• Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

    • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

     ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

     uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

     na rok szkolny 2022/2023[1]

      

      

     1.  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

     ˗           Konkurs Języka Polskiego,

     ˗           Konkurs Matematyczny,

     ˗           Konkurs Chemiczny,

     ˗           Konkurs Biologiczny, 

     ˗           Konkurs Geograficzny,

     ˗           Konkurs Języka Angielskiego,

     ˗           Konkurs Języka Niemieckiego,

     ˗           Konkurs Fizyczny,

     ˗           Konkurs Historyczny,

     ˗           Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.

     Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów przedmiotowych.

     2.  Ogólnopolskie konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     -          XXVII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

     -          I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów szkół podstawowych – organizator: Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorami Oświaty

     Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych

     powyżej konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim.

      

     3. Zawody wiedzy i artystyczne:

     Lp.

     Nazwa konkursu:

     Organizator

     Zasięg

     Miejsce uznane za wysokie

     1

     Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2022 (kategoria wiekowa: uczniowie klas VII-VIII)

     SGP Systems s.r.o. (Czechy) oraz partnerzy

     międzynarodowy

     Tytuł laureata konkursu

      

     2

     Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski” - skąd nasz ród” (kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VIII)

     Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

     międzynarodowy

     Miejsca I-III

      

     3

     Turniej Bezpieczeństwa
     w Ruchu Drogowym (kat. wiekowa - grupa II)

     Polski Związek Motorowy oraz Komenda Główna Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
     i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

     krajowy

     Miejsca I-III

     4

     Konkurs matematyczno-informatyczny InstaLogik

     Placówka Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod

     krajowy

     Miejsca I-III w finale

     5

     II Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

     Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego
     i Ignacego Jana Paderewskiego
     w Warszawie

     krajowy

     Tytuł laureata oraz zdobywcy Grand Prix

     6

     Sejm Dzieci
     i Młodzieży

     Kancelaria Sejmu RP

     krajowy

     Tytuł laureata

     7

     Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

     Organizator na poziomie wojewódzkim – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

     Organizator ogólnopolski – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

     krajowy

     Tytuł laureata i finalisty ostatniego szczebla

     8

     Olimpiada Wiedzy Chemicznej
     dla  szkół podstawowych

     Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii

     Fundacja Nauka i Wiedza

     krajowy

     Tytuł laureata Olimpiady

     9

     Konkurs „Odyseja Umysłu” (II grupa wiekowa)

     Fundacja Odyseja Umysłu - Gdańsk

     krajowy/między-narodowy

     Miejsce I i II na szczeblu ogólnopol-skim/tytuł laureata

     10

     Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy
     o Społeczeństwie

     Fundacja Promocji
     i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

     krajowy

     Tytuł laureata Olimpiady

     11

     XVI Konkurs Matematyczny KOMA (kategoria wiekowa: Juniorzy – uczniowie klas VI-VIII)

     Uniwersytet Wrocławski

     Fundacja Matematyków Wrocławskich

     krajowy

     Tytuł laureata konkursu

     12

     XVIII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”
     o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki (grupa wiekowa: klasy VII-VIII)

     Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

     krajowy

     Miejsca I-III

     13

     Projekt z ZUS

     Zakład Ubezpieczeń Społecznych

     krajowy

     Miejsca I-III

     14

     „Solidarność i odpowiedzialność. Droga dzieci syberyjskich do Polski – pomoc Japonii i Polonii Amerykańskiej 1919-1922”

     Muzeum Sztuki
     i Techniki Japońskiej Manggha

     krajowy

     Miejsca I-III

      

     15

     II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci – na podstawie wiersza J. Korczaka Prawa Dziecka” (Kategoria – uczniowie klas VII-VIII)

     Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku - Zdroju

     krajowy

     Miejsca I-III

      

     16

     Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy z elementami astronomii i kosmologii „Międzygwiezdny pył” (kategoria wiekowa – uczniowie klas VII-VIII)

     Zespół Szkół i Placówek Nr 1
     w Katowicach

     krajowy

     Miejsca I-III

     17

     Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy z elementami astronomii i kosmologii „Międzygwiezdny pył”  - Konkurs plastyczny (grupa wiekowa –uczniowie klas VII-VIII)

     Zespół Szkół
     i Placówek Nr 1
     w Katowicach

     krajowy

     Miejsca I-III

     18

     Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy z j. angielskiego „Reading Brings Us Unknown Friends”

     Zespół Szkół Ogólnokształcących
     nr 8 w Gdyni

     krajowy

     Miejsca I-III

     19

     Konkursu na pracę literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”

     Zachodniopomorski Kurator Oświaty

     Dyrektor Archiwum Państwowego
     w Szczecinie

     wojewódzki

     Tytuł laureata

     20

     Konkurs „Poszukiwacze Smaków”

     Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     21

     Konkurs Historyczno-Literacki „Podwaliny” (kategoria: uczniowie klas VII i VIII)

     Książnica Pomorska

     Biuro Dokumentacji Zabytków

     wojewódzki

     Tytuł laureata

      

     22

     VII Powiatowy Turniej Teatralny

     Zespół Szkół
     w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego

     powiatowy

     Nagroda główna

     23

     XXII Powiatowy Konkurs Ekologiczny  pod hasłem „Organizm a Środowisko”

     Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich

     Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska

     powiatowy

     Miejsca I-III

     24

     Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

     Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
     w Białogardzie

     powiatowy

     Miejsca I-III

      

     Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Czwóreczka

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego

     w Goleniowie

     powiatowy

     Miejsca   I- III  - grupa wiekowa uczniowie klasy VIII

     25

     Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „English Champion”

     jw.

     jw.

     Miejsca I-III – grupa wiekowa uczniowie klas VIII

     26

     Wojewódzki konkurs plastyczny „Ekologia na Pomorzu Zachodnim” (IV kategoria: klasy VII-:VIII)

     Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku - Zdroju

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     27

     Konkurs plastyczny: „Mój Dom – Moja Ojczyzna – Moja Europa” (grupa wiekowa: uczniowie klas VI-VIII)

     Szkoła Podstawowa

     w Ustroniu Morskim

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     28

     Konkurs Literacki: „Moja Mała Ojczyzna, jestem jej częścią” (grupa wiekowa: uczniowie klas VII i VIII)

     Szkoła Podstawowa
     w Ustroniu Morskim

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     29

     „MEANDRY POLSZCZYZNY” Konkurs z zakresu kultury języka polskiego

     I Liceum Ogólnokształcące
     z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika                                 w Kołobrzegu

     powiatowy

     Laureat I-III miejsca

     30

     „POLIGLOTA” Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego

     I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika                              w Kołobrzegu

     powiatowy

     Laureat I-III miejsca

     31

     XXIII Turniej Matematyczny o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie

     I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois                 w Koszalinie

     powiatowy

     Tytuł laureata

     32

     XIX Konkurs Języka Polskiego o Puchar Dyrektora I  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata

     33

     XXI Konkurs Chemiczny Zygmunta Korszałowskiego dla uczniów szkół podstawowych z regionu koszalińskiego o puchar Dyrektora II  Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego
     w Koszalinie

     II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego                   
     w Koszalinie

     powiatowy

     Miejsca I-III

     34

     Konkurs Języka Polskiego

     jw.

     powiatowy

     Tytuł laureata

     35

     Konkurs Matematyczny

     jw.

     jw.

     Miejsca I-III

     36

     Konkurs Biologiczny

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata

     37

     Konkurs Historyczny

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata

     38

     Konkurs Geograficzny

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata

     39

     Konkurs Języka Angielskiego

     jw.

     jw.

     Miejsca I-III

     40

     Konkurs wiedzy o literaturze i języku polskim

     V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema
     w Koszalinie

     powiatowy

     Miejsca I-III

     41

     I Międzyszkolny konkurs Plastyczno-Cyfrowy

     jw.

     jw.

     Miejsca I-III

     42

     Konkurs Biologiczny

     jw.

     jw.

     Miejsca I-III

     43

     Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata

     44

     Konkurs języka niemieckiego

     jw.

     jw.

     Miejsca I-III

     45

     II  Konkurs Fotograficzny „ARCHITEKTURA, CZŁOWIEK, NAUKA”

     Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego
     w Koszalinie

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     46

     Wojewódzki Konkurs Literacki Oto ja
     i literatura
     (kategoria wiekowa: uczniowie klas 7-8)

     Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów-oddział Szczecin we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
     i Zespołem  Szkół Salezjańskich w Szczecinie

     wojewódzki

      

      

     Tytuł laureata

     47

     Konkurs „Szczecin
     i region w słowie
     i obrazie”

     I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

     wojewódzki

     Nagroda główna i dwa wyróżnienia w każdej kategorii

     48

     Konkurs chemiczno-fizyczny
      z elementami wiedzy
     o życiu
     i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie

     I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

     wojewódzki

     Tytuł laureata

      49

     Geoexplorer” – konkurs geograficzny z elementami języka angielskiego

     III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie

     wojewódzki

     Tytuł laureata

     50

     Symbole narodowe
     i bohaterowie Niepodległej”

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata

     51

     Konkurs z Języka Niemieckiego z elementami wiedzy o krajach niemieckojęzycznych „Der Die Das”

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata

     52

     XII Konkurs Przyrodniczy „Przyrodnik” dla uczniów szkół podstawowych

     V Liceum Ogólnokształcące
     z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka
     w Szczecinie

     wojewódzki

     Tytuł laureata I-III miejsca

     53

     XII Konkurs Języka Angielskiego
     z Elementami Realioznawstwa „ANGLOFAN” dla uczniów szkół podstawowych

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata I-III miejsca

     54

     II Konkurs Języka Angielskiego dla Ósmoklasistów

     IX Liceum Ogólnokształcące

     z Oddziałami Dwujęzycznymi

     w Szczecinie

     wojewódzki

     Tytuł Laureata miejsca I-V

     55

     II Konkurs Języka Niemieckiego dla Ósmoklasistów

     jw.

     wojewódzki

     Tytuł Laureata miejsca I-V

     56

     III Wojewódzka Olimpiada Matematyczno-Przyrodnicza
     z Elementami Informatyki
     o Puchar Dyrektora IX LO
     w Szczecinie

     jw.

     wojewódzki

     Tytuł laureata

     57

     XXI Konkurs Matematyczny (dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych)

     XIII Liceum Ogólnokształcące

     w Szczecinie

     wojewódzki

     Tytuł laureata

     58

     XIX Konkurs Humanistyczny (dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych)

     XIII Liceum Ogólnokształcące

     w Szczecinie

     jw.

     Tytuł laureata

     59

     XII Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

     XIII Liceum Ogólnokształcące

     w Szczecinie

     jw.

     Tytuł laureata

     60

     Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół podstawowych
      

     XIII Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie we współpracy
     z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

     jw.

     Tytuł laureata

     61

     Mała Olimpiada Wiedzy
     o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego

      

      XIII Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie

     jw.

     Tytuł laureata Olimpiady

     62

     Konkurs Astronomiczny

     XIII Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie we współpracy
     z Uniwersytetem Szczecińskim oraz szczecińskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

     jw.

     Tytuł laureata

     63

     V Wojewódzki Konkurs Międzyprzedmiotowy w języku angielskim  (język angielski
     z elementami biologii, matematyki, historii
     i realioznawstwa)

     XIV Liceum Ogólnokształcące
     z Oddziałami Dwujęzycznymi
     w ZSO nr 2
     w Szczecinie

     wojewódzki

     Tytuł laureata

     64

     III Wojewódzki Turniej Idiomów Angielskich , Niemieckich
     i Włoskich

     XVI Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     65

     I Wojewódzki Konkurs Robotyczny

     jw.

     jw.

     Tytuł laureata konkursu

     66

     I Wojewódzki Turniej Szachowy o puchar Dyrektora XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

     jw.

     jw.

     Miejsca I-III

     67

     I Wojewódzki Konkurs wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w języku angielskim

     jw.

     jw.

     Miejsca I-III

     68

     Konkurs „Język Angielski
     w Meandrach Technologii Informacyjnej”

     Technikum Łączności
     i Multimediów Cyfrowych
     w Szczecinie

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     69

     VII Wojewódzki Konkurs "Mistrz OZE"

     Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana

     w Szczecinie

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     70

     Music World/ Musikwelt – konkurs językowy o tematyce muzycznej

     Zespół Szkół nr 8
     w Szczecinie

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     71

     Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE".

     IX Wojewódzki Konkurs Informatyczny "SCI#CODE".

     Szczecińskie Collegium Informatyczne SCI w Szczecinie

     Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     72

     Mali Mistrzowie Języka

      Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków

     wojewódzki

     Miejsca I-III

     73

      

     XXII Konkurs Biologiczny

     I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
     w Stargardzie

     powiatowy

     Miejsca I-III

     74

     XX Mała Olimpiada Matematyczna

      

     jw.

      

     jw.

      

     jw.

     75

     XIX Konkurs Fizyczny

      

     jw.

      

     jw.

     jw.

     76

     XIX Konkurs Chemiczny

      

     jw.

      

     jw.

     jw.

     77

     XX Międzyszkolny Konkurs Historyczny

      

     jw.

      

     jw.

     jw.

     78

     XIX Konkurs Geograficzny

      

     jw.

      

     jw.

     jw.

     79

     Konkurs Znajomości Języka Angielskiego

      

     jw.

      

     jw.

     jw.

     80

     Konkurs Znajomości Języka Niemieckiego

      

     jw.

      

     jw.

     jw.

      

     Na świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej może być wymienione uzyskanie wskazanych powyżej miejsc uznanych za wysokie w wymienionych konkursach. W zapisach na świadectwie nie powiela się sukcesów uzyskanych w tym  samym konkursie na różnych jego szczeblach.

     4. Zawody sportowe:

     Zawody indywidualne i zespołowe organizowane dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny  Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe obejmujące następujące dyscypliny sportowe: akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, orientacja sportowa, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, ringo, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, squash, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, Taekwon-do ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo.

     Uczniowie biorą udział w zawodach jako reprezentanci szkół tj. za zgodą dyrektora szkoły, wyłonieni na etapie szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę.

     Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

     - międzynarodowym (miejsca 1-8),

     - krajowym (miejsca 1-6),

     - wojewódzkim (miejsca 1-3),

     - powiatowym (miejsca 1-3).

     5. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być także wymienione osiągnięcia
     w konkursach artystycznych
     organizowanych dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, jeżeli określony jest w regulaminie ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz zwycięskie miejsce/miejsca albo zwycięski tytuł/tytuły. Uczniowie biorą udział w tych zawodach jako reprezentanci szkół, wyłonieni na etapie szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę.

     6. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie wpisuje się osiągnięć uczniów uzyskanych w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach komercyjnych.               

     7. Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych, uzyskali prawo otrzymania  w procesie rekrutacji punktów za zajęcie odpowiednio wysokiego miejsca lub uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach wymienionych w wykazach Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty publikowanych w latach poprzednich, zachowują swoje uprawnienia jako absolwenci szkoły w roku szkolnym 2021/2022 pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.          

     8. Uczniowi, który ubiega się o przyjęcie do szkoły funkcjonującej na terenie województwa zachodniopomorskiego,   w   sytuacji,    gdy    ukończył     szkołę podstawową w innym województwie, należy naliczyć punkty za uzyskane wysokie miejsce w zawodach, które zostały uwzględnione w wykazie ustalonym przez kuratora oświaty nadzorującego szkołę, którą ukończył.                                                                                                                 

      

                                                                                                   wz. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

                                                                                                    Jerzy Sołtysiak

                                                                                  Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty

      

     [1] Wykaz wydany na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62 (nieczynny)
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin Poland
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie