• Aktualności

      • ZEBRANIA Z RODZICAMI

      • Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w formie zdalnej na platformie Teams. Rodzice korzystają z  loginów i haseł swoich dzieci.

       Harmonogram zebrań:

        

       Klasy maturalne- 2 września 2020 r.(środa), godzina 17.00

       Klasy drugie- 3 września 2020 r.(czwartek), godzina 17.00

       Klasy pierwsze- 4 września 2020 r.(piątek), godzina 17.00

      • Informacje na temat systemy wynajmu szafek szkolnych dla uczniów

      • Drodzy uczniowie, poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat wynajmu szafek szkolnych.

       1. Wynajem możliwy będzie od 1 września do 15 października. Po tym czasie zamykamy możliwość wynajmu na dany rok.
       2. Wynajem odbywa się tylko za pośrednictwem naszej strony www.perfect-box.pl
       3. Aktualnie można zapisać się na listę oczekujących aby otrzymać przypomnienie e-mail o uruchomieniu możliwości wynajmu.
       4. Aby zapisać się na takową listę wystarczy wejść na naszą stronę do zakładki wynajmij
       5. Wynająć można tylko na 1 rok z góry, jednakże każdego roku od 1 - 14 czerwca jest możliwość przedłużenia wynajmu szafki z opcją pozostania w tej samej szafce, na kolejny rok.
       6. Szafki będą przydzielane losowo przez system.
       7. Ze wszystkimi problemami z szafkami czy pytaniami prosimy kierować się bezpośrednio na adres e-mail biuro@perfect-box.pl
       8. Osoby nie planujące przedłużyć wynajmu na kolejny rok zobowiązane są do rozliczenia się z kluczyków na koniec okresu wynajmu. Kluczyki będzie trzeba wrzucić przez specjalnie przygotowany otwór w szafce nr 247.
       9. Każdy z wynajmujących otrzyma 2 kluczyki do jednej szafki. W przypadku zgubienia jednego z kluczy, wynajmujący zobowiązany jest dorobić go na własny koszt.
       10. Kluczyki będą wysyłane do uczniów przy pomocy listu poleconego Pocztą Polską na wskazany adres w zamówieniu.
       11. Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 25 zł za kluczyki. Kaucja zwracana jest po wypełnieniu formularza zwrotu na naszej stronie www, w którym wskazuje się nr rachunku bankowego. Na naszej stronie jest dokładna instrukcja jak to wykonać, krok po kroku.
      • OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

      • 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00
        

       Kandydaci mają możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji on-line po zalogowaniu się w systemie Nabór na swoje konto.

       Dla kandydatów, którzy nie posiadają konta w systemie Nabór, w szkole pierwszego wyboru zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych
       i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

      • HARMONOGRAM WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO

      • 11 sierpnia 2020 r.

       Absolwenci z lat poprzednich odbierają zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego w sekretariacie szkolnym, od godz. 11.00 – 15.00.

       Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i wytycznych GIS. Prosimy o zabranie ze sobą maseczki ochronnej i własnego długopisu.

      • INFROMACJA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

       1. Na sprawdzian mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
       2. Kandydaci przychodzą na sprawdzian o godzinie 9.40, a przed wejściem do wyznaczonych sal okazują legitymacje szkolne.
       3. Sprawdzian trwa 60 minut i ma formę pisemną.
       4. Kandydaci przystępujący do sprawdzianu powinni ograniczyć rzeczy wnoszone na teren szkoły do niezbędnego minimum.
       5. Czekając na wejście do szkoły lub sali, kandydaci zachowują odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
       6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal po zajęciu miejsc przez przystępujących do sprawdzianu. Po zajęciu miejsca w sali, kandydaci mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy kończą pracę i opuszczają salę.
       7. Przy wejściu do szkoły jest wywieszona informacja:
       • dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
       • zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
       • zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
       • zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
       • zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
       1. Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
       2. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali wraz z informacją o prawidłowej dezynfekcji rąk.
      • SPRAWDZENIE KOMPUTERÓW

      • OBOWIĄZKOWE SPRAWDZENIE KOMPUTERÓW

       NA EGZAMIN MATURALNY

        

       Z INFORMATYKI

        

       ODBĘDZIE SIĘ

        

       15 MAJA 2019 (poniedziałek)

       O GODZINIE 12.30
       SALA 201 i 202

     • Wyniki konkursu „Patron naszej szkoły’ 2020”
      • Wyniki konkursu „Patron naszej szkoły’ 2020”

      • Z przyjemnością ogłaszamy wyniki tegorocznej edycji konkursu poświęconego Patronowi szkoły – Bohaterom Monte Cassino. Uczniowie przedstawili bardzo ciekawe prace literackie i publicystyczne.

       Zwycięzcy:

       I miejsce – Marta Kwiecień, reprezentująca klasę 1Pb – za pieśń-impresję ,,Zapomniana zapomnianych”, której towarzyszy oryginalne wykonanie muzyczne utworu do własnej kompozycji

       Zapomniana_zapomnianych.pdf

       Zapomniana_Zapomnianych.mp3

       II miejsce – Julia Sinkiewicz, reprezentująca klasę 1Pd – za opowiadanie „W odcieniu szafiru”, stylizowane wspomnienia uczestnika walk o Monte Cassino

       W_odcieniu_szafiru.pdf

       III miejsce – Bartosz Ryłko, reprezentujący klasę 1Pa – za wiersz „Czerwone maki - odważne serca", poświęcony żołnierzom gen. Andersa

       Czerwone_maki_-_odwazne_serca.pdf​​​​​​​

       Gratulujemy! Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.

       Jury: Marek Matusiak, Romuald Kuźmitowicz

       Serdecznie dziękuję Wychowawcom i Nauczycielom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie. Panu Profesorowi Markowi Matusiakowi dziękuję za współpracę w jury.

       Romuald Kuźmitowicz, organizator konkursu

       Zdjęcie: Romuald Kuźmitowicz

     • „Dni Otwartych Drzwi” online w IX LO w Szczecinie
      • „Dni Otwartych Drzwi” online w IX LO w Szczecinie

      • Z oczywistych względów tegoroczne „Dni Otwartych Drzwi” miały zupełnie nietuzinkowy charakter. Tym razem, ponieważ nie mogliśmy zaprosić ósmoklasistów i ich rodziców w gościnne mury naszej szkoły, by dać się poznać w bezpośrednim kontakcie, przedstawiliśmy im bogatą i wyjątkową ofertę IX LO w Szczecinie w trybie online.

       Dzięki mobilizacji sił, inwencji dyrekcji, nauczycieli i uczniów udało się opracować i przeprowadzić bardzo korzyst promocję szkoły, co ma dla nas doniosłe znaczenie integracyjne w trudnym okresie zdalnego funkcjonowania placówek oświaty.

       Działania nasze rozłożyły się na kilka dni: między 4 a 9 maja. Zachęcaliśmy do przeglądania naszej strony internetowej, która gromadzi wiele przydatnych informacji, przybiża specyfikę i atmosferę szkoły, rytm jej życia. Wirtualny spacer zaprasza do wnętrza klasycystycznego gmachu, w którego murach kształciło się wiele generacji szczecinian: http://strona.lo9.szczecin.pl/spacer/13.htmlZ dumą eksponujemy historię szkoły: https://lo9szczecin.edupage.org/a/historia-szkoly.

       Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy prezentacje, które wprowadzają w różne wymiary funkcjonowania naszego liceum: https://lo9szczecin.edupage.org/a/wirtualne-drzwi-otwarte. Aby dać wyobrażenie, jak w rzeczywistości funkcjonują profile naszych klas, uczniowie przygotowali atrakcyjne strony internetowe i filmy, z pomocą których je charakteryzują. Oni sami w przekonujący sposób opowiedzieli, jak odnajdują się na każdym z profili i dali odczuć, jak wiele możliwości zyskują nasi uczniowie, by realizować swoją własną ścieżkę. Znalazła się tu ulotka – skrót informacji o szkole, a nawet piosenka o „Dziewiątce”. Uczniowie działający w Radzie Samorządu Uczniowskiego odsłonili przed publicznością jeszcze wiele oblicz IX LO – każde warte uwagi.

       Wiele działo się na naszym fanpage'u na Facebooku: https://www.facebook.com/lo9szczecin/. Codziennie serwowaliśmy przydatne informacje na temat działalności szkoły, dając wyraz, co się u nas dzieje. Prezentowaliśmy nasze dokonania, porządkując je w kontekście każdego z profili klas.

       Kulminacja „Dni Drzwi Otwartych” przypadła na 9 maja 2020r., kiedy to na Facebooku odbył się czat zatytułowany „Otwarte IX Wrota”. Przedsięwzięcie to dało szansę znacznie bliższego kontaktu uczniów klas ósmych i ich rodziców z kierownictwem i nauczycielami „Dziewiątki”, którzy odpowiadali na pytania, pomagając zainteresowanym rozwiać wątpliwości przy wyborze szkoły średniej. Trudno oprzeć się wrażeniu, że społeczność i potencjał edukacyjny IX LO w Szczecinie zaprezentowano w atrakcyjny i niebanalny sposób. Webinar udostępniamy na stronie: https://www.facebook.com/lo9szczecin/videos/169590784413751/.

       Drzwi „Dziewiątki” stoją otwarte dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych – zapraszamy!

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz

       Grafika: Wioleta Morszczyn-Snop

     • Renesans pracowni chemicznej
      • Renesans pracowni chemicznej

      • Udało się zrealizować zamierzony plan, klasa chemiczna nabrała nowego blasku... i życia. 😊

       Dziękuję przede wszystkim Rodzicom mojej wspaniałej klasy II e, którzy mi zaufali i zaakceptowali mój pomysł na „Nowy Układ Okresowy Pierwiastków Chemicznych”. Rodzice w ogromnej części wsparli szkołę finansowo – za co wszyscy jesteśmy wdzięczni. Dziękuję Radzie Rodziców, za ogromny wkład finansowy, a także Pani Dyrektor, która w realizacji planu zawsze mnie wspierała i pomagała. Nie mogę pominąć podziękowań dla Pani Elżbiety Lewandowskiej, za cudowne pomysły, które zostały wdrożone w realizację planu „Nowej Klasy Chemicznej”. 😊

       Dziękuję jeszcze raz Wszystkim, którzy mnie wspierali i wierzyli w urzeczywistnienie zamierzonego celu.

       Za opracowanie i wykonanie pięknej fototapety w imieniu Dyrekcji szkoły i własnym dziękuję firmie Ego-design Creative Agency Jakub Czapiewski Fp @ego-print (Kontakt 507 198 590, jakub.ego@gmail.com)

       Tekst i zdjęcia: Marlena Nadziejko

       Przed zmianą...

       I po - nowa, wspaniała tablica okresowa!

     • Czat ”Otwarte IX Wrota”
      • Czat ”Otwarte IX Wrota”

      • Chcesz wiedzieć dlaczego warto zostać uczniem „Dziewiątki”?

       Niepowtarzalna okazja już 9 maja 2020,  o 10.00

       Czat  ”Otwarte IX Wrota”

       szczegóły wkrótce.....

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie