• POMOC UKRAINIE

    • ORGANIZACJA NAUKI DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

    • W Szczecinie utworzone zostało Centrum Pomocy „Szczecin - Ukrainie” celem kompleksowego wsparcia osób z Ukrainy dotkniętych skutkami wojny.

     Centrum Pomocy „Szczecin - Ukrainie”
     (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

     adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,71-332 Szczecin

      

     Jeżeli szukasz miejsca w szkole lub przedszkolu pomoc uzyskasz w Centrum Pomocy „Szczecin – Ukrainie” pod numerem telefonu 669 981 158 lub drogą mailową na adres: edukacja@cudzoziemcy.szczecin.eu

      

     Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły?

     1. Zgłoś się do Centrum Pomocy „Szczecin- Ukrainie”

      

     nr telefonu:  669 981 158 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00) e-mail: edukacja@cudzoziemcy.szczecin.eu

     adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,71-332 Szczecin

     1. Przygotuj informacje dotyczące edukacji dziecka. Jeżeli masz, zabierz ze sobą dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.).

     Jeśli nie masz dokumentów - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

      

     W przypadku braku dokumentów informacje, które będą potrzebne do zapisu dziecka do szkoły:

     • imię i nazwisko

     rok urodzenia

     • stopień znajomości języka polskiego
     • suma ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało na Ukrainie

      

     1. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w szkole uzyskasz również zgłaszając się do szkoły najbliższej Twojego miejsca zamieszkania w Szczecinie

      

     • Jeżeli twoje dziecko potrafi się porozumieć w języku polskim zostanie przyjęte do już istniejącego oddziału, zgodnie z ustawowymi zapisami dotyczącymi przyjmowania obcokrajowców

      

     • Jeżeli twoje dziecko nie zna w ogóle języka polskiego – zostanie przyjęte do już istniejącego oddziału lub do oddziału przygotowawczego utworzonego w wybranych szkołach

      

     Oddział przygotowawczy

     Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju, licząca nie więcej niż  15 osób, a więc grupa mniej liczna niż w ogólnodostępnych zespołach klasowych w szkołach. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

      

     Zajęcia dodatkowe dla cudzoziemców

     Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w szczecińskich szkołach prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Cudzoziemcy mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

      

      

     Co zrobić, aby zapisać dziecko do przedszkola?

     Szczecińskie przedszkola mogą zaopiekować się dziećmi uchodźców w wieku 3 do 6 lat. Nie wszystkie jednak dysponują wolnymi miejscami.

     Aby zapisać dziecko do przedszkola:

     1. Zgłoś się do Centrum Pomocy „Szczecin- Ukrainie”

      

     nr telefonu:  669 981 158 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00) e-mail: edukacja@cudzoziemcy.szczecin.eu

     adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,71-332 Szczecin

      

     1. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w przedszkolu uzyskasz również zgłaszając się do przedszkola najbliższego Twojego miejsca zamieszkania
      w Szczecinie
      .

      

     • Jeżeli przedszkole będzie dysponowało miejscami Twoje dziecko zostanie przyjęte do przedszkola i dopisane do istniejącej już  grupy w przedszkolu, gdzie będzie pod opieką do  końca roku szkolnego, czyli do 31.08.2022 r.

      

     Aby mieć miejsce w przedszkolu w przyszłym roku szkolnym Twoje dziecko powinno przystąpić do rekrutacji zgodnie z ustawowymi zapisami czyli na zasadach takich samych jak dotyczą obywateli Polski.