• Harmonogram

     • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

     • Termin

      Rodzaj czynności

      od  11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

      do godz. 15.00

      Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klas pierwszych, z wyłączeniem klasy dwujęzycznej

      od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 r.

      do godz. 15.00

      Złożenie wniosku wraz z  dokumentami o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego 

      25 maja 2020 r. godz. 16.00

      II termin( dla uczniów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić w I terminie; podstawą przystąpienia jest złożenie w szkole zwolnienia lekarskiego kandydata)

      17 czerwca 2020 r. godz. 11.00

      Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  z języka niemieckiego ( stopień trudności odpowiada egzaminowi ósmoklasisty z języka niemieckiego)

      Laureaci lub finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, laureaci Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Kuratora Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i automatycznie uzyskują maksymalną liczbę punktów. Warunkiem  skorzystania z tego zwolnienia jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu laureata do wniosku o przyjęcie do szkoły.

      9 czerwca 2020 r. godz. 12.00

      II termin:

      19 czerwca 2020 r. godz. 12.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

      od 19 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.

      do godz. 15.00

      Możliwość dokonania  zmiany wybranych szkół lub zmiany kolejności wybranych szkół

      od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

      do godz. 15.00

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:
      1. kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
      2. kopię  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

      13  lipca 2020 r. 

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

      do godz. 15.00

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w formie przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      21 lipca 2020 r. do godz. 14.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

      do 28  lipca 2020 r. 

      Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia

      do 5 dni od daty wystąpienia  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

      Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

      do 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

      Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

      do 7 dni od daty złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

      Rozpatrzenie przez Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

       

      Uwaga kandydaci do klasy dwujęzycznej!

      • Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego, którego data została podana w harmonogramie.
      • Terminy składania wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej różnią się od terminów obowiązujących  przy rekrutacji do pozostałych oddziałów.

       

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie