagranicznym znajomym, dlatego codziennie po zakończeniu programu każdy udawał się na doświadczanie kolejnych wrażeń . Grill na dzikiej plaży, spotkania w parku, szaleństwo w wesołym miasteczku, rozwijanie wspólnych zainteresowań, bilard, czy pożegnalna impreza to tylko kilka z przedsięwzięć, które zostały zorganizowane przez hamburskich przyjaciół specjalnie dla umilenia nam pobytu. 

       Podczas ostatniego pełnego dnia u naszych sąsiadów, hasłem przewodnim była sztuka. Uczniowie z opiekunami udali się do galerii sztuki Kunsthalle, gdzie w mieszanych grupach należało znaleźć obraz, który szczególnie przypadł do gustu uczestnikom zabawy i dowolnie go zinterpretować. Taka forma poznawania sztuki sprawiła wszystkim dużą frajdę. Następnie po zjedzeniu obiadu w szkolnej stołówce odbył się tzw. Abschlussabend, czyli oficjalne pożegnanie i zakończenie wymiany.

       W piątek rano polscy uczniowie, znów mieli okazje uczestniczyć w lekcjach, a następnie wyruszyli na dworzec gdzie zrobili ostatnie zapasy niemieckich słodyczy i pożegnali się ze swoimi zagranicznymi kolegami. Odjeżdżając ze łzami w oczach, już planują kolejne spotkanie! 

        

       Autorzy tekstu: Katarzyna Owczarek, Ada Spera

       Zdjęcia: Pani Urszula Tyborska, Pani Agnieszka Rojewska,
       Róża Siedlarz, Ada Spera

     • Wycieczka do Włoch
      • Wycieczka do Włoch

      • 28 marca rozpoczęła się wycieczka klas 1b i 2b  IX Liceum Ogólnokształcącego do Włoch. Po długiej podróży autokarem i posiłku uczniowie dotarli do Florencji, dawnej stolicy Italii. Pierwszym punktem wycieczki był plac Michała Anioła, z którego rozpościera się widok na całą Florencję. Następnie uczniowie przeszli po słynnym, najstarszym z florenckich mostów, Moście Złotników. Drugiego oraz trzeciego dnia zwiedzano najbardziej znane zabytki Rzymu oraz Watykan. Na początku uczniowie udali się do Panteonu, jednej z najlepiej zachowanych budowli starożytnego Rzymu. Kolejną atrakcją była piękna barokowa fontanna di Trevi, przedstawiająca tytana wywodzącego się z greckiej mitologii, Okeanosa. Wieczorem był Watykan, siedziba najwyższych władz kościoła katolickiego. Drugi dzień w Rzymie rozpoczął się od zwiedzania niezwykle bogato zdobionej Bazyliki św. Piotra. Następnie uczniowie wspięli się na wzgórze Kapitol. Przechodząc obok ruin najstarszego placu miejskiego w Rzymie, Forum Romanum, wycieczkowicze dotarli do Koloseum. Na następne trzy dni uczniowie zatrzymali się przy urokliwym nadmorskim miasteczku, Sperlondze. Pierwszy dzień przeznaczony został na relaks na plaży. Wieczorem, odbył się spacer przez plażę do malowniczej części miasta. Kolejny dzień uczniowie spędzili na wyspie wulkanicznej Ischia oraz zwiedzając Neapol, miasto położone w południowych Włoszech, u podnóża Wezuwiusza. Szóstego dnia miało miejsce uroczyste złożenie kwiatów na cmentarzu Bohaterów bitwy o Monte Cassino. Odśpiewana została pieśń “Czerwone maki na Monte Cassino”. Po wysłuchaniu historii armii generała Andersa uczestnicy wybrali się do klasztoru na szczycie góry. Ostatniego dnia uczniowie przeszli uliczkami Wenecji, miasta pełnego kanałów, położonego na północy Włoch nad Adriatykiem. Podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki dotarli na plac św. Marka znajdujący się w najstarszej części Wenecji. Następnie uczniowie wybrali się do Padwy, w gdzie zobaczyli najstarszy uniwersytet w Europie, skąd wrócili autokarem do Szczecina.

       Tekst i zdjęcia: Michał Smoliński i Michał  Zienkowicz, klasa 2b

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie