• Aktualności

     • Lekcje o "Biblii" w Archiwum Państwowym
      • Lekcje o "Biblii" w Archiwum Państwowym

      • W listopadzie klasy pierwsze IX LO gościły w Archiwum Państwowym w Szczecinie na lekcjach bibliotecznych poświęconych „Piśmiennictwu religijnemu na przykładzie zbiorów biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie”. Zajęcia prowadzone przez Panią dr Janinę Kosman stanowiły przegląd zabytków literatury chrześcijańskiej - katolickiej i reformatorskiej: luterańskiej, kalwińskiej, anglikańskiej - datowanej od wczesnego średniowiecza po oryginalne w formie edycje współczesne (reprinty wydań historycznych).

       Historia "Biblii" w wykładzie Pani dr Kosman splotła się w sposób oczywisty z historią piśmiennictwa i książki. Uczniowie mogli zatem prześledzić i zwizualizować sobie ewolucję form piśmienniczych od starożytnych tabliczek kamiennych, glinianych i drewnianych, zwojów papirusowych, poprzez  średniowieczne rękopiśmienne kodeksy ze stronicami pergaminowymi lub papierowymi - do nowożytnych wcieleń książki, w tym inkunabułów i starodruków. Innym istotnym wątkiem spotkania była kulturotwórcza rola klasztorów w wiekach średnich, które przez stulecia prowadziły skryptoria i wielkie biblioteki, stając się ostojami - prawdziwym domem - literatury, a przy tym pracowniami translatorskimi i ośrodkami studiów nad piśmiennictwem starożytnym. Dzięki nim literatura kwitła i upowszechniała się, średniowiecznym skrybom zawdzięczamy ocalenie wielu doniosłych antycznych dzieł literackich i filozoficznych.

       Wczytując się w niezwykle ciekawy świat średniowiecznych ksiąg, mogliśmy podziwiać nieodłączne im  i swoiste elementy graficzne, jak barwne inicjały, urzekające iluminacje, subtelne floratury i finezyjne bordiury, rubrykowanie, jak również bogato zdobione oprawy, nierzadko wysadzane najszlachetniejszymi kamieniami. Odsłonięto przed nami tajemnice atramentu skrybów i równie fascynującą, choć mniej ostentacyjną, estetykę szaty graficznej starych druków.

       Snując narrację o historii książki i piśmiennictwa religijnego, prowadząca podzieliła się z nami mało upowszechnioną wiedzą na temat skarbów wydawniczych reprezentujących dziedzictwo duchowe i materialne chrześcijańskiej kultury Europy, jak np.:

       • "Godzinki Anny Bretońskiej" – modlitewnik z XVI w., który oprócz kalendarza i modlitw zawiera zielnik z 337 wizerunkami roślin i zwierząt;
       • "Złoty kodeks gnieźnieński" (łac. Codex aureus Gnesnensis), inaczej "Ewangeliarz gnieźnieński" – ewangelistarz powstały najprawdopodobniej pod koniec XI wieku. Przechowywany obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie;
       • "Księga z Kells", znana również pod nazwą "Ewangeliarz z Kells" lub "Ewangeliarz świętego Kolumby" – manuskrypt z około 800 roku, bogato iluminowany przez celtyckich mnichów, pochodzący prawdopodobnie z klasztoru na wyspie Iona założonego przez św. Kolumbę;
       • "Codex Gigas" (pol. "Wielki Kodeks", "Wielka Księga") - największy istniejący średniowieczny manuskrypt na świecie. Rękopis powstał na początku XIII wieku w Czechach, w benedyktyńskim klasztorze w Podlažicach (obecnie Chrast). Jest przechowywany w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie;
       • "Biblia Gutenberga", przygotowana do druku i wydrukowana w latach 1452–1455 w Moguncji przez Johannesa Gutenberga, który był również jej wydawcą - jeden z niewielu ocalałych do dziś jej egzemplarzy jest przechowywany w Muzeum Diecezjalnym w pomorskim Pelplinie.

       Wyróżnieniem było dla nas zobaczyć unikalne zbiory literatury religijnej biblioteki szczecińskiego Archiwum - o wybitnej wartości historycznej:

       • "Biblia Latina" wydana w bazylejskiej oficynie Nicolausa Kesslera w 1487 r. Jej szczecińskim właścicielem był kupiec, kolekcjoner i mecenas kultury, Heinrich Stolting (1814-1884);
       • Z   1702 r. pochodzi "Biblia"  drukowana w Ratzeburgu przez Sigismunda Hofmanna, poprzedzona przedmową superintendenta  kościoła w  Lubece, Georga Heinricha Götzena (1667-1728);
       • "Biblia"  zwana  "Dilherrowską" - zyskała miano od nazwiska pastora Johanna Michaela Dilherra (1604-1669), ważnej postaci życia kulturalnego XVII-wiecznej Norymbergi, pastora kościoła pw. św. Sebalda, słynnego retora, bibliotekarza, profesora teologii na Uniwersytecie w Jenie;
       • "Biblia Germanica" wydana w 1729 r. w  Tybindze - ma kilka tytułów-określników:  "Cotta-(Cottasche) Bibelwerk" od nazwiska drukarza, "Pffafische Bibelwerk"  od nazwiska autora wstępu oraz "Tübinger Bibelwerk" od miejsca wydania. Dzieło ozdobiono miedziorytami  z podpisami w językach łacińskim, niemieckim i francuskim;
       • Wśród dwudziestowiecznych wydań biblijnych trzeba wymienić łużyckie "192  wobrasow se ßwjateho pißma Stareho a Noweho sakonja: wot dweju pschecželow Sserbow ßerbskemu ludu darjene" (Drezno 1905) jako przykład "Biblii" obrazkowej;
       • W księgozbiorze Archiwum Państwowego znalazły się nieliczne katechizmy, kazania, śpiewniki, modlitewniki i żywoty świętych. Reprezentacją katechizmu może być wydanie frankfurckie Lutra z 1601r.

       Uczniowie klas pierwszych, pod opieką polonistek, Pani Profesor Doroty Madoń-Stankiewicz i Pani Profesor Bogumiły Stankiewicz, oraz szkolnego bibliotekarza, Romualda Kuźmitowicza, z uwagą chłonęli wiedzę, z zaangażowaniem wymieniali się spostrzeżeniami i sycili oczy, oglądając arcydzieła skrybów, iluminatorów i dawnych edytorów.

       Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • Uczniowie IX LO na wystawie „Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999”
      • Uczniowie IX LO na wystawie „Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999”

      • W listopadzie i grudniu dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oddział w Szczecinie i Muzeum Narodowym w Szczecinie odbywają się oprowadzania kuratorskie po wystawie „Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999” prezentowanej w placówce muzealnej przy Wałach Chrobrego 3.

       Po ekspozycji oprowadza jej kurator, Pan dr Szymon Piotr Kubiak, który odwołując się do kolejnych obiektów w niej pomieszczonych, w zajmujący sposób opowiada nie tylko o samej wystawie i jej bohaterze, znanym szczecińskim plastyku, ale również przywołuje rozmaite konteksty historyczne i estetyczne. Wychodząc od patronującego wystawie tytułu-hasła zaczerpniętego z książki Marii Janion, mówi o rozumieniu i redefinicji „słowiańszczyzny” na przestrzeni dziejów – w nawiązaniu do przemian historycznych, kulturowych, politycznych na dawnych i obecnych ziemiach polskich. Przegląd ekspozycji staje się zatem podróżą historyczną po artystycznych wytworach słowiańskiej kultury korespondujących z prezentowaną równocześnie twórczością rzeźbiarza, Sławomira Lewińskiego, dla której stała się wyraźnym punktem odniesienia, inspiracją ideową i estetyczną.

       Polifoniczna wystawa dostępna będzie w Szczecinie do końca roku, można o niej przeczytać min. w komentarzu na stronie:

       https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/czasowe/617-wystawa-czasowa-niesamowita-slowianszczyzna-slawomir-lewinski-1919-1999.html

       Dołączone zdjęcia pochodzą ze zwiedzania wystawy przez klasę 1PE w dniu 14 XI 2019r.

       Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • Koncert "Świat w obłokach"
      • Koncert "Świat w obłokach"

      • 29 listopada (piątek) o godz. 17:30, tuż po "Talentowni", uczniowie Naszej Szkoły zapraszają na koncert - wspomnienie artystów, którzy odeszli, ale ich muzyka i teksty nadal są dla nas ważne. W szkolnej auli usłyszymy utwory m.in. Leonarda Cohena, Amy Winehouse, Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej czy Johna Lennona. Szanownych Gości prosimy, by zamiast biletu - wzięli ze sobą puszkę karmy dla psa czy kota, kocyk, zabawkę, miskę - dary przekażemy Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

       Serdecznie zapraszamy!

       Tekst: Miłka Stankiewicz

       Zdjęcie: unsplash.com

     • „Wolność kocham i rozumiem/ Wolności oddać nie umiem!” - obchody Narodowego Święta Niepodległości w IX LO w Szczecinie
      • „Wolność kocham i rozumiem/ Wolności oddać nie umiem!” - obchody Narodowego Święta Niepodległości w IX LO w Szczecinie

      • 8 listopada społeczność naszej szkoły uczciła tak ważne dla wszystkich Polaków Święto Niepodległości. Świętowaliśmy - uroczyście, podniośle i ciekawie - dzięki programowi artystycznemu prezentowanemu audytorium wszystkich poziomów klas – niemalże przez cały dzień. Program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem polonistki, Pani Elżbiety Korzeniewskiej (współpraca: p. Bogumiła Czarnecka-Mrozik), zachwycił zebranych w Auli szkolnej głębokim, autentycznym i bardzo emocjonalnym przekazem.

       Uczniowie recytowali polską poezję z różnych epok, śpiewali pieśni, a nawet tańczyli - solo, w duetach i w zespole - akompaniując sobie na gitarze i trąbce. Intencją spektaklu było, zda się, wyrazić pamięć zmiennej, czasem trudnej, a nawet dramatycznej historii Ojczyzny, podkreślając więź między pokoleniami, które tworzą tę historię, ale też – naszą współczesność. Młodzi wykonawcy nie wahali się wyrazić radość i dumę, a nawet entuzjazm dla niepodległości i suwerenności swego kraju. Nie zabrakło im przy tym fantazji i spontaniczności. Konkluzją przedstawienia wypełnionego zharmonizowanymi w wyrazie tekstami utrzymanymi w różnych nastrojach: od przejmujących manifestacji patriotyzmu, poprzez bardzo naturalnie brzmiące wypowiedzi poetyckie, po autoironiczne wynurzenia młodych Polaków, okazała się przekonująca deklaracja piosenki „Kocham wolność” Chłopców z Placu Broni: „Wolność kocham i rozumiem/ Wolności oddać nie umiem!”, będąca wyrazem głębokiej admiracji dla tej wartości jako fundamentu tożsamości każdego człowieka i więzi społecznych.

       Inną formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości było dziś uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, w ramach inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11:11 cała społeczność szkoły stanęła, by dokonać tego pięknego i podniosłego aktu.

       Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • Warsztaty #don’thejt
      • Warsztaty #don’thejt

      • W dniu 4 listopada z inicjatywy pedagoga szkolnego Uniwersytet Szczeciński wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie realizowali na terenie naszej szkoły projekt  #donthejt. Jak nazwa projektu wskazuje, dotyczy on przeciwdziałaniu hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży. Projekt jest adresowany do młodych ludzi z  województwa zachodniopomorskiego uczących się w szkołach średnich. Celem warsztatów było pokazanie uczniom, że nienawiść w Internecie może przekładać się na realne złe zachowania w życiu, a niekontrolowana mowa nienawiści – prowadzić do tragedii. Dodatkowo obecność przedstawiciela policji podczas warsztatów i jego pogadanka miały uświadomić młodzieży, że nikt w sieci nie jest bezkarny, a agresja w Internecie też może być karana.  Nasza młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i aktywnością podczas warsztatów. Może to wskazywać, iż realizowane treści budzą emocje i  są obecne w życiu młodych ludzi. Ważnym przesłaniem warsztatów jest to, iż w sytuacji doświadczania hejtu przez młodego człowieka powinien on o tym głośno mówić i  szukać pomocy wśród ludzi dorosłych.

       Tekst i zdjęcia: Magdalena Turula-Mączka

     • Spotkanie autorskie z Panią Ilsą Sarecką
      • Spotkanie autorskie z Panią Ilsą Sarecką

      • 23 października 2019 roku o godz. 16:00 odbyło się spotkanie z pisarką, Ilse Sarecką, w czytelni niemieckiej w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

       Pani Sarecka opowiadała o swojej najnowszej powieści zatytułowanej "Keine Königskinder", która opowiada o życiu bohaterki wobec trudnej sytuacji politycznej w Polsce. Panie towarzyszące znakomitej germanistce opowiadały o jej życiu: kiedy była nauczycielką w LO V, jak wyglądały lekcje języka niemieckiego oraz co sprawiło, że uczniowie pani Ilse bardzo dobrze te lekcje i samą nauczycielkę wspominają.

       Podczas spotkania można było nauczyć się wielu nowych słów niemieckich oraz co nieco dowiedzieć się o losach bohaterki powieści. Wysłuchaliśmy również wiersza Pani Ilse Sareckiej wyrecytowanego przez męża Autorki. Gdy spotkanie dobiegło końca, można było porozmawiać z Panią Ilse i kupić książkę z jej autografem.

       Warto zauważyć, że wielu młodych ludzi chętnie słuchało wypowiedzi prowadzących. W wydarzeniu uczestniczyło również spore grono nauczycielskie z wielu szczecińskich szkół. 

       Tekst: Anna Buda 1Pd

       Zdjęcia: Agnieszka Rojewska 

     • Dopalacze - zagrożenia
      • Dopalacze - zagrożenia

      • W październiku b.r. z inicjatywy pedagoga szkolnego w klasach drugich przeprowadzone zostały  zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy. Zajęcia przeprowadziła p. Magdalena Stachel, kierownik Oddziału Oświaty i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem oraz uzależnieniem od narkotyków i środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Ponadto prowadzono dyskusje o konsekwencjach prawnych, jakie mogą powodować środki psychoaktywne i dopalacze.

       ulotka_Dopalacze_to_smierc.pdf

       STOP DOPALACZOM !

       BEZPŁATNA INFOLINIA  PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ: 800 060800

       Dodatkowo pomoc można uzyskać :

       801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

       801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

       800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

       800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

       116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

       Poradnia Internetowa

       www.narkomania.org.pl

        Więcej informacji:

       https://gis.gov.pl/dopalacze/


       Pedagog, Magdalena Turula-Mączka

     • #Szkoła pamięta - 2a
      • #Szkoła pamięta - 2a

      • Uczniowie klasy 2a wraz z wychowawczynią, Panią Małgorzatą Kiełbasą, wybrali się na Cmentarz Centralny w ramach akcji „Szkoła pamięta”. Celem naszego wyjścia było postawienie zniczy przy pomnikach: Sybiraków, „Tym którzy nie powrócili z morza”, a także na grobach żołnierzy poległych podczas walk wiosną 1945r. Przy „Krzyżu Katyńskim” mieliśmy niepowtarzalną okazję wysłuchać historii o zamordowanych urzędnikach, nauczycielach, funkcjonariuszach policji, dzięki uprzejmości Pani Jolanty Turlińskiej-Kępys, Prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie. Pamiętaliśmy także o uprzątnięciu opuszczonych grobów. Pobyt na cmentarzu był dla nas kolejną lekcją historii.

       Tekst i zdjęcia: Małgorzata Kiełbasa

     • #Szkoła pamięta - 1ga, 1ge
      • #Szkoła pamięta - 1ga, 1ge

      • 29 października klasy 1ga oraz 1ge pod opieką Pani Anny Goli oraz Pani Doroty Komos wybrały się na Cmentarz Centralny. Zapaliliśmy znicze - symbol naszej pamięci o zmarłych, uprzątnęliśmy nagrobki. Towarzyszyła nam refleksja nad życiem i jego przemijaniem.

       Tekst: Anna Gola, zdjęcia: Dorota Komos, Anna Gola

     • Wizyta klasy 1Pe na Cmentarzu Centralnym w ramach akcji "Szkoła pamięta"
      • Wizyta klasy 1Pe na Cmentarzu Centralnym w ramach akcji "Szkoła pamięta"

      • W dniu 25 października 2019 r. w ramach akcji "Szkoła pamięta" klasa 1Pe wraz z wychowawczynią, Panią Profesor Barbarą Stelmach-Wilk, udała się na Cmentarz Centralny. Ponieważ wiele grobów jest tam opuszczonych i zaniedbanych, wyposażeni w zmiotki, worki, rękawiczki zajęliśmy się ich porządkowaniem. Czas spędzony przy grobach skłonił nas do refleksji na temat przemijania oraz znaczenia pamięci o zmarłych w życiu każdego człowieka.

       Autor tekstu: Zofia Stasińska

       Autor zdjęć: Julita Dydyk

     • Młodzieżowy Projekt Obywatelski
      • Młodzieżowy Projekt Obywatelski

      • W piątek, 25 października, odbyła się prezentacja projektów wybranych przez Kapitułę w ramach Młodzieżowego Projektu Obywatelskiego. Uczniowie wszystkich klas mieli możliwość zapoznania się z projektami. 28 października zagłosowali na najlepszy.

       Małgorzata Wenz, opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego

       Zdjęcia: Zofia Trzaska

     • "Szkoła pamięta" - 1Pa na Cmentarzu Centralnym
      • "Szkoła pamięta" - 1Pa na Cmentarzu Centralnym

      • Dnia 24.10.2019 roku klasa 1Pa z IX LO w Szczecinie wzięła udział w akcji ,,Szkoła pamięta”. O godzinie 8:00 wybraliśmy się na Cmentarz Centralny. Postanowiliśmy, że celem naszego działania będzie uprzątnięcie i postawienie zniczy na opuszczonych grobach. Nie trzeba było długo szukać. Udało nam się doprowadzić do porządku wiele z nich, na każdym zapaliliśmy symboliczny znicz. Uważamy, że istnieje potrzeba dbania o pomniki, ponieważ są one naszym dziedzictwem i mimo że nasze życie oscyluje między rzeczywistością realną a wirtualną, to pobyt na cmentarzu był dla nas czymś szczególnym, dał poczucie, że robimy coś potrzebnego i ważnego. Zamieszczamy parę zdjęć z przebiegu prac i rezultatów, jakie osiągnęliśmy.

       Tekst i zdjęcia: Aleksandra Borówka, Oliwia Rudy, kl. 1Pa

     • "Szkoła pamięta". Wyjście klasowe z okazji Wszystkich Świętych - 3b
      • "Szkoła pamięta". Wyjście klasowe z okazji Wszystkich Świętych - 3b

      • We czwartek, dnia 24 października 2019 roku, klasa 3b IX Liceum Ogólnokształcącego pod opieką wychowawcy, Pana Daniela Kochana, odwiedziła Pomnik Ofiar Grudnia 1970.

       Po krótkim wprowadzeniu do wydarzeń grudniowych - mających miejsce w Gdyni i Gdańsku w roku 1970 - uczniowie dowiedzieli się, jaki przebieg owe wydarzenia miały w Szczecinie. Zaczynając od podpaleń w alei Kwiatowej, a kończąc na strzelaniu do protestujących na dzisiejszym placu Solidarności. Na zakończenie uczniowie wraz z Panem Profesorem zapalili znicze pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 oraz minutą ciszy oddali hołd zmarłym.

       Z uwagi na lokalizację "Anioła Wolności" oraz jego historyczne znaczenie - są to wydarzenia przywołujące wiele refleksji, które zasługują na szczególną uwagę.

       Tekst: Maurycy Gebel, zdjęcia: Mateusz Kuzynin, kl. 3b

     • "Szkoła pamięta" - klasy 3a i 3f z wizytą na Cmentarzu Centralnym
      • "Szkoła pamięta" - klasy 3a i 3f z wizytą na Cmentarzu Centralnym

      • 25 października 2019r. klasy 3a wraz z wychowawczynią, Panią Anną Berą, oraz 3f wraz z wychowawcą, Panem Grzegorzem Błażejczykiem, odwiedziły kwatery wojenne na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Wydarzenie zostało udokumentowane prezentowanymi poniżej zdjęciami.

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz, zdjęcia: Anna Bera, Grzegorz Błażejczyk

     • "Szkoła pamięta" - 3e
      • "Szkoła pamięta" - 3e

      • Jan i Stanisław - jako przedstawiciele klasy 3e IX LO (wych. Pani Dorota Madoń-Stankiewicz) - w ramach akcji "Szkoła pamięta" uczcili Tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

       Zdjęcia: Stanisław Kostrzewa i Jan Szrajber, klasa 3e

       Dawid Gracz, klasa 3e

       Pomnik ofiar faszyzmu 1939-1945 na Ziemi Polickiej (Stanisław Kostrzewa)

       Pomnik upamiętniający Synów Izraela - ofiary KL Stutthof - Aussenlager Pölitz

     • "Szkoła pamięta" - wizyta klasy 2c na Cmentarzu Centralnym
      • "Szkoła pamięta" - wizyta klasy 2c na Cmentarzu Centralnym

      • Dnia 22 X 2019r. uczniowie klasy 2c wraz z wychowawcą odwiedzili miejsce pamięci - Pomnik Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Wychowankowie uprzątnęli otoczenie pomnika, złożyli kwiaty i znicze. Działania przeprowadzono w ramach ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta".

       Tekst: Marek Matusiak, wychowawca klasy

       Zdjęcia: Julia Izdebska, Kornelia Puchalska

     • Sztuka wypowiedzi. Jak mówić do rzeczy i do ludzi? Klasa 1Ge w Książnicy Pomorskiej
      • Sztuka wypowiedzi. Jak mówić do rzeczy i do ludzi? Klasa 1Ge w Książnicy Pomorskiej

      • We wtorek, 15 października b.r., uczennice i uczniowie klasy 1Ge doskonalili swoją wiedzę z zakresu komunikacji językowej, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w Książnicy Pomorskiej przez znanego szczecińskiego lektora i mistrza słowa - Pana Stanisława Heropolitańskiego. Dwugodzinne spotkanie z pewnością wzbogaciło świadomość językową uczestników. Praktyczne rady na temat skutecznej komunikacji, sztuki budowania wypowiedzi z wykorzystaniem środków werbalnych i niewerbalnych oraz umiejętności autoprezentacji na pewno się przydadzą w praktyce. Zaplanowano kolejne zajęcia tego typu.

       Tekst: Anna Parchimowicz

       Zdjęcia: Jan Surudo

        

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie