• Dostarczanie dokumentów

    • Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

    • Drodzy Absolwenci szkół podstawowych!

     Przypominamy, że oprócz umieszczenia skanów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór, kopie powyższych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie powyższych dokumentów(w szczególności świadectwa ukończenia szkoły). Usprawni to proces ich weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną.

                                                                       Serdecznie dziękujemy
                                                                       Komisja Rekrutacyjna IX LO

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62 (nieczynny)
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin Poland
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie