• Aktualności

     • Odwołanie konkursów i olimpiady
      • Odwołanie konkursów i olimpiady

      • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie informuje, że organizowane przez szkołę następujące konkursy/olimpiady:

       1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla Ósmoklasistów edycja II,
       2. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla Ósmoklasistów edycja II,
       3. Wojewódzka Olimpiada Matematyczno-Przyrodnicza z elementami informatyki dla szkół podstawowych o puchar Dyrektora IX LO,
       4. Wojewódzki VII Konkurs Wiedzy o Japonii.

       nie odbędą się w wyznaczonych terminach (do odwołania).

     • Drzwi Otwarte IX LO
      • Drzwi Otwarte IX LO

      • ZAPRASZAMY DO „DZIEWIĄTKI”

       18 KWIETNIA 2020 ROKU 
       W GODZINACH 10.00 - 13.00

       Uczniowie i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie serdecznie zapraszają młodzież wraz z rodzicami i przyjaciółmi NA DRZWI OTWARTE.

       Poznacie nauczycieli, przedstawimy Wam szkołę, nas samych, gabinety, w których się uczymy.Do zobaczenia

     • Wykłady o prawie dla klas szkół średnich
      • Wykłady o prawie dla klas szkół średnich

      • 5 marca 2020r. uczniowie klasy 1Gc razem z wychowawczynią, Panią Urszulą Suwaj, wzięli udział w wykładach o prawie organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji w Szczecinie. Na uczelni odbyły się dwa wykłady dla naszych uczniów: „Dochodzenie i śledztwo w polskim postępowaniu karnym”, który wygłosił dr Mateusz Tomczyk oraz „Geneza Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r.”, wygłoszony przez dr Ewę Michałkiewicz-Kądzielę i dr Ewę Milczarek. Klasa dowiedziała się np.: czym różni się dochodzenie od śledztwa, jak wygląda przesłuchanie świadka, kiedy możemy zrezygnować ze składania zeznań, jakie są tajemnice zawodowe, jaki jest przebieg procedury karnej w Polsce, jak przebiegał proces powstania aktualnej Konstytucji naszego państwa, jakie były propozycje ustawy zasadniczej, w jakim kształcie jest obecnie oraz jakie są z nią związane kontrowersje. Uczniowie mogli zobaczyć Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny.           

       Klasa prawno-kulturowa nie tylko wysłuchała przygotowanych wystąpień, ale również zadawała pytania, czynnie uczestniczyła w dyskusji z prelegentami i sporządzała notatki. Wysłuchała też kilku ciekawostek z życia prawnika, np. co ma porcelana do samochodu podczas odtwarzania zdarzeń z miejsca przestępstwa oraz z czego słynie Szczecin w przestępczym półświatku. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży. Uczniowie liczą na kolejne równie ciekawe spotkania na Wydziale Prawa i Administracji US, który objął w tym roku szkolnym patronatem klasy o profilu prawno-kulturowym.

       Tekst : Emilia Domańska 1Gc

       Zdjęcia : Natalia Łuniewska i Emilia Domańska 1Gc

     • Pożegnanie Profesora Tomasza Kubickiego
      • Pożegnanie Profesora Tomasza Kubickiego

      • "Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej."

       Z wielkim smutkiem pragniemy zawiadomić o śmierci naszego Kolegi i wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, Pana Tomasza Kubickiego.
       Tomku, spoczywaj w pokoju!

       Ostatnie pożegnanie odbędzie się w środę, 26 lutego o godz.12:30 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

     • Polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa
      • Polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa

      • Jak każdego roku, w naszej szkole odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa. 23.02 do uczniów klasy 2d przybyli goście z Hamburga. Nasza młodzież przygotowała dla przyjezdnych wiele atrakcji. Zwiedziliśmy Szczecin, zagraliśmy w kręgle, a nawet mieliśmy okazję zrobić własne rogale świętomarcińske! Była wycieczka do Poznania, była również gra terenowa. Zawarliśmy wiele przyjaźni! Goście z Niemiec mogli poznawać Polską kulturę, a my doskonalić swoje umiejętności językowe. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Przed nami zostało tylko podsumowanie wymiany oraz wieczór pożegnalny, na którym, mamy nadzieję, wspaniałe spędzimy czas! Nie jest to jednak koniec współpracy - z naszymi nowymi przyjaciółmi zobaczymy się już w kwietniu w Hamburgu! Bis bald!

       Tekst i zdjęcia: Maja Maciejewska, kl. 2d

     • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja
      • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja

      • IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
       Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
       W SZCZECINIE

        

       WOJEWÓDZKI KONKURS

       JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW
       II edycja

       23 marca 2020 godz.14.00
       Pl. Mariacki 1

       Regulamin konkursu


       Cele konkursu:


       Rozwijanie zainteresowań językami obcymi.
       Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
       Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.Motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego jak również znajomości kultury, literatury, geografii i polityki krajów anglojęzycznych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.

        

       Organizator i uczestnicy:


       Organizatorem konkursu języka angielskiego dla uczniów klas 8 jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy ósmej z województwa zachodniopomorskiego.
       Organizatorzy konkursu wystąpili z wnioskiem o zamieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

        

       Warunki uczestnictwa:

       Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech Uczestników, których dane , po wypełnieniu karty zgłoszenia( załącznik) należy wysłać drogą elektroniczną na podany adres.

       Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie zgodą uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Organizatora.


       Zakres wiedzy i umiejętności:


       Zakres wymagań etapu konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych. Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego Organizatora.


       Organizacja konkursu:


       Zgłoszenia Uczestników do konkursu szkoły przesyłają do 13 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres: komos.dorota@lo9.szczecin.pl


       Przebieg konkursu:


       Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora : Plac Mariacki 1 w Szczecinie.
       Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej w dniu 23.03.2020, godz.14.00.Uczestnicy konkursu mają obowiązek okazania ważnej legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu
       Czas trwania konkursu - 60 minut.
       Laureatami konkursu zostają Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
       Wyniki zostaną przesłane do wiadomości nauczycieli- opiekunów w ciągu dwóch tygodni.

       Rozdanie nagród odbędzie się w dniu Drzwi Otwartych Szkoły 18 kwietnia 2020.

     • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja
      • WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW II edycja

      • IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
       Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
       W SZCZECINIE

        

       WOJEWÓDZKI KONKURS

        

       JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ÓSMOKLASISTÓW

        

       II edycja

       25 marca 2020 godz.14.00

       Pl. Mariacki 1

       Regulamin konkursu

        

       Cele konkursu:


       Rozwijanie zainteresowań językami obcymi.

       Podniesienie poziomu umiejętności językowych.

       Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.


       Motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego jak również znajomości kultury, literatury, geografii i polityki krajów niemieckojęzycznych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.

        

       Organizator i uczestnicy:


       Organizatorem konkursu języka niemieckiego dla uczniów klas 8  jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy ósmej z województwa zachodniopomorskiego.
       Organizatorzy konkursu wystąpili z wnioskiem o zamieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

       Warunki uczestnictwa:


       Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech Uczestników, których dane , po wypełnieniu karty zgłoszenia( załącznik), należy wysłać drogą elektroniczną na podany adres.

       Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie zgodą uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych i publikację ich na stronie internetowej Organizatora.


       Zakres wiedzy i umiejętności:


       Zakres wymagań etapu konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych. Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka niemieckiego Organizatora.
       Organizacja konkursu:Zgłoszenia Uczestników do konkursu szkoły przesyłają do 13 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres:kulesza.jolanta@lo9.szczecin.pl

        

       Przebieg konkursu:


       Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora : Plac Mariacki 1 w Szczecinie.

       Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej w dniu 25.03.2020, godz.14.00.

       Uczestnicy konkursu mają obowiązek okazania ważnej legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu

       Czas trwania konkursu - 60 minut.

       Laureatami konkursu zostają Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.

       Wyniki zostaną przesłane do wiadomości nauczycieli- opiekunów w ciągu dwóch tygodni.

        

       Rozdanie nagród odbędzie się w dniu Drzwi Otwartych Szkoły 18 kwietnia 2020.
        

     • 3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0"
      • 3 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0"

      • Drodzy Wychowawcy, Nauczyciele, Uczniowie!

       Fundacja Zakłady Kórnickie

       zaprasza młodzież szkół średnich (w wieku 15-19 lat) do udziału

       w 3 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Praca Organiczna 2.0",

       którego treścią jest nawiązanie do szlachetnych idei organicznikowskich wieku XIX - z reinterpretacją współczesną.

       Zachęcam uczniów do udziału w zmaganiach - można wygrać

       bardzo atrakcyjne nagrody:

       tydzień w Paryżu, roczne stypendium studenckie.

       Wszelkie materiały związane z konkursem będą dostępne na stronie Fundacji:

       http://fzk.pl/projekty/praca-organiczna-2-0/

       Konkurs jest dwuetapowy: przebiega na poziomie wojewódzkim i centralnym.

        Termin zgłoszeń udziału w konkursie upływa 12 marca 2020r.

       Etap wojewódzki konkursu (test wiedzy) odbędzie się w marcu 2020r.

       Oczywiście, służę swoją pomocą, komentarzem odnośnie treści i trybu organizacji konkursu.

       Patronat nad wojewódzkim etapem konkursu sprawuje Dyrektor IX LO w Szczecinie, Pani Monika Drozd.

       Koordynator – Romuald Kuźmitowicz

     • Lekcja ze świadkami historii w Archiwum Państwowym w Szczecinie
      • Lekcja ze świadkami historii w Archiwum Państwowym w Szczecinie

      • 4 lutego 2020r. uczniowie klasy 1gc wraz z wychowawczynią, Panią Urszulą Suwaj, i szkolnym bibliotekarzem, Panem Romualdem Kuźmitowiczem, uczestniczyli w lekcji żywej historii w siedzibie Archiwum Państwowego w Szczecinie połączonej ze spotkaniem z członkiniami stowarzyszenia Związku Sybiraków w Szczecinie. Zajęcia poświęcono upamiętnieniu 80 rocznicy pierwszej masowej deportacji obywateli Rzeczypospolitej z terenów Kresów Wschodnich.

       W sali Bolesława Tuhana-Taurogińskiego powitał nas Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Pan dr hab. Krzysztof Kowalczyk, przybliżając tło historyczne pierwszych zsyłek. Głównym punktem programu spotkania były wystąpienia świadków historii - reprezentantek stowarzyszenia sybirackiego, które opowiedziały nam dramatyczne dzieje swojego dzieciństwa spędzonego w części na zesłaniu w Kazachstanie w latach II wojny światowej. Towarzyszyła temu wystawa prywatnych dokumentów ze zsyłek – pamiątek tamtych ciężkich czasów i prezentacja książek wspomnieniowych. Wysłuchanie przejmujących relacji, rozmowa ze świadkami historii zapadną nam pamięć, dla uczniów będą dobrym krokiem w kierunku kształtowania się wartości i właściwych postaw wobec drugiego człowieka.

       Dodatkową atrakcją było dla nas zwiedzanie budynku Archiwum - dzięki uprzejmości jego pracowników, którzy opowiedzieli nam najważniejsze fakty z historii instytucji, objaśnili misję, cele i zasady jej funkcjonowania, odkryli przed nami tajniki renowacji cennych dokumentów piśmienniczych i innych archiwaliów. W bibliotece Archiwum Pani dr Janina Kosman uraczyła nas prezentacją kilku unikalnych historycznych wydawnictw szczecińskich, jak np. osiemnastowiecznych gazet i druków ulotnych, które w doskonałym stanie dochowano do naszych czasów dzięki zabiegom konserwatorskim miejscowych archiwistów.

       W ten oto sposób lekcja historii żywej, trudnych dziejów XX wieku ukazanych z osobistej perspektywy przeciętnego człowieka, splotła się nam z dziejami piśmiennictwa i kultury.

       Tekst i zdjęcia: Romuald Kuźmitowicz

     • Casting do koncertu "Marzenia utkane z gwiazd"
      • Casting do koncertu "Marzenia utkane z gwiazd"

      • W sobotę, 1 lutego, nasz szkolny zespół muzyczny wziął udział w castingu do charytatywnego koncertu "Marzenia utkane z gwiazd", który w kwietniu odbędzie się w Operze na Zamku. Uczestnictwo w koncercie to nie tylko szansa na występ przed wspaniałą publicznością, ale też możliwość włączenia się we wspólne młodzieżowe działanie o szlachetnym celu. W trakcie castingu "Vanitasy" zaśpiewały piosenkę Sound'n'Grace "Dach" - i zrobiły to, jak zawsze, pięknie i magicznie:). Teraz czekamy na wyniki castingu i prosimy o trzymanie za nas kciuków!

       Tekst i fot. Miłka Stankiewicz

     • Wycieczka "przyrodników" do Berlina
      • Wycieczka "przyrodników" do Berlina

      • Uczniowie klasy II e oraz III e mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Berlina. Główną atrakcją było zwiedzanie Berlińskiego Muzeum Historii Medycyny (Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité). Muzeum jest placówką Charité, szkoły medycznej dla Wolnego Uniwersytetu Berlina i Uniwersytetu Humboldta (Universitätsmedizin Berlin), którego budowę zlecił Rudolf Virchow w 1899r. - dla swojego Muzeum Patologii. W 2007r. otwarto nową ekspozycję stałą muzeum. Jest ona prezentowana w różnych gabinetach, które medycyna Zachodu stworzyła w ciągu trzech stuleci, a więc teatr anatomiczny, prosektorium patologa, laboratorium, klinika i gabinet lekarski. W historycznej sali chorych prezentuje się dziesięć indywidualnych historii chorób z trzech stuleci. Część integralną ekspozycji stanowią również zachowane preparaty ze słynnych zbiorów Rudolfa Virchowa.

       Kolejną niezapomnianą przygodą dla uczniów, ale nie tylko ;), było zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej. W swoich zbiorach posiada kolekcję ponad 30 milionów eksponatów zoologicznych, paleontologicznych, mineralogicznych i innych. Najbardziej znanymi eksponatami są: największy zrekonstruowany i złożony szkielet dinozaura na świecie oraz najlepiej zachowany, skamieniały okaz wczesnego ptaka z rodzaju Archaeopteryx!

       Dzień obfitował w wiele pozytywnych emocji :). Dziękujemy uczniom za ich wspaniałą postawę: Marlena Nadziejko, Barbara Stelmach-Wilk, Grzegorz Błażejczyk

       Tekst i zdjęcia: Marlena Nadziejko

     • Listy gratulacyjne
      • Listy gratulacyjne

      • 09.01.2020r. Dyrektor Wydziału Oświaty w Szczecinie, Pani Lidia Rogaś, wręczyła Dyrektor naszej szkoły, Pani Monice Drozd, list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Szczecina, Pana Piotra Krzystka.

       W tym roku IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino zajęło zaszczytne miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.

       Pani Dyrektor Monika Drozd otrzymała również gratulacje od Przewodniczącej Rady Miasta Szczecina, Pani Renaty Łażewskiej.

     • Palący problem - czyli wszystko o tytoniu i skutkach jego używania
      • Palący problem - czyli wszystko o tytoniu i skutkach jego używania

      • W tym tygodniu, z inicjatywy pedagoga szkolnego, gościmy w naszej szkole panią Izabelę Wojtal,  starszego  asystenta OZiPZ z  Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Szczecinie. Pani Izabela Wojtal  prowadzi zajęcia profilaktyczne, adresowane do uczniów klas drugich, dotyczące używania i szkodliwości  tytoniu,  wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

       Głównym celem  zajęć jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości używania tytoniu, a tym samym powstrzymanie przed pojęciem decyzji o rozpoczęciu palenia lub zaniechanie palenia przez młodego człowieka.

       Na podstawie raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego przez  Kantar Public dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że prawie 10% palących to osoby młode – w grupie wiekowej: 15-19 lat.

       Pedagog szkolny przypomina, że na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia i życzy Wszystkim uczniom zdrowych i pojemnych płuc.

       Tekst i zdjęcia: Magdalena Turula-Mączka

        

     • "Twoja krew, moje życie"
      • "Twoja krew, moje życie"

      • W styczniu b.r., z inicjatywy pedagoga, na terenie naszej szkoły odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach programu „Twoja krew, moje życie”. Zajęcia prowadził wieloletni pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, doktor Tadeusz Gębka, specjalista transfuzjologii klinicznej,

       Spotkania z uczniami ze szczecińskich szkół realizowane są w ramach programu polityki zdrowotnej ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015- 2020”.

       Głównym celem projektu jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem - krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka. Podczas zajęć przełamane zostały stereotypy dotyczące krwiodawstwa oraz zachęcano uczniów do upowszechniania idei honorowego oddawania krwi wśród swoich bliskich i znajomych.

       Tekst i zdjęcia: Magdalena Turula-Mączka

     • Sukces uczennicy klasy 1Ga
      • Sukces uczennicy klasy 1Ga

      • Uczennica klasy 1Ga Emilia Reszta została laureatką XXI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

       Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

        

     • MATURA 2020
      • MATURA 2020

      • DEKLARACJA maturalna !!!

       link do strony z aplikacją do wypełniania deklaracji (deklaracja.edu.pl);

       wypełnij uważnie deklarację maturalną;

       wypełnioną deklarację wydrukuj dwustronnie (na jednej kartce) (do drukowania wykorzystaj plik PDF pobrany z aplikacji lub otrzymany mailem);

       dostarcz osobiście podpisaną deklarację do sekretariatu.

        

       KOD SZKOŁY: 326201-1111W 

     • Projekt edukacyjny Politechniki Warszawskiej
      • Projekt edukacyjny Politechniki Warszawskiej

      • Projekt edukacyjny STEM jest organizowany przez Politechnikę Warszawską wraz z partnerami edukacyjnymi, którymi są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Głównym koordynatorem z ramienia Politechniki Warszawskiej jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

       Program jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia i promocję edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria oraz matematyka są to dziedziny, które zapewniają przyspieszenie rozwoju społecznego, cywilizacyjnego i gospodarczego. Dzięki lepszemu i skuteczniejszemu nauczaniu młodzi ludzie będą wiązać swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi. Rozwiną umiejętności i zdolności inicjowania zmian, modernizacji i otwarcia na nowe rozwiązania.

        

       Do drugiego etapu (międzyszkolnego) przeszedł Radosław Dawidowski z klasy 2a.

       Serdecznie gartulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

       Tekst: Małgorzata Kiełbasa

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie