• Biblioteka

     • Podsumowanie szkolnego „Maratonu Pisania Listów” 2019
     • Podsumowanie szkolnego „Maratonu Pisania Listów” 2019

     • 19.12.2019 15:23
     • W V szkolnej edycji „Maratonu Pisania Listów” Amnesty International - trwającej od 29 XI do 15 XII - wzięło udział kilka zespołów klasowych. Wiele osób pisało listy w czasie lekcji wychowawczych i w czasie wolnym od zajęć, grupa uczestniczyła w specjalnym spotkaniu maratonowym 12 XII 2019r.

      Wszystkim Maratończykom - dorosłym i młodzieży - serdecznie dziękujemy! Wychowawcom klas - za zachęcenie uczniów do pisania, Pani Profesor Annie Parchimowicz - za przygotowanie z uczniami płomiennych apeli o pomoc Bohaterom tegorocznej edycji...

      W ich obronie napisaliśmy razem 154 listy. W zbiórce publicznej zebraliśmy 328 złotych.

      Teraz trzeba cierpliwie czekać na pozytywne skutki interwencji, Amnesty International i inne organizacje pomocowe nie ustają w monitowaniu. Losy Bohaterów maratonu można śledzić na stronie: https://maraton.amnesty.org.pl/

      Pamiętajmy o Nich...

      Organizator: Romuald Kuźmitowicz przy wsparciu: Gabrieli Jurczyk 2e, Aleksandry Kozioł 2e, Pauliny Neckar 2e, Marty Witek 1pc

      Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • więcej
     • "Wymienialnia książek" w IX LO w Szczecinie
     • "Wymienialnia książek" w IX LO w Szczecinie

     • 05.12.2019 09:44
     • We środę, 4 XII 2019r., w szkolnej czytelni odbyła się ósma już edycja „Wymienialni książek”. Akcja bookcrossingowa tym razem miała kontekst mikołajkowo-przedświąteczny – książka wciąż wydaje się atrakcyjnym i uniwersalnym prezentem na każdą okazję, a w świąteczno-noworoczny czas wreszcie możemy czytać dla własnej przyjemności!

      Intencją ostatniej edycji bookcrossingu było zachęcić zwłaszcza klasy pierwsze do korzystania z tej szansy wymiany książek, co jest gestem swobodnym i naturalnym: książka żyje, kiedy jest czytana – gdy jest w ruchu, a nie stoi na półce. Najwięcej woluminów przeznaczyły na tę „Wymienialnię” klasy: 2f, 3c, 1Gd, 1Pe i 3e, wiele przynieśli również nauczyciele. Dużym powodzeniem cieszyły się powieść popularna, młodzieżowa, literatura fantasy, ale też publikacje z różnych dziedzin kultury i sztuki poświęcone literaturze, teatrowi, filmowi czy malarstwu. Sporo tym razem wymieniliśmy filmów.

      Wszystkich zachęcamy do porządkowania domowych bibliotek i puszczania w obieg przeczytanych książek. Wydawnictwa przeznaczone na bookcrossing: książki, audiobooki, e-booki, płyty DVD, CD, CD-ROM itp. można przynosić do czytelni i biblioteki przez cały rok szkolny. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji, którą planujemy w II semestrze – na pewno znajdziecie coś dla siebie.

      Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • więcej
     • Lekcje o "Biblii" w Archiwum Państwowym
     • Lekcje o "Biblii" w Archiwum Państwowym

     • 02.12.2019 12:57
     • W listopadzie klasy pierwsze IX LO gościły w Archiwum Państwowym w Szczecinie na lekcjach bibliotecznych poświęconych „Piśmiennictwu religijnemu na przykładzie zbiorów biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie”. Zajęcia prowadzone przez Panią dr Janinę Kosman stanowiły przegląd zabytków literatury chrześcijańskiej - katolickiej i reformatorskiej: luterańskiej, kalwińskiej, anglikańskiej - datowanej od wczesnego średniowiecza po oryginalne w formie edycje współczesne (reprinty wydań historycznych).

      Historia "Biblii" w wykładzie Pani dr Kosman splotła się w sposób oczywisty z historią piśmiennictwa i książki. Uczniowie mogli zatem prześledzić i zwizualizować sobie ewolucję form piśmienniczych od starożytnych tabliczek kamiennych, glinianych i drewnianych, zwojów papirusowych, poprzez  średniowieczne rękopiśmienne kodeksy ze stronicami pergaminowymi lub papierowymi - do nowożytnych wcieleń książki, w tym inkunabułów i starodruków. Innym istotnym wątkiem spotkania była kulturotwórcza rola klasztorów w wiekach średnich, które przez stulecia prowadziły skryptoria i wielkie biblioteki, stając się ostojami - prawdziwym domem - literatury, a przy tym pracowniami translatorskimi i ośrodkami studiów nad piśmiennictwem starożytnym. Dzięki nim literatura kwitła i upowszechniała się, średniowiecznym skrybom zawdzięczamy ocalenie wielu doniosłych antycznych dzieł literackich i filozoficznych.

      Wczytując się w niezwykle ciekawy świat średniowiecznych ksiąg, mogliśmy podziwiać nieodłączne im  i swoiste elementy graficzne, jak barwne inicjały, urzekające iluminacje, subtelne floratury i finezyjne bordiury, rubrykowanie, jak również bogato zdobione oprawy, nierzadko wysadzane najszlachetniejszymi kamieniami. Odsłonięto przed nami tajemnice atramentu skrybów i równie fascynującą, choć mniej ostentacyjną, estetykę szaty graficznej starych druków.

      Snując narrację o historii książki i piśmiennictwa religijnego, prowadząca podzieliła się z nami mało upowszechnioną wiedzą na temat skarbów wydawniczych reprezentujących dziedzictwo duchowe i materialne chrześcijańskiej kultury Europy, jak np.:

      • "Godzinki Anny Bretońskiej" – modlitewnik z XVI w., który oprócz kalendarza i modlitw zawiera zielnik z 337 wizerunkami roślin i zwierząt;
      • "Złoty kodeks gnieźnieński" (łac. Codex aureus Gnesnensis), inaczej "Ewangeliarz gnieźnieński" – ewangelistarz powstały najprawdopodobniej pod koniec XI wieku. Przechowywany obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie;
      • "Księga z Kells", znana również pod nazwą "Ewangeliarz z Kells" lub "Ewangeliarz świętego Kolumby" – manuskrypt z około 800 roku, bogato iluminowany przez celtyckich mnichów, pochodzący prawdopodobnie z klasztoru na wyspie Iona założonego przez św. Kolumbę;
      • "Codex Gigas" (pol. "Wielki Kodeks", "Wielka Księga") - największy istniejący średniowieczny manuskrypt na świecie. Rękopis powstał na początku XIII wieku w Czechach, w benedyktyńskim klasztorze w Podlažicach (obecnie Chrast). Jest przechowywany w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie;
      • "Biblia Gutenberga", przygotowana do druku i wydrukowana w latach 1452–1455 w Moguncji przez Johannesa Gutenberga, który był również jej wydawcą - jeden z niewielu ocalałych do dziś jej egzemplarzy jest przechowywany w Muzeum Diecezjalnym w pomorskim Pelplinie.

      Wyróżnieniem było dla nas zobaczyć unikalne zbiory literatury religijnej biblioteki szczecińskiego Archiwum - o wybitnej wartości historycznej:

      • "Biblia Latina" wydana w bazylejskiej oficynie Nicolausa Kesslera w 1487 r. Jej szczecińskim właścicielem był kupiec, kolekcjoner i mecenas kultury, Heinrich Stolting (1814-1884);
      • Z   1702 r. pochodzi "Biblia"  drukowana w Ratzeburgu przez Sigismunda Hofmanna, poprzedzona przedmową superintendenta  kościoła w  Lubece, Georga Heinricha Götzena (1667-1728);
      • "Biblia"  zwana  "Dilherrowską" - zyskała miano od nazwiska pastora Johanna Michaela Dilherra (1604-1669), ważnej postaci życia kulturalnego XVII-wiecznej Norymbergi, pastora kościoła pw. św. Sebalda, słynnego retora, bibliotekarza, profesora teologii na Uniwersytecie w Jenie;
      • "Biblia Germanica" wydana w 1729 r. w  Tybindze - ma kilka tytułów-określników:  "Cotta-(Cottasche) Bibelwerk" od nazwiska drukarza, "Pffafische Bibelwerk"  od nazwiska autora wstępu oraz "Tübinger Bibelwerk" od miejsca wydania. Dzieło ozdobiono miedziorytami  z podpisami w językach łacińskim, niemieckim i francuskim;
      • Wśród dwudziestowiecznych wydań biblijnych trzeba wymienić łużyckie "192  wobrasow se ßwjateho pißma Stareho a Noweho sakonja: wot dweju pschecželow Sserbow ßerbskemu ludu darjene" (Drezno 1905) jako przykład "Biblii" obrazkowej;
      • W księgozbiorze Archiwum Państwowego znalazły się nieliczne katechizmy, kazania, śpiewniki, modlitewniki i żywoty świętych. Reprezentacją katechizmu może być wydanie frankfurckie Lutra z 1601r.

      Uczniowie klas pierwszych, pod opieką polonistek, Pani Profesor Doroty Madoń-Stankiewicz i Pani Profesor Bogumiły Stankiewicz, oraz szkolnego bibliotekarza, Romualda Kuźmitowicza, z uwagą chłonęli wiedzę, z zaangażowaniem wymieniali się spostrzeżeniami i sycili oczy, oglądając arcydzieła skrybów, iluminatorów i dawnych edytorów.

      Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • więcej
     • Wesprzyj uczniów Dziesiątki!
     • Wesprzyj uczniów Dziesiątki!

     • 20.11.2019 10:32
     • Uczniowie szkoły podstawowej nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie zwracają się z prośbą o wsparcie w konkursie „Tysiąc powodów by czytać”, organizowanym przez Empik. Nagrodą jest 1000 książek do szkolnej biblioteki.
      W konkursie uczestniczy ponad 550 szkół z całej Polski. Obecnie nasza szkoła SP10 zajmuje 14 miejsce w rankingu głosujących szkół. Żeby wygrać musimy znaleźć się w pierwszej 5. Potrzebujemy Waszego wsparcia.

      Jak można nam pomóc?

      1. Należy pobrać na telefon aplikację EMPIK.

      2. Zarejestrować się w programie ,,Mój Empik” (lub zalogować się – jeśli posiada się konto).

      3. Następnie należy znaleźć na stronie w aplikacji baner: ,,10 000 KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH”.

      4. W kolejnym okienku wybrać: ,,Szkoły powyżej 120 uczniów”.

      5. W pojawiającym się na górze okienku wpisać Szczecin.

      6. Wybrać plakat Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonida Teligi
       i zagłosować. Prosimy głosujcie codziennie do 28 listopada br.

      Pomóżcie nam wygrać książki do szkolnej biblioteki!!!

     • więcej
     • Uczniowie IX LO na wystawie „Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999”
     • Uczniowie IX LO na wystawie „Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999”

     • 15.11.2019 13:39
     • W listopadzie i grudniu dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oddział w Szczecinie i Muzeum Narodowym w Szczecinie odbywają się oprowadzania kuratorskie po wystawie „Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999” prezentowanej w placówce muzealnej przy Wałach Chrobrego 3.

      Po ekspozycji oprowadza jej kurator, Pan dr Szymon Piotr Kubiak, który odwołując się do kolejnych obiektów w niej pomieszczonych, w zajmujący sposób opowiada nie tylko o samej wystawie i jej bohaterze, znanym szczecińskim plastyku, ale również przywołuje rozmaite konteksty historyczne i estetyczne. Wychodząc od patronującego wystawie tytułu-hasła zaczerpniętego z książki Marii Janion, mówi o rozumieniu i redefinicji „słowiańszczyzny” na przestrzeni dziejów – w nawiązaniu do przemian historycznych, kulturowych, politycznych na dawnych i obecnych ziemiach polskich. Przegląd ekspozycji staje się zatem podróżą historyczną po artystycznych wytworach słowiańskiej kultury korespondujących z prezentowaną równocześnie twórczością rzeźbiarza, Sławomira Lewińskiego, dla której stała się wyraźnym punktem odniesienia, inspiracją ideową i estetyczną.

      Polifoniczna wystawa dostępna będzie w Szczecinie do końca roku, można o niej przeczytać min. w komentarzu na stronie:
      https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/czasowe/617-wystawa-czasowa-niesamowita-slowianszczyzna-slawomir-lewinski-1919-1999.html

      Dołączone zdjęcia pochodzą ze zwiedzania wystawy przez klasę 1PE w dniu 14 XI 2019r.
      Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz
       
     • więcej
  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie