• Aktualności

     • Polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa
      • Polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa

      • Jak każdego roku, w naszej szkole odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa. 23.02 do uczniów klasy 2d przybyli goście z Hamburga. Nasza młodzież przygotowała dla przyjezdnych wiele atrakcji. Zwiedziliśmy Szczecin, zagraliśmy w kręgle, a nawet mieliśmy okazję zrobić własne rogale świętomarcińske! Była wycieczka do Poznania, była również gra terenowa. Zawarliśmy wiele przyjaźni! Goście z Niemiec mogli poznawać Polską kulturę, a my doskonalić swoje umiejętności językowe. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Przed nami zostało tylko podsumowanie wymiany oraz wieczór pożegnalny, na którym, mamy nadzieję, wspaniałe spędzimy czas! Nie jest to jednak koniec współpracy - z naszymi nowymi przyjaciółmi zobaczymy się już w kwietniu w Hamburgu! Bis bald!

       Tekst i zdjęcia: Maja Maciejewska, kl. 2d

     • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja
      • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja

      • IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
       Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
       W SZCZECINIE

        

       WOJEWÓDZKI KONKURS

       JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW
       II edycja

       23 marca 2020 godz.14.00
       Pl. Mariacki 1

       Regulamin konkursu


       Cele konkursu:


       Rozwijanie zainteresowań językami obcymi.
       Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
       Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.Motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego jak również znajomości kultury, literatury, geografii i polityki krajów anglojęzycznych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.

        

       Organizator i uczestnicy:


       Organizatorem konkursu języka angielskiego dla uczniów klas 8 jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy ósmej z województwa zachodniopomorskiego.
       Organizatorzy konkursu wystąpili z wnioskiem o zamieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

        

       Warunki uczestnictwa:

       Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech Uczestników, których dane , po wypełnieniu karty zgłoszenia( załącznik) należy wysłać drogą elektroniczną na podany adres.

       Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie zgodą uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Organizatora.


       Zakres wiedzy i umiejętności:


       Zakres wymagań etapu konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych. Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Organizatora.


       Organizacja konkursu:


       Zgłoszenia Uczestników do konkursu szkoły przesyłają do 13 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres: komos.dorota@lo9.szczecin.pl


       Przebieg konkursu:


       Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora : Plac Mariacki 1 w Szczecinie.
       Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej w dniu 23.03.2020, godz.14.00.Uczestnicy konkursu mają obowiązek okazania ważnej legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu
       Czas trwania konkursu - 60 minut.
       Laureatami konkursu zostają Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
       Wyniki zostaną przesłane do wiadomości nauczycieli- opiekunów w ciągu dwóch tygodni.

       Rozdanie nagród odbędzie się w dniu Drzwi Otwartych Szkoły 18 kwietnia 2020.

     • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja
      • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja

      • IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
       Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
       W SZCZECINIE

        

       WOJEWÓDZKI KONKURS

        

       JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW

        

       II edycja

       25 marca 2020 godz.14.00

       Pl. Mariacki 1

       Regulamin konkursu

        

       Cele konkursu:


       Rozwijanie zainteresowań językami obcymi.

       Podniesienie poziomu umiejętności językowych.

       Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.


       Motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego jak również znajomości kultury, literatury, geografii i polityki krajów niemieckojęzycznych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.

        

       Organizator i uczestnicy:


       Organizatorem konkursu języka niemieckiego dla uczniów klas 8  jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy ósmej z województwa zachodniopomorskiego.
       Organizatorzy konkursu wystąpili z wnioskiem o zamieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

       Warunki uczestnictwa:


       Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech Uczestników, których dane , po wypełnieniu karty zgłoszenia( załącznik), należy wysłać drogą elektroniczną na podany adres.

       Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie zgodą uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Organizatora.


       Zakres wiedzy i umiejętności:


       Zakres wymagań etapu konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych. Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka niemieckiego Organizatora.
       Organizacja konkursu:Zgłoszenia Uczestników do konkursu szkoły przesyłają do 13 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres:kulesza.jolanta@lo9.szczecin.pl

        

       Przebieg konkursu:


       Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora : Plac Mariacki 1 w Szczecinie.

       Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej w dniu 25.03.2020, godz.14.00.

       Uczestnicy konkursu mają obowiązek okazania ważnej legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu

       Czas trwania konkursu - 60 minut.

       Laureatami konkursu zostają Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.

       Wyniki zostaną przesłane do wiadomości nauczycieli- opiekunów w ciągu dwóch tygodni.

        

       Rozdanie nagród odbędzie się w dniu Drzwi Otwartych Szkoły 18 kwietnia 2020.
        

     • 3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0"
      • 3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0"

      • Drodzy Wychowawcy, Nauczyciele, Uczniowie!

       Fundacja Zakłady Kórnickie

       zaprasza młodzież szkół średnich (w wieku 15-19 lat) do udziału

       w 3 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0",

       którego treścią jest nawiązanie do szlachetnych idei organicznikowskich wieku XIX - z reinterpretacją współczesną.

       Zachęcam uczniów do udziału w zmaganiach - można wygrać

       bardzo atrakcyjne nagrody:

       tydzień w Paryżu, roczne stypendium studenckie.

       Wszelkie materiały związane z konkursem będą dostępne na stronie Fundacji:

       http://fzk.pl/projekty/praca-organiczna-2-0/

       Konkurs jest dwuetapowy: przebiega na poziomie wojewódzkim i centralnym.

        Termin zgłoszeń udziału w konkursie upływa 12 marca 2020r.

       Etap wojewódzki konkursu (test wiedzy) odbędzie się w marcu 2020r.

       Oczywiście, służę swoją pomocą, komentarzem odnośnie treści i trybu organizacji konkursu.

       Patronat nad wojewódzkim etapem konkursu sprawuje Dyrektor IX LO w Szczecinie, Pani Monika Drozd.

       Koordynator – Romuald Kuźmitowicz

     • Lekcja ze świadkami historii w Archiwum Państwowym w Szczecinie
      • Lekcja ze świadkami historii w Archiwum Państwowym w Szczecinie

      • 4 lutego 2020r. uczniowie klasy 1gc wraz z wychowawczynią, Panią Urszulą Suwaj, i szkolnym bibliotekarzem, Panem Romualdem Kuźmitowiczem, uczestniczyli w lekcji żywej historii w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie połączonej ze spotkaniem z członkiniami stowarzyszenia Związku Sybiraków w Szczecinie. Zajęcia poświęcono upamiętnieniu 80 rocznicy pierwszej masowej deportacji obywateli Rzeczypospolitej z terenów Kresów Wschodnich.

       W sali Bolesława Tuhana-Taurogińskiego powitał nas Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Pan dr hab. Krzysztof Kowalczyk, przybliżając tło historyczne pierwszych zsyłek. Głównym punktem programu spotkania były wystąpienia świadków historii - reprezentantek stowarzyszenia sybirackiego, które opowiedziały nam dramatyczne dzieje swojego dzieciństwa spędzonego w części na zesłaniu w Kazachstanie w latach II wojny światowej. Towarzyszyła temu wystawa prywatnych dokumentów ze zsyłek – pamiątek tamtych ciężkich czasów i prezentacja książek wspomnieniowych. Wysłuchanie przejmujących relacji, rozmowa ze świadkami historii zapadną nam pamięć, dla uczniów będą dobrym krokiem w kierunku kształtowania się wartości i właściwych postaw wobec drugiego człowieka.

       Dodatkową atrakcją było dla nas zwiedzanie budynku Archiwum - dzięki uprzejmości jego pracowników, którzy opowiedzieli nam najważniejsze fakty z historii instytucji, objaśnili misję, cele i zasady jej funkcjonowania, odkryli przed nami tajniki renowacji cennych dokumentów piśmienniczych i innych archiwaliów. W bibliotece Archiwum Pani dr Janina Kosman uraczyła nas prezentacją kilku unikalnych historycznych wydawnictw szczecińskich, jak np. osiemnastowiecznych gazet i druków ulotnych, które w doskonałym stanie dochowano do naszych czasów dzięki zabiegom konserwatorskim miejscowych archiwistów.

       W ten oto sposób lekcja historii żywej, trudnych dziejów XX wieku ukazanych z osobistej perspektywy przeciętnego człowieka, splotła się nam z dziejami piśmiennictwa i kultury.

       Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • Casting do koncertu "Marzenia utkane z gwiazd"
      • Casting do koncertu "Marzenia utkane z gwiazd"

      • W sobotę, 1 lutego, nasz szkolny zespół muzyczny wziął udział w castingu do charytatywnego koncertu "Marzenia utkane z gwiazd", który w kwietniu odbędzie się w Operze na Zamku. Uczestnictwo w koncercie to nie tylko szansa na występ przed wspaniałą publicznością, ale też możliwość włączenia się we wspólne młodzieżowe działanie o szlachetnym celu. W trakcie castingu "Vanitasy" zaśpiewały piosenkę Sound'n'Grace "Dach" - i zrobiły to, jak zawsze, pięknie i magicznie:). Teraz czekamy na wyniki castingu i prosimy o trzymanie za nas kciuków!

       Tekst i fot. Miłka Stankiewicz

     • Wycieczka "przyrodników" do Berlina
      • Wycieczka "przyrodników" do Berlina

      • Uczniowie klasy II e oraz III e mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Berlina. Główną atrakcją było zwiedzanie Berlińskiego Muzeum Historii Medycyny (Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité). Muzeum jest placówką Charité, szkoły medycznej dla Wolnego Uniwersytetu Berlina i Uniwersytetu Humboldta (Universitätsmedizin Berlin), którego budowę zlecił Rudolf Virchow w 1899r. - dla swojego Muzeum Patologii. W 2007r. otwarto nową ekspozycję stałą muzeum. Jest ona prezentowana w różnych gabinetach, które medycyna Zachodu stworzyła w ciągu trzech stuleci, a więc teatr anatomiczny, prosektorium patologa, laboratorium, klinika i gabinet lekarski. W historycznej sali chorych prezentuje się dziesięć indywidualnych historii chorób z trzech stuleci. Część integralną ekspozycji stanowią również zachowane preparaty ze słynnych zbiorów Rudolfa Virchowa.

       Kolejną niezapomnianą przygodą dla uczniów, ale nie tylko ;), było zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej. W swoich zbiorach posiada kolekcję ponad 30 milionów eksponatów zoologicznych, paleontologicznych, mineralogicznych i innych. Najbardziej znanymi eksponatami są: największy zrekonstruowany i złożony szkielet dinozaura na świecie oraz najlepiej zachowany, skamieniały okaz wczesnego ptaka z rodzaju Archaeopteryx!

       Dzień obfitował w wiele pozytywnych emocji :). Dziękujemy uczniom za ich wspaniałą postawę: Marlena Nadziejko, Barbara Stelmach-Wilk, Grzegorz Błażejczyk

       Tekst i zdjęcia: Marlena Nadziejko

     • Listy gratulacyjne
      • Listy gratulacyjne

      • 09.01.2020r. Dyrektor Wydziału Oświaty w Szczecinie, Pani Lidia Rogaś, wręczyła Dyrektor naszej szkoły, Pani Monice Drozd, list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Szczecina, Pana Piotra Krzystka.

       W tym roku IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino zajęło zaszczytne miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.

       Pani Dyrektor Monika Drozd otrzymała również gratulacje od Przewodniczącej Rady Miasta Szczecina, Pani Renaty Łażewskiej.

     • Palący problem - czyli wszystko o tytoniu i skutkach jego używania
      • Palący problem - czyli wszystko o tytoniu i skutkach jego używania

      • W tym tygodniu, z inicjatywy pedagoga szkolnego, gościmy w naszej szkole panią Izabelę Wojtal,  starszego  asystenta OZiPZ z  Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Szczecinie. Pani Izabela Wojtal  prowadzi zajęcia profilaktyczne, adresowane do uczniów klas drugich, dotyczące używania i szkodliwości  tytoniu,  wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

       Głównym celem  zajęć jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości używania tytoniu, a tym samym powstrzymanie przed pojęciem decyzji o rozpoczęciu palenia lub zaniechanie palenia przez młodego człowieka.

       Na podstawie raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego przez  Kantar Public dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że prawie 10% palących to osoby młode – w grupie wiekowej: 15-19 lat.

       Pedagog szkolny przypomina, że na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia i życzy Wszystkim uczniom zdrowych i pojemnych płuc.

       Tekst i zdjęcia: Magdalena Turula-Mączka

        

     • "Twoja krew, moje życie"
      • "Twoja krew, moje życie"

      • W styczniu b.r., z inicjatywy pedagoga, na terenie naszej szkoły odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach programu „Twoja krew, moje życie”. Zajęcia prowadził wieloletni pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, doktor Tadeusz Gębka, specjalista transfuzjologii klinicznej,

       Spotkania z uczniami ze szczecińskich szkół realizowane są w ramach programu polityki zdrowotnej ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015- 2020”.

       Głównym celem projektu jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem - krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka. Podczas zajęć przełamane zostały stereotypy dotyczące krwiodawstwa oraz zachęcano uczniów do upowszechniania idei honorowego oddawania krwi wśród swoich bliskich i znajomych.

       Tekst i zdjęcia: Magdalena Turula-Mączka

     • Sukces uczennicy klasy 1Ga
      • Sukces uczennicy klasy 1Ga

      • Uczennica klasy 1Ga Emilia Reszta została laureatką XXI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

       Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

        

     • MATURA 2020
      • MATURA 2020

      • DEKLARACJA maturalna !!!

       link do strony z aplikacją do wypełniania deklaracji (deklaracja.edu.pl);

       wypełnij uważnie deklarację maturalną;

       wypełnioną deklarację wydrukuj dwustronnie (na jednej kartce) (do drukowania wykorzystaj plik PDF pobrany z aplikacji lub otrzymany mailem);

       dostarcz osobiście podpisaną deklarację do sekretariatu.

        

       KOD SZKOŁY: 326201-1111W 

     • Projekt edukacyjny Politechniki Warszawskiej
      • Projekt edukacyjny Politechniki Warszawskiej

      • Projekt edukacyjny STEM jest organizowany przez Politechnikę Warszawską wraz z partnerami edukacyjnymi, którymi są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Głównym koordynatorem z ramienia Politechniki Warszawskiej jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

       Program jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia i promocję edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria oraz matematyka są to dziedziny, które zapewniają przyspieszenie rozwoju społecznego, cywilizacyjnego i gospodarczego. Dzięki lepszemu i skuteczniejszemu nauczaniu młodzi ludzie będą wiązać swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi. Rozwiną umiejętności i zdolności inicjowania zmian, modernizacji i otwarcia na nowe rozwiązania.

        

       Do drugiego etapu (międzyszkolnego) przeszedł Radosław Dawidowski z klasy 2a.

       Serdecznie gartulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

       Tekst: Małgorzata Kiełbasa

     • Spotkanie z pedagogiem
      • Spotkanie z pedagogiem

      • Zapraszam na spotkanie nt. „Nastolatek w domu - jak wspierać dziecko w radzeniu sobie ze stresem”.

       Co piąty polski nastolatek deklaruje brak zadowolenia z życia. Zdaniem ekspertów, świadczy to o wysokim poziomie stresu, którego doświadcza polska młodzież. Na spotkaniu spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, co stresuje nastolatka,  jak rozmawiać o jego problemach i jak pomóc mu zmniejszyć stres.

       Spotkanie odbędzie się 16.01.2020 w sali nr 7 (na parterze) o godz. 16.30 - przed zabraniem szkolnym.

       Serdecznie zapraszam!

       Pedagog szkolny, Magdalena Turula-Mączka

     • Berlin zimową porą
      • Berlin zimową porą

      • 17 grudnia klasy 1Pb i 1Pd wyruszyły na podbój Berlina zimową porą. Nasza podróż, w trakcie której smakowaliśmy zarówno historii, jak i nowoczesności niemieckiej metropolii, rozpoczęliśmy od obejrzenia East Side Gallery – galerii-pomnika dla wolności. Obrazy, umieszczone na 1316-metrowym odcinku Muru Berlińskiego, od 1989 roku tworzą artyści z całego świata, a jeden z najsłynniejszych murali przedstawia legendarny uścisk Leonida Breżniewa i Ericha Honeckera. Kolejnym punktem tej wycieczki w przeszłość była wizyta przy Checkpoint Charlie – punkcie granicznym między niegdysiejszymi wschodnią i zachodnią częścią Berlina. Jednak najgłębszym historycznym przeżyciem w trakcie naszej berlińskiej przygody była na pewno wizyta w kameralnym muzeum upamiętniającym życie Anny Frank. Zwiedziliśmy starannie przygotowaną wystawę, pełną artefaktów i multimediów umożliwiających poznanie codzienności małej żydowskiej dziewczynki w czasie II wojny światowej, której ukoronowaniem była projekcja filmu o losach Anny i jej wielkiej, niegasnącej miłości życia i świata. Berlińskie muzeum Anny Frank jest mistrzowską lekcją historii i wrażliwości, szczególnie dla młodych ludzi – często rówieśników ukrywającej się przed koszmarem wojny w amsterdamskiej oficynie Anny.

       Ukłonem w stronę nowoczesności była wizyta w Museum für Kommunikation Berlin – niezwykłym miejscu, prezentującym ogrom wiedzy o komunikacji od jej początków po czasy współczesne. Zbiory tego fascynującego multimedialnego muzeum pokazują rozwój metod porozumiewania się na przestrzeni dziejów, pozwalają nie tylko obejrzeć, ale przede wszystkim samemu spróbować użycia przeróżnych urządzeń, systemów komunikacyjnych, pokazują wpływ słowa pisanego na to, jak tworzyła się nasza cywilizacja.

       W trakcie naszej wycieczki zobaczyliśmy wiele legendarnych punktów na mapie Berlina – m.in. Reichstag, Alexanderplatz, Bramę Brandenburską, dziedzińce Hackesche Höfen w dzielnicy Berlin-Mitte oraz Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Cały czas towarzyszył nam duch zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, nie mogło więc na naszej trasie zabraknąć wizyty na jarmarku bożonarodzeniowym na Placu Poczdamskim. Do Szczecina wróciliśmy z ogromem pięknych wrażeń i świadomością, że – mimo przebogatego programu wycieczki – wciąż mamy dużo do odkrycia na berlińskich szlakach. Dlatego też z niecierpliwością czekamy kolejnej – może tym razem wiosennej? – wizyty!

       Tekst: Bogumiła Stankiewicz

       Zdjęcia: Bogumiła Stankiewicz, Agnieszka Rojewska

     • "Hej kolęda, kolęda!" - szkolna Wigilia w IX LO
      • "Hej kolęda, kolęda!" - szkolna Wigilia w IX LO

      • We czwartek, 19 grudnia, najuroczyściej celebrowaliśmy szkolną Wigilię, która każdego roku jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, integrującym całą jej społeczność. Integrują wspólne przeżywanie świątecznej wieczerzy, ale i pełne rozmachu przygotowania. Uczniowie wraz z wychowawcami dekorują szkołę, w domu z pomocą rodziców przygotowują wigilijne potrawy, a potem formują w Auli szkolnej wspólny wigilijny stół, przy którym łamiemy się opłatkiem, składając sobie wzajem świąteczne życzenia.

       Spotkanie uczniów i rodziców z nauczycielami i kombatantami uświetnił koncert kolęd, pieśni i wierszy bożonarodzeniowych w wykonaniu naszej młodzieży - dzięki jej zaangażowaniu, rozbłyskom artystycznych talentów, jakości warsztatu wykonawczego przyjęty z entuzjazmem. Spektakl przygotowały Pani Profesor Anna Parchimowicz i Pani Profesor Bogumiła Stankiewicz. Młodzi wykonawcy oczarowali nas pięknymi interpretacjami tradycyjnych kolęd, wywołując silne emocje, zaprezentowali własne wersje popularnych i mniej znanych pieśni korespondujących z tematem i atmosferą świąt. Dramaturgię przedstawienia dopełniły natchnione wiersze budzące refleksje nad religijnym, filozoficznym, społecznym albo po prostu ludzkim wymiarem zbliżającego się Bożego Narodzenia - w intymnym przeżywaniu każdego człowieka. 

       Szkolną Wigilię poprzedziły spotkania klas z wychowawcami, równie uroczyste i ważne, choć kameralne. Przyjemnością i wielką radością było dla nas w nich uczestniczyć. 

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz

       Zdjęcia: Mirosław Przeworski

     • Nowe "IX Wrota"
      • Nowe "IX Wrota"

      • W świąteczny czas zachęcamy do czytania listopadowo-grudniowego numeru szkolnej gazety, którego premiera odbyła się przed paroma dniami. W wersji elektronicznej dostępny jest na naszym blogu: https://ix-wrota.blogspot.com/2019/12/

       Romuald Kuźmitowicz z Redakcją

       Plakat: Dominika Dziadowiec

     • Świąteczna paczka dla ubogich
      • Świąteczna paczka dla ubogich

      • „Papież Franciszek pyta: czy mam przynajmniej jednego ubogiego za przyjaciela?”

       W dniach od 9 do 18 grudnia b.r. uczniowie naszej szkoły przygotowywali paczki świąteczne dla osób samotnych  i ubogich w ramach akcji „Bożonarodzeniowy obiad”. Inicjatorem i organizatorem akcji  była pedagog szkolna, ale bez wsparcia i ogromnego zaangażowania uczniów  i nauczycieli trudno byłby o sukces i powodzenie tej akcji. Klasy, które podjęły się przygotowania miłego, świątecznego podarunku to: 1PD, 1PF, 1GA, 1GC, 2A, 2D, 3A, 3C, 3D i 3E. Specjalne podziękowania kieruję do uczniów klas 1GA, 2A i 2D za przepiękne zapakowanie prezentów oraz do męskiej części klasy 2D, która wsparła mnie, z własnej inicjatywy, swoimi męskimi ramionami.

       Paczkami  obdarowani zostaną uczestnicy świątecznego obiadu dla osób ubogich, który jak co roku odbędzie się w Arcybiskupim Wyższym  Seminarium Duchownym w Szczecinie drugiego dnia świąt.

       Bardzo gorąco dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie, pomoc i energię, która pomogła w zrealizowaniu tego zadania,  bo… wszyscy wiemy, że każdy lubi dostawać prezenty - czy lat ma pięć, czy pięćdziesiąt.

       Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy

       pedagog szkolna, Magdalena Turula-Mączka

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie