• Do liceum po gimnazjum

     • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019 / 2020

     • Termin

      Rodzaj czynności

      od  9 maja 2019r.

      do 18 czerwca 2019r.

      do godz. 15.00

      Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych wraz z niezbędną dokumentacją

      od 9 maja 2019r.

      do 21 maja 2019r. 

      do godz. 15.00

      Złożenie przez kandydata  wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

      23 maja 2019r. 

      godz. 16.00

      Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego (stopień trudności odpowiada egzaminowi gimnazjalnemu na poziomie rozszerzonym)


      Laureaci Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Kuratora Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i automatycznie uzyskują maksymalną liczbę punktów. Warunkiem  skorzystania z tego zwolnienia jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu laureata do wniosku o przyjęcie do szkoły.

      10 czerwca 2019r.

      godz. 12.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

      od 14 czerwca 2019r.

      do 18 czerwca 2019r. 

      do godz. 15.00

      Możliwość dokonania przez kandydata zmiany wybranych szkół

      od 21 czerwca 2019r.

       do 25 czerwca 2019r. 

      do godz. 15.00

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:

      1. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

      2. kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

      5  lipca 2019r. 

      do godz. 12.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      do 10 lipca 2019r.

      do godz. 15.00

      Potwierdzenie przez kandydata(zakwalifikowanego do danej klasy) woli podjęcia nauki w formie przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

      12 lipca 2019r.

       do godz. 10.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

       

      Uwaga kandydaci do klasy dwujęzycznej!

      Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego, którego data została podana w harmonogramie.

      Termin  składania wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej różni się od terminu obowiązującego przy rekrutacji do pozostałych oddziałów.

       

       

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie