• Wniosek

    • REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

     Od 17 maja 2021 r. rodzice absolwentów klas VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.


     We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe według wybranych preferencji. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór (zgodnie z instrukcją, która zostanie zamieszczona w zakładce "Dokumenty").


     O przyjęciu do wybranego oddziału w szkole ponadpodstawowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.


     Terminy rekrutacji do klas I liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia, a także klas wstępnych określone zostały przez Ministra Edukacji i Nauki (dostępne w zakładce "Dokumenty")

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie