• Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

    • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

     ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

     uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

     na rok szkolny 2020/2021[1]

      

      

     1.  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

     ˗       Konkurs Języka Polskiego,

     ˗       Konkurs Matematyczny,

     ˗       Konkurs Chemiczny,

     ˗       Konkurs Biologiczny, 

     ˗       Konkurs Geograficzny,

     ˗       Konkurs Języka Angielskiego,

     ˗       Konkurs Języka Niemieckiego,

     ˗       Konkurs Fizyczny,

     ˗       Konkurs Historyczny,

     ˗       Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.

      

     2.  Ogólnopolskie konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     -          XXV Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. 

     3. Zawody wiedzy i artystyczne:

     Lp.

     Nazwa konkursu:

     Organizator

     Zasięg

     1

     Sejm Dzieci i Młodzieży

     Kancelaria Sejmu

     krajowy

     2

     Śpiewająca Polska – Rozśpiewany Szczecin. Majowy Konkurs Chórów Regionu Zachodniopomorskiego – kategoria wiekowa C (chóry wielogłosowe uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII)

     Akademia Sztuki – Katedra Dyrygentury 

     Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

     Szkoła Podstawowa Nr 55  w Szczecinie „Błękitna” 

     wojewódzki

     3

     Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

     Główny Inspektorat Sanitarny

     Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

     Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.

     krajowy

     4

     Ogólnopolski Konkurs „Bliżej pszczół”

     Fundacja  Rozwoju Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego  Jana  Pawła  II

     Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Matematyki, Informatyki
     i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

     Technikum Pszczelarskie
     w Pszczelej Woli

     krajowy

     5

     Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (dla uczniów szkół podstawowych)

     Krajowy Komitet Organizacyjny Turnieju

     krajowy

     6

     Konkurs na napisanie opowiadania o tematyce historycznej
     z Kołobrzegiem
     i regionem kołobrzeskim w tle pt. „Kołobrzeg prozą zaczarowany”

     Szkoła Podstawowa im. Mieszka I
     w Drzonowie

     powiatowy

     7

     IV Powiatowy Turniej Miniatur Teatralnych  w ramach VI Powiatowego Turnieju Teatralnego

     Zespół Szkół
     w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego

     powiatowy

      

     III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej

     jw.

     powiatowy

     8

     Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

     Zespół Szkół
     w Kołbaczu

     Nadleśnictwo Gryfino

     Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

     wojewódzki

     9

     Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej

     Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza
     w Kopnicy

     powiatowy

     10

     XI Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla Szkół Podstawowych

     Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

     powiatowy

     11

     XXI Powiatowy Konkurs Ekologiczny  pod hasłem „Organizm a Środowisko”

     Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich

     Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska

     powiatowy

     12

     Konkurs „Odyseja Umysłu” (II grupa wiekowa)

     Fundacja Odyseja Umysłu - Gdańsk

     międzynarodowy

     13

     Konkursy w ramach Akademii Antycznej:

     „Grecy i ich bogowie” – konkurs na projekt gazety codziennej (kl. VII-VIII)

     Turniej mitologiczny

     Konkurs wiedzy o kulturze świata antycznego

     Konkurs mitologiczny na przedstawienie teatralne dla uczniów klas V-VIII SP

     Muzeum Narodowe            
     w Szczecinie Dział Edukacji

     Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

      

     wojewódzki

      

     Konkurs „Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region”

     Muzeum Narodowe
     w Szczecinie

     wojewódzki

     14

     Konkurs „Poszukiwacze Smaków”

     Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

     wojewódzki

     15

     Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy 
     o Społeczeństwie

     Fundacja Promocji
     i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

     krajowy

     16

     Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

     jw.

     krajowy

     17

     Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Czwóreczka

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego
     w Goleniowie

     powiatowy

     18

     Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English Champion”

     jw.

     jw.

     19

     „MEANDRY POLSZCZYZNY” Konkurs z zakresu kultury języka polskiego

     I Liceum Ogólnokształcące
     z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika                                 w Kołobrzegu

     powiatowy

     20

     „POLIGLOTA” Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego

     I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika                              w Kołobrzegu

     powiatowy

     21

     XXIII Turniej Matematyczny
     o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois
     w Koszalinie

     I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois                 w Koszalinie

     powiatowy

     22

     Konkurs Historyczny
     z elementami Wiedzy
     o Społeczeństwie
     o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois
     w Koszalinie

     jw.

     jw.

     23

     XVIII Konkurs Języka Polskiego o Puchar Dyrektora I  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois
     w Koszalinie LO

     jw.

     jw.

     24

     XIV Konkurs Biologiczny o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois
     w Koszalinie 

     jw.

     jw.

     25

     XI Konkurs Języka Angielskiego
     o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois
     w Koszalinie

     jw.

     jw.

     26

     XIX Konkurs Chemiczny Zygmunta Korszałowskiego dla uczniów szkół podstawowych z regionu koszalińskiego o puchar Dyrektora II  Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego
     w Koszalinie

     II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego                   
     w Koszalinie

     powiatowy

     27

     Konkurs Języka Polskiego

     jw.

     jw.

     28

     Konkurs Matematyczny

     jw.

     jw.

     29

     Konkurs Biologiczny

     jw.

     jw.

     30

     Konkurs Historyczny „Historyk roku 2020”

     jw.

     jw.

     31

     Konkurs Geograficzny

     jw.

     jw.

     32

     Konkurs Języka Angielskiego Autumn Spelling Competition Koszalin 2019

     jw.

     jw.

     33

     V Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej

     Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta
     w Koszalinie

     wojewódzki

     34

     Konkurs „Szczecin
     i region w słowie
     i obrazie”

     I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

     wojewódzki

     35

     Konkurs chemiczno-fizyczny
      z elementami wiedzy
     o życiu
     i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie

     I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

     wojewódzki

     36

     Konkurs historyczno-patriotyczny „Symbole narodowe i bohaterowie Niepodległej”

     III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
     w Szczecinie

     powiatowy

     37

     Konkurs Geograficzny z elementami języka angielskiego „Geo Explorer”

     jw.

     wojewódzki

     38

     X Konkurs Przyrodniczy „Przyrodnik” dla uczniów szkół podstawowych

     V Liceum Ogólnokształcące
     z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka
     w Szczecinie

     wojewódzki

     39

     IX Konkurs Języka Angielskiego
     z Elementami Realioznawstwa „Anglofan” dla uczniów szkół podstawowych

     jw.

     jw.

     40

     XIX Szczeciński Konkurs

     Matematyczny

     Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

     jw.

     41

     XIX Szczeciński Konkurs

     Młodego Poligloty

     jw.

     jw.

     42

     XIII Szczeciński Konkurs

     Historyczny

     jw.

     jw.

     43

     XVII Szczeciński Konkurs

     Biologiczny

     jw.

     jw.

     44

     Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych klas 7 - 8 "Na Tropie XX Wieku".

     II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
     w Szczecinie

     wojewódzki

     45

     XIV Szczeciński Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej

     jw.

     wojewódzki

     46

     VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Japonii (kategoria wiekowa: uczniowie klas V-VIII)

     IX Liceum Ogólnokształcące

     z Oddziałami Dwujęzycznymi

     w Szczecinie

     wojewódzki

     47

     Konkurs Języka Niemieckiego dla Ósmoklasistów

     jw.

     wojewódzki

     48

     Konkurs Języka Angielskiego dla Ósmoklasistów

     jw.

     wojewódzki

     49

     Wojewódzka Olimpiada Matematyczno-Przyrodnicza z Elementami Informatyki o Puchar Dyrektora IX LO w Szczecinie

     jw.

     wojewódzki

     50

     VI Konkurs biologiczny  „Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego oraz narządów zmysłu”

     XII Liceum Ogólnokształcące
     w Zespole Szkół Sportowych m. Sportowców Ziemi Szczecińskiej
     w Szczecinie

     wojewódzki

     51

     „Wieczór z Norwegią”

     jw.

     wojewódzki

     52

     Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół podstawowych

     XIII Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie we współpracy
     z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

     wojewódzki

     53

     Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych

      XIII Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie

     jw.

     54

     Konkurs Astronomiczny

     XIII Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie we współpracy
     z Uniwersytetem Szczecińskim oraz szczecińskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

     jw.

     55

     Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych

      XIII Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie

     jw.

     56

     Konkurs Humanistyczny dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych

      jw.

     jw.

     57

     Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych

      jw.

     jw.

     58

     IV Wojewódzki Konkurs Międzyprzedmiotowy w języku angielskim

     XIV Liceum Ogólnokształcące
     z Oddziałami Dwujęzycznymi
     w ZSO nr 2
     w Szczecinie

     wojewódzki

     59

     KAMELEON

     Pierwszy Wojewódzki Przyrodniczy Konkurs Interdyscyplinarny „Woda”

     XVI Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie

     wojewódzki

     60

                 III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem młodzi przyjaciele!...”                       

     jw.

     wojewódzki

     61

     II Wojewódzki Turniej Idiomów Angielskich
     i Niemieckich

     jw.

     wojewódzki

     62

     I Międzyszkolne Dyktando po Polsku dla Obcokrajowców

     „Znasz język polski?”

     jw.

     powiatowy

     63

     I Wojewódzki Matematyczno-Informatyczny Konkurs Interdyscyplinarny „Matematyka z komputerem”

     jw.

     wojewódzki

     64

     XVI Wojewódzki Konkurs Filozoficzny
     w Szczecinie

     XVI Liceum Ogólnokształcące
     w Szczecinie

     Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej”

     wojewódzki

     65

     Konkurs „Język Angielski
     w Meandrach Technologii Informacyjnej”

     Zespół Szkół Łączności
     w Szczecinie

     wojewódzki

     66

     VIII Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych
     województwa zachodniopomorskiego

     Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana
     w Szczecinie

     wojewódzki

     67

     I Ogólnopolski Konkurs „Energia a Środowisko”

     jw.

     ogólnopolski

     68

     V Wojewódzki Konkurs "Mistrz OZE"

     jw.

     wojewódzki

     69

     Music World/ Musikwelt – konkurs językowy o tematyce muzycznej

     Zespół Szkół nr 8
     w Szczecinie

     wojewódzki

     70

     „Kraje niemieckojęzyczne bez tajemnic”

     jw.

     wojewódzki

     71

     Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE".

     Wojewódzki Konkurs Informatyczny "SCI#CODE".

     Technikum informatyczne SCI w Szczecinie

     wojewódzki

     72

     XX Festiwal Piosenki Angielskiej (3 grupa wiekowa)

     Szkoła Podstawowa Nr 51
     w Szczecinie

     wojewódzki

     73

     Mali mistrzowie języka

     Szkoła Podstawowa nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie

     wojewódzki

     74

     Festiwal Duetów (On i Ona lub Ona i On) oraz Solistów

     Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie

     powiatowy

     75

     Międzyszkolny Konkurs Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej „Rogatywka”

     Szkoła Podstawowa nr 68
     w Szczecinie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich

     powiatowy

     76

     Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych

     Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego 
     w Szczecinie

     wojewódzki

     77

     XIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny

     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
     w Chojnie

     powiatowy

     78

     Powiatowy Konkurs Ortograficzny

     jw.

     jw.

     79

     XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie

     jw.

     jw.

     80

     VI Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

     jw.

     jw.

     81

     Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie Zdroju

     powiatowy

     82

     Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

     Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
     w Białogardzie

     powiatowy

     83

     Konkurs Recytatorski Utworów Adama Mickiewicza

     I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
     w Stargardzie

     powiatowy

     84

     XIX Międzyszkolny Konkurs Historyczny

     jw.

     jw.

     85

     XXI Konkurs Biologiczny

     jw.

     jw.

     86

     XIX Mała Olimpiada Matematyczna

     jw.

     jw.

     87

     XVIII Konkurs Fizyczny

     jw.

     jw.

     88

     XVIII Konkurs Chemiczny

     jw.

     jw.

     89

     XVIII Konkurs Geograficzny

     jw.

     jw.

     90

     Konkurs Znajomości Języka Angielskiego

     jw.

     jw.

     91

     Konkurs Znajomości Języka Niemieckiego

     jw.

     jw.

     92

     Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

     jw.

     jw.

      

     4. Zawody sportowe:

     Zawody organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej,  Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, światowe i europejskie federacje sportowe obejmujące następujące dyscypliny sportowe: akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, orientacja sportowa, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, ringo, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, squash, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, Taekwon-do ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo.

     5. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

     - międzynarodowym (miejsca 1-8),

     - krajowym (miejsca 1-6),

     - wojewódzkim (miejsca 1-3),

     - powiatowym (miejsca 1-3).

     6. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:

     - międzynarodowym,

     - krajowym,

     - wojewódzkim,

     - powiatowym,

     wymienione powyżej w punkcie 3, to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu),
     z wyłączeniem wyróżnień, nagród, dyplomów i zaświadczeń  uzyskanych za uczestnictwo
     w zawodach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zachodniopomorski Kurator Oświaty

                                                                    Magdalena Zarębska-Kulesza     [1] Wykaz wydany na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie