• Aktualności

     • VI Wojewódzki Konkurs wiedzy o Japonii
      • VI Wojewódzki Konkurs wiedzy o Japonii

      • Konkurs odbędzie się 30 marca 2019 r. w naszej szkole przy pl. Mariackim 1.

       Uczniowie

       • Szkół postawowych godzina 10:30
       • Szkół gimnazjalnych godzina 11:30
       • Szkół ponadgimnazjalnych godzina 12:30

       Zakres wiedzy: Podstawowe informacje o Japonii (życie codzienne, zwyczaje, kultura, język japoński)

       Zapraszamy!

       Tekst: Maciej Wasilewski

     • Patronat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego nad IX LO w Szczecinie
      • Patronat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego nad IX LO w Szczecinie

      • 12 marca 2019 roku IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie podpisało umowę z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie patronatu uczelni nad klasami realizującymi w zakresie rozszerzonym język angielski lub język francuski, klasami dwujęzycznymi realizującymi realioznawstwo i nauczanie anglojęzyczne lub francuskojęzyczne.

       Uniwersytet Szczeciński reprezentowały: Dziekan Wydziału, dr hab. Adrianna Seniów, zastępca dyrektora Instytutu Anglistyki, dr Barbara Braid i dyrektor Katedry Filologii Romańskiej, dr hab. Swietłana Niewzorowa. Przedstawicielkami IX Liceum Ogólnokształcącego były: dyrektor szkoły, Pani Monika Drozd i nauczycielka języka angielskiego, Pani Wioletta Morszczyn-Snop.

       Współpraca patronacka oznacza poważne wsparcie edukacji językowej uczniów: poprzez umożliwienie im udziału w konferencjach naukowych, sympozjach, wykładach, kołach naukowych, warsztatach, imprezach okolicznościowych organizowanych przez Instytut Anglistyki i Katedrę Filologii Romańskiej, korzystanie z oferty zajęć dydaktycznych tych jednostek. Uczelnia zapewnia ponadto wykłady własnych pracowników i gości Instytutów oraz spotkania informacyjne w siedzibie szkoły, co ułatwi uczniom korzystanie ze wsparcia Uniwersytetu. IX Liceum Ogólnokształcące może również liczyć na opiekę naukową i pomoc w realizacji własnych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie nauczania języka angielskiego i francuskiego.

       Informacja i zdjęcia: Wioletta Morszczyn-Snop

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz

     • Kobieta jest siłą
      • Kobieta jest siłą

      • 7 marca, by uczcić Dzień Kobiet, pedagog szkolna zorganizowała warsztaty z samoobrony i bezpieczeństwa osobistego dla uczennic Dziewiątki. Zajęcia przeprowadził, już po raz kolejny,  policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, nadkom. Marcin Kłosiński.  Wzięły w nich udział dwadzieścia cztery uczennice. Instruktor  na początku spotkania wygłosił  krótką prelekcję na temat bezpieczeństwa osobistego, po czym prezentował, objaśniał i uczył chwytów, które mogą być przydatne w momencie zagrożenia naszego bezpieczeństwa. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a licealistki chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach. Pragnę gorąco podziękować dziewczętom, za aktywność, entuzjazm i otwarcie na to co nowe.

       Tekst i zdjęcia: Magdalena Turula-Mączka

     • WSB w Dziewiątce
      • WSB w Dziewiątce

      • Wyższe Szkoły Bankowe od wielu lat podejmują inicjatywę poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności miękkich wśród uczniów szkół średnich. Inicjatywę tę realizują m.in. poprzez organizowanie bezpłatnych spotkań i warsztatów dla młodzieży. Tematy poruszane w czasie wizyt w szkołach są adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie zmierzą się, rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.

       W tym roku Wyższa Szkoła Bankowa ze Szczecina  podczas spotkań z naszymi tegorocznymi maturzystami realizowała warsztat: „Wystąpienia publiczne – jak się nie dać tremie?”.

       Bez wątpienia jedną z kluczowych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym jest umiejętność oddziaływania na innych poprzez skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne. Nabycie wprawy w mówieniu do innych wraz z opanowaniem tremy daje nam duże możliwości. Podczas warsztatu uczniowie dowiedzieli  się, jak się przygotować i jak panować nad mową ciała, aby trema była czynnikiem mobilizującym a nie dezorganizującym wystąpienie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy  pedagoga szkolnego.

       Magdalena Turula-Mączka

       Zdjęcie: wsb.pl

     • Sukcesy w XXIV Wojewódzkim Konkursie na Referat z zakresu Astronomii i Astronautyki
      • Sukcesy w XXIV Wojewódzkim Konkursie na Referat z zakresu Astronomii i Astronautyki

      • 5 marca 2019 odbyl sie w Szczecinie XXIV Wojewódzki Konkurs na Referat z zakresu Astronomii i Astronautyki. W konkursie zostały zaprezentowane dwa referaty uczniów IX LO. Pierwszy: "Supernowe- zagrożenie czy nadzieja?- Mai Maciejewskiej z klasy ID. Drugi referat na temat: "Rozszerzający się Wszechświat i co dalej? zaprezentowany został przez Jakuba Wnęka i Jakuba Bojaruńca z klasy IB. Referat Mai Maciejewskiej otrzymał wyróżnienie w tegorocznym konkursie.

       Tekst i zdjęcia: Zofia Trzaska

     • Klasa dwujęzyczna - wymiana
      • Klasa dwujęzyczna - wymiana

      • Nasza szkoła znana jest z jedynego w swoim rodzaju profilu dwujęzycznego- z językiem niemieckim, dlatego także w tym roku klasa niemiecka wzięła udział w wymianie ze szkołą partnerską Friedrich- Ebert Gymnasium z Hamburga, której program opracowała klasa 2D pod czujnym okiem wychowawcy Pani Urszuli Tyborskiej.
       Pierwsza cześć nawiązywania międzynarodowych kontaktów odbyła się w Szczecinie. Goście z Hamburga przybyli w niedzielę 24 lutego i wyjechali w piątek 1 marca. Podczas pobytu w Szczecinie poznawali wraz z naszymi uczniami tajemnice jakie kryje miasto, jednocześnie miło spędzając czas.
       W poniedziałek niemieccy uczniowie zostali przywitani przez panią wicedyrektor Anetę Czaykowską oraz oprowadzeni po najważniejszych zabytkach Szczecina. Zwieńczeniem zwiedzania naszego miasta i drobnym sprawdzianem dla niemieckich jak i dla polskich uczniów była gra terenowa „Szczescin Express” autorstwa Konrada Miszkiewicza z klasy 2D, która przygotowana z ogromną starannością zgubiła niejedną grupę zawodników.
       Następnego dnia uczniowie wybrali się do szczecińskiego Muzeum Narodowego Przełomy i do Podziemnych Tras Szczecina gdzie wspólnie poznawali polsko- niemiecką historię. Drugi dzień zakończył się szaleństwem na kręglach.
       Środa była dniem wyjazdowym. Młodzież udała się do Kołobrzegu, gdzie zwiedziła Muzeum figur woskowych, Muzeum Bursztynu, a słoneczna lecz wietrzna pogoda sprawiła uczniom wiele radości i niezapomnianych chwil.
       Czwartek był ostatnim dniem w pełni spędzonym we wspólnym gronie. Uczniowie klasy 2D oprowadzili swoich gości po szkole zapoznając partnerów ze szkolennictwem w Polsce. Na sali gimnastycznej został zorganizowany mecz siatkówki pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Podczas ostatniego wspólnego popołudnia, który wypadał w tłusty czwartek, goście z Niemiec poznali smak prawdziwych polskich pączków. Pod koniec spotkania, przyszła również Pani Dyrektor Monika Drozd, która osobiście pożegnała się z grupą z Hamburga.
       Ostatecznie polsko-niemiecka grupa rozstała się na dworcu w piątek o godzinie 9.00, gdzie uczniowie ze smutkiem machali do odjeżdżających przyjaciół. Teraz pociesza ich jedynie myśl, że za miesiąc spotkają się ponownie, tym razem w Hamburgu!

     • Sukces Dziewiątki w eliminacjach wojewódzkich konkursu "Praca Organiczna 2.0"
      • Sukces Dziewiątki w eliminacjach wojewódzkich konkursu "Praca Organiczna 2.0"

      • Wyniki eliminacji wojewódzkich

       w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Umiejętności  "Praca Organiczna 2.0" ‘2019

       Fundacji Zakłady Kórnickie:

       I miejsce: Maksymilian Ziętarski + Weronika Czaplińska – IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie (opiekun p. Marcin Niedziółka)

       II miejsce: Bartosz Klik + Karina Łyżwińska – II Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Pobożnego w Szczecinie (opiekun p. Edyta Ostapkowicz)

       III miejsce: Jakub Krycki + Joanna Gralak – IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie (opiekun p. Marcin Niedziółka)

       Komisja konkursu: Romuald Kuźmitowicz – przewodniczący

                                     Maria Jagiełłowicz – członek komisji

                                     Danuta Horn – członek komisji

       Zwycięzcom i opiekunom gratulujemy! Laureaci I miejsca zostali zakwalifikowani do Finału konkursu, który odbędzie się w Poznaniu. Mają szansę wygrać bardzo atrakcyjne nagrody: roczne stypendium studenckie, tygodniowy pobyt w Paryżu.

       Uczestnicy eliminacji wojewódzkich rozwiązywali trudny test wiedzy, w finale konkursu reprezentanci każdego województwa będą musieli zaprezentować i obronić własny projekt działań, inicjatyw realizowanych w duchu organicznikowskim.

       Konkurs ma charakter interdyscyplinarny: łączy wiedzę z historii, politologii, socjologii, filozofii i literatury. Niezaprzeczalnym jego walorem jest sięganie do tradycyjnych i uniwersalnych wartości, jakimi są praca organiczna i praca u podstaw. Ideą konkursu jest podkreślić, że ideały te wciąż są żywe i aktualne, dają się odnieść do współczesnej rzeczywistości społecznej.

        

                      Tekst i zdjęcia: koordynator szkolny i wojewódzki konkursu, Romuald Kuźmitowicz    

       Patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor szkoły, pani Monika Drozd.

     • Współpraca z ZUT: „Bioreaktory”
      • Współpraca z ZUT: „Bioreaktory”

      • Trwa współpraca pomiędzy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie a jednym z najlepszych wydziałów chemicznych w Polsce. W rankingu „Perspektyw” Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie plasuje się na 3. miejscu w kraju. 26.02.2019r. klasa II E (o profilu przyrodniczym) uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez dra inż. Mariana Kordasa na temat „Bioreaktorów”. W ramach spotkania na ZUT uczniowie zwiedzili także laboratorium, w którym na dalszym etapie realizacji programu współpracy będą się odbywały przeznaczone dla nich zajęcia praktyczne.

       Informacja, zdjęcia: koordynator współpracy, Marlena Nadziejko                                                                     Tekst: Romuald Kuźmitowicz

      • Drzwi Otwarte IX LO

      • ZAPRASZAMY DO „DZIEWIĄTKI”

       30 MARCA 2019 ROKU 
       W GODZINACH 10.00 - 14.00

       Uczniowie i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie serdecznie zapraszają młodzież wraz z rodzicami i przyjaciółmi NA DRZWI OTWARTE.

       Poznacie nauczycieli, przedstawimy Wam szkołę, nas samych, gabinety, w których się uczymy.Do zobaczenia

     • Kształtowanie przestrzeni
      • Kształtowanie przestrzeni

      • 25 stycznia 2019r. klasa 1a odbyła swoje pierwsze zajęcia na Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie w ramach projektu „Kształtowanie przestrzeni”. Program jego skupia się na naszym otoczeniu przestrzennym – środowisku zurbanizowanym, obejmującym przestrzeń domu i mieszkania, obszary publiczne w bliskim sąsiedztwie oraz wybrane elementy historii architektury. Pod kierunkiem specjalistów uczniowie zrealizowali godzinne zajęcia z rysunku CAD i rysunku odręcznego.

       Tekst i zdjęcia: Małgorzata Kiełbasa, nauczycielka informatyki

     • Realnie Pomaturalnie
      • Realnie Pomaturalnie

      • W dniu 7 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły wezmą udział w wydarzeniu „Realnie Pomaturalnie”.

       Wydarzenie jest inicjatywą ukazującą młodzieży szereg perspektyw rozwoju osobistego i zawodowego.
      • Lekcja w muzeum

      • W dniu 16 stycznia 2019 roku klasa 1A była na wystawie o nazwie “Piękno poza czasem”, udostępnionej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Uczniowie mogli podziwiać kolekcję z Muzeum Narodowego w Kielcach, która uważana jest za jedną z najwspanialszych w Polsce. Ekspozycja przedstawia obrazy, meble i porcelanę-dzieła powstałe od XVII do połowy XX wieku. Pani kurator-przewodniczka po wystawie opowiedziała nam o wizerunkach polskiej szlachty sarmackiej, wzbogacając też wiedzę uczniów z dziedziny historii i kultury. Zapoznaliśmy się również z wieloma pejzażami przedstawiającymi góry (płótno Wojciecha Gersona)Pani Kurator opowiedziała o życiu i twórczości Olgi Boznańskiej. Najdłużej zatrzymaliśmy się, aby podziwiać nadzwyczajny obraz Józefa Pankiewicza pt. “Portret dziewczynki w czerwonej sukience”- usłyszeliśmy jak wiele tajemnic związanych jest właśnie z tym dziełem.Następne prezentowane dzieła były autorstwa Jacka Malczewskiego; wszystkie portrety zawierały ukryty przekaz. Na zakończenie spotkania ze sztuką mogliśmy zapoznać się z twórczością Stanisława Wyspiańskiego, autora wielu portretów. Lekcja w muzeum przyciągnęła uwagę uczniów, pogłębiła ich wiedzę na temat malarstwa, a może nawet zainspirowała niektórych do zastanowienia się, czy nie warto kolekcjonować w przyszłości dzieł sztuki...

      • Reinkarnacja książek

      • Kochani!

       W naszej szkole odbędzie się kolejna edycja “Reinkarnacji książek”. Jest to wydarzenie polegające na naprawie zniszczonych na przestrzeni lat woluminów.

       Akcja odbędzie się 24.01.2019 (czwartek) w sali nr 14 w godzinach 14.00-16.30! Wszyscy chętni mogą do środy przyjść do biblioteki szkolnej i wybrać te pozycje, które - Waszym zdaniem - najbardziej zasługują na to, by je naprawić.

       Prosimy, aby osoby, które wezmą udział w tym przedsięwzięciu, przyniosły ze sobą:

       • różne rodzaje taśm klejących,
       • kleje,
       • nożyczki.

       Serdecznie zapraszamy!

       Samorząd Uczniowski: Małgorzata Wenz, Ada Mickiewicz, Marcel Sowiński, biblioteka: Romuald Kuźmitowicz

      • Emocjonujący finał Szlachetnej Paczki!

      • Od osiemnastu lat wolontariusze i ochotnicy z całej Polski wspólnie tworzą coś pięknego. Świąteczny cud, który sprawia radość nie tylko potrzebującym, ale i nam. Szlachetna Paczka jest impulsem do zmiany dla jakiejś rodziny. Ma pokazać, że jej życie może ulec realnym zmianom. W tym roku także postanowiliśmy wziąć udział Szlachetnej Paczce. Jako klasa 1F dokonaliśmy trudnego wyboru i spośród wielu potrzebujących wybraliśmy panią Monikę i jej dzieci. Przygotowywanie paczek było dla nas wszystkich nie tylko niezwykłą przygodą, ale i bardzo cennym doświadczeniem. Zrozumieliśmy, że nie wszyscy mają dostatnie życie, że niektórym może brakować produktów codziennego użytku. Doceniliśmy wiele walorów życia, wartości, takich jak rodzina czy przyjaźń. Nauczyliśmy się także, że życzliwość i chęć pomocy powinny być czymś naturalnym, bowiem nawet mały gest potrafi sprawić wiele radości. Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy pomóc i sprawić komuś radość w tym przedświątecznym okresie. Z pewnością za rok także staniemy się pomocnikami Świętego Mikołaja.

       Kornelia Chrostowska 1F

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie