• Aktualności

     • Sekretariat w czasie wakacji
      • Sekretariat w czasie wakacji

      • Od 24 lipca do 14 sierpnia 2019r. sekretariat będzie nieczynny.

       W tym czasie w szkole  będzie pełniony dyżur kancelaryjny w godzinach 9.00-14.00.

       (Możliwe będzie składanie podań i uzyskanie informacji.Termin załatwienia spraw do 30 dni).

      • Odbiór świadectw dojrzałości

      • 4 lipca 2019r.  godz. 11.00

       3A - s. 102,    3B - s. 103,    3C - s. 105,
       3D - s. 101,    3E - s. 106

       ABSOLWENCI z lat ubiegłych – sekretariat.
        

        

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
      • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

      • 19 czerwca zakończył się rok szkolny 2018/ 2019. Uroczystość, z wręczeniem nagród i świadectw, celebrowaliśmy tego dnia dwukrotnie: najpierw dla liceum, później dla gimnazjum. Apel licealistów uświetnili swą obecnością przedstawiciele Partnerów szkoły – uczelni sprawujących patronat naukowy nad klasami IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino: Pani dr Wioletta Piegzik z Katedry Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Pan prof. dr hab. Piotr Borkowski z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej i Pan prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski, Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

       Słowo wstępne, podziękowania za efekty tegorocznej współpracy wygłosiła Dyrektor Szkoły, Pani Monika Drozd. Przedstawiciele uczelni również dokonali podsumowań, wyrażając bardzo pochlebne opinie na temat szkoły i dotychczasowej kooperacji, która rokuje doskonałe szanse rozwoju. Uczeń klasy 1a z rąk Pana prof. dra hab. inż. Piotra Niedzielskiego otrzymał pisemne gratulacje i nagrodę za udział w projekcie międzynarodowym LINCE-PL "Zaslużeni dla nauki i techniki spod znaku gryfa”. Najwybitniejszym uczniom IX LO – którzy uzyskali najwyższe średnie ocen – Pan prof. dr hab. Piotr Borkowski wręczył nagrody Rektora Akademii Morskiej. Najlepsi i najaktywniejsi uczniowie z rąk Dyrektor Szkoły, Pani Moniki Drozd, odebrali powinszowania, świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, zaś laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych – nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie. Uczniowie klasy 1a otrzymali także nagrody za udział w projekcie edukacyjnym "Kształtowanie przestrzeni". Po apelu młodzież spotkała się w zespołach klasowych, by wraz z wychowawcami uczcić i podsumować rok nauki w liceum.

       Szczególny wymiar zyskała uroczystość zakończenia roku szkolnego w gimnazjum, które wiąże się z zamknięciem ważnego rozdziału w rozwoju ZSO nr 6 w Szczecinie. Dyrektor Szkoły, Pani Monika Drozd, wicedyrektor, Pani Aneta Czaykowska, przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego, Marcel Sowński, w swoich przemówieniach na temat aktywności i osiągnięć gimnazjalistów podkreślili wartości edukacyjne i społeczne, jakie reprezentowało Gimnazjum nr 42 w Szczecinie. Słowa podziękowań dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i uczniów gimnazjum wypowiedziała Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców, Pani Joanna Milkiewicz, wręczając laureatom konkursów kuratoryjnych, których tego roku mamy szczególnie wielu, nagrody pieniężne ufundowane przez Radę.

       Ostatnich Absolwentów gimnazjum żegnamy z żalem, ale i niekłamaną satysfakcją, czego uzasadnieniem są bardzo wysokie wyniki nauczania, znakomite oceny końcowe uczniów, jak również, co zaakcentowała Dyrektor Szkoły, bardzo satysfakcjonujące rezultaty tegorocznego Egzaminu Gimnazjalnego. Wspaniali Absolwenci są z całą pewnością najlepszą wizytówką naszej szkoły, a wymierne efekty nauczania – mocnym argumentem, by kontynuować naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym przy Placu Mariackim w Szczecinie.

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz

       Zdjęcia: Zofia Trzaska, Julia Szymankiewicz, Antoni Gołąbek

        

     • Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin
      • Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

      • 18 czerwca b. r. dwadzieścia troje naszych uczniów z rąk Prezydenta Miasta Szczecin, Pana Piotra Krzystka, odebrało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego. W minionym już roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino po raz kolejny zdobyli najwyższe laury w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach. Laureatom Nagród Prezydenta Miasta Szczecina serdecznie gratulujemy!

       Informacja i zdjęcia: Aneta Czaykowska

       Redakcja tekstu: Romuald Kuźmitowicz

     • Rejs IX LO
      • Rejs IX LO

      • 18 czerwca 2019 r. młodzież IX LO brała udział w rejsie po porcie. Na pokład zaprosiły uczniów dwa jachty żaglowe biorące udział w Dniach Morza w Szczecinie: s/y Bryza H oraz s/y Zawisza Czarny. Bryza H to zabytkowy drewniany żaglowiec z 1952 roku o powierzchni żagli 180 m2 (ożaglowanie typu kecz). Kilka lat temu przeszedł remont, otrzymał między innymi nowy bezanmaszt (to ten z tyłu), mogliśmy więc podziwiać piękne  drewniane wyposażenie. Załogę stanowi 14 osób, 24 osoby mogą brać udział w krótkich rejsach jako pasażerowie. Zawisza Czarny (1952) to trzymasztowy szkuner (z ożaglowaniem Va Marie). Liczba osób załogi: 46. Po gruntownym remoncie w 1980 roku realizuje cele statutowe harcerstwa, m.in. przewozi co roku Betlejemskie Światło Pokoju. Ma także na koncie trudną i niebezpieczną akcję ratowania rozbitków w okolicy Bermudów i może się poszczycić dwukrotnym opłynięciem Przylądka Horn.

       Dzięki uprzejmości kapitanów obu jednostek uczestnicy rejsu przeżyli przygodę żeglarską na spokojnych wodach Odry. Dowiedzieli się jak wygląda życie na żaglowcu i poznali ciekawostki żeglarskie. Zobaczyli także Szczecin od strony wody, od Wałów Chrobrego do wieży widokowej na Gocławiu. Oglądali urządzenia stoczni remontowej, doki pływające, pochylnię Wulkan oraz infrastrukturę przeładunkową. Dodatkową atrakcją była możliwość podziwiania innych jednostek goszczących w Szczecinie, z największym STS Juan Sebastian de Elcano z Hiszpanii, z 200 osobami załogi, który zawinął po raz pierwszy w historii do polskiego portu, oraz STS Fryderykiem Chopinem.

       Dziękujemy za ugoszczenie nas i życzymy stopy wody pod kilem!

       Tekst: Maciej P. Wasielewski

       Zdjęcia: Aneta Czaykowska, Anna Parchimowicz, Miłka Stankiewicz

     • Lektura szkolnej gazety
      • Lektura szkolnej gazety

      • Drodzy Czytelnicy!

       Na blogu szkolnej gazety znajdziecie zarchiwizowane tegoroczne numery "IX Wrót" - łącznie z ostatnim, którego premiera odbyła się przed kilkoma dniami:

       https://ix-wrota.blogspot.com/2019/

       Zachęcamy do lektury!

       Romuald Kuźmitowicz z Redakcją

       Rysunek Aleksandry Kozioł z kl. 1e przeznaczony na okładkę majowo-czerwcowego numeru gazety

     • Wykłady pod patronatem Wydziału Filologicznego US
      • Wykłady pod patronatem Wydziału Filologicznego US

      • We środę, 12 czerwca 2019r., uczniowie klas 2A, 2B, 2C, 2E, 2F i 1A pod opieką nauczycieli języka angielskiego uczestniczyli w cyklu wykładów zorganizowanych przez Instytut Anglistyki oraz Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, z którym IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie współpracuje w ramach podpisanej w bieżącym roku umowy patronackiej:

       1. „Varieties of English” – dr Sylwester Jaworski (Zakład Języków i Kultur Celtyckich IA),
       2. „The history of the English language” – dr Monika Skorasińska (Zakład Języków i Kultur Celtyckich IA),
       3. „Przekaz medialny – błędy językowe” – dr Agnieszka Szlachta (Zakład Mediów i Komunikowania IPiDz),
       4. „Travellin’ thru the USA” – mgr Tomasz Obiała (Zakład Metodyki Nauczania Języka Angielskiego IA).
         

       Informacja i zdjęcia: Wioleta Morszczyn-Snop
       Tekst: Romuald Kuźmitowicz

        

     • Debata w rocznicę wyborów czerwcowych 1989 roku
      • Debata w rocznicę wyborów czerwcowych 1989 roku

      • Dnia 10 czerwca 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w debacie oksfordzkiej poświęconej wyborom czerwcowym z 1989 roku. Debata odbyła się w Centrum Dialogu Przełomy na Placu Solidarności.

       Zespół naszego liceum w składzie: Marcin Czarnik (1c), Kacper Olejarczyk (1c), Łukasz Szypka (1a) i Mateusz Dymerski (2c) wygrał debatę, pokonując drużynę z IV LO.

       Uczniowie nasi zaprezentowali się bardzo dobrze. Serdeczne gratulacje!

       Tekst i zdjęcie: Marek Matusiak

     • Program Edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”
      • Program Edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”

      • Klasa 1a (o profilu matematyczno-informatycznym) w roku szkolnym 2018/2019 brała udział w projekcie architektonicznym „Kształtowanie przestrzeni”. Jest to program edukacyjny Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczniów liceów i techników.

       Program projektu skupia się na naszym otoczeniu przestrzennym – środowisku zurbanizowanym, obejmującym przestrzeń domu i mieszkania, obszary publiczne w bliskim sąsiedztwie oraz wybrane elementy historii architektury.

       Przypominamy, że 25 stycznia 2019r. pod kierunkiem specjalistów uczniowie klasy 1a m.in. realizowali godzinne zajęcia z rysunku CAD i rysunku odręcznego, a 31 maja 2019r. w Urzędzie Miasta w Szczecinie wzięli udział w uroczystej gali zakończenia projektu.

       Przedsięwzięcie podsumował artykuł w "Głosie Szczecińskim":

       Link do artykułu.

       Tekst: Małgorzata Kiełbasa

       Zdjęcia: Monika Drozd, Małgorzata Kiełbasa

     • Święto Szkoły
      • Święto Szkoły

      • Od 1984 roku Nasza szkoła nosi zaszczytne miano - IX Liceum Ogólnokształcące imienia Bohaterów Monte Cassino. 31 maja 2019 roku świętowaliśmy w szkole pamięć o historycznych wydarzeniach, które w maju 1944 roku rozegrały się we Włoszech z udziałem polskich żołnierzy. Żołnierze Ci - dziś kombatanci, których ze wzruszeniem gościmy w progach szkoły - udowodnili wtedy swoją odwagę i patriotyzm. Jak co roku uhonorowaliśmy te wartości podczas uroczystego apelu, w którym wzięli udział kombatanci, uczniowie i nauczyciele. Apel Poległych przypomniał ogrom poświęcenia i odwagi, dzięki którym Polacy 75 lat temu zwyciężyli pod Monte Cassino.

       Święto Szkoły to również wspaniała możliwość, by przypominać losy historycznego budynku, w którym mieści się Nasze liceum - ciekawy wykład dotyczący tej tematyki wygłosiła w trakcie uroczystego spotkania pani doktor Agnieszka Borysowska z Książnicy Pomorskiej. Dzięki współpracy szkoły z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego mieliśmy również przyjemność gościć tego dnia panią profesor Swietłanę Niewzorową z Katedry Filologii Romańskiej US.

       Święto Szkoły to przede wszystkim ważny dzień dla uczniów - przygotowali oni montaż poetycko-muzyczny związany z tematyką wojenną, brali udział we wciągającej grze terenowej i historycznych grach planszowych na temat bitwy pod Monte Cassino. Na szkolnym boisku odbył się również koncert pieśni patriotycznych, w którym młodzież występowała solo lub zespołowo. Jednak najbardziej wyjątkowym doświadczeniem tego dnia jest dla uczniów i nauczycieli możliwość spotkania z kombatantami, rozmowy z Nimi - to dla nas zaszczyt i niezwykła szansa na poznanie osobistej strony Wielkiej Historii...

       Tekst: Miłka Stankiewicz, zdjęcia: Antoni Gołąbek 2c, Zuzanna Knapik 3gb

     • Zakończyła się jedenasta edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Kotłownia 2019”.
      • Zakończyła się jedenasta edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Kotłownia 2019”.

      • Jury pod przewodnictwem pani Anny Januszewskiej, znakomitej aktorki Teatru Współczesnego, obejrzało 10 spektakli uczniowskich, doceniając wiele umiejętności zaprezentowanych przez młodych artystów. Nagrodę Główną Rady Rodziców ZSO nr 6 przyznano grupie teatralnej DRAMA z Gimnazjum nr 10 i SP-53 w Szczecinie za przedstawienie „Pryzmat”. Dwa równorzędne wyróżnienia za pracę zespołową otrzymały zespoły: Teatr EMIGATIS z Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie za przedstawienie „Zabawa w dom” oraz grupa teatralna MASKA z ZSO nr 6 (IX LO i G-42) za spektakl „współbrzmiący z rzeczywistością” pt. „Rodzina, ach, rodzina”. Przyznano też kilka nagród indywidualnych za role żeńskie i męskie: dla uczennicy II LO - wykonawczyni jednej z ról w przedstawieniu „Lalka krawcowej”; dla najmłodszej uczestniczki z SP-55 w Szczecinie - za rolę „Maleńkiej Księżniczki”; dla ucznia z IV LO (zespół CHAOS) za rolę księdza w spektaklu „Trzy słowa”; dla dwóch wykonawców z zespołu teatralnego „Hydra” - uczniów VII LO - za ciekawe role w przedstawieniu „Domysły na temat Barabasza”. Ponadto wyróżniono jedną z wykonawczyń przedstawienia „Kawaliada” za brawurową obecność na scenie – zespół teatralny z VI LO. Na uwagę i docenienie przez jury zasłużyły też dwa inne zespoły: grupa teatralna z Technikum Technik Cyfrowych i zespół „Miniatura” z IV LO, która zaprezentowała etiudy pantomimiczne. Przyznano też nagrodę w plebiscycie publiczności: zdobył ją zespół „Hydra” z VII LO w Szczecinie. Wysoki poziom przedstawionych prezentacji scenicznych spotkał się z bardzo życzliwym komentarzem ze strony głównej jurorki.

       W drugim dniu „Kotłowni 2019” chętni uczestnicy skorzystali z ćwiczeń warsztatowych przeprowadzonych w dwóch grupach przez aktorów Teatru Współczesnego: panią Annę Januszewską i pana Michała Lewandowskiego.

       XI Przegląd Małych Form Teatralnych „Kotłownia 2019” przygotowali uczniowie IX LO i Gimnazjum nr 42 pod kierunkiem polonistki, Anny Parchimowicz, ze współudziałem: pani Bogumiły Stankiewicz i pana Marcina Niedziółki (także nauczycieli polonistów).

       Całość imprezy prowadził już po raz piąty uczeń IX LO, Cezary Orłowski, który tym razem wcielił się w postać Piotrusia Pana. Święto teatru w szkole na placu Mariackim okazało się udane także w tym roku. A za rok…

       Tekst: Anna Parchimowicz

       Zdjęcia: Marta Krauze, Antoni Gołąbek

        

        

        

       Teatr Emigatis Stargard

       Grupa z II LO

       Pantomima IV LO

       Warsztaty z panią Anną Januszewską

       Warsztaty z panem Michałem Lewandowskim

       Zespół Maska IX LO odbiera nagrodę.

       Rozdanie nagród

     • Laboratorium na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT
      • Laboratorium na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

      • 22.05.2019r. uczniowie klasy przyrodniczej – II e – wzięli udział w praktycznych zajęciach laboratoryjnych przeprowadzonych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajęcia, zorganizowane przez nauczycielkę naszej szkoły, mgr inż. Marlenę Nadziejko, przeprowadzone zostały dzięki uprzejmości mgr inż. Pawła Adamskiego, mgr inż. Michała Zgrzebnickiego oraz inż. Aleksandra Albrechta.

       Uczniowie mieli wyjątkową okazję zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, dotyczącej m.in. poprawnego nazewnictwa podstawowego sprzętu i armatury laboratoryjnej. Zostali wprowadzeni do obsługi: wagi laboratoryjnej, mieszadeł magnetycznych, pipet automatycznych, pH – metru, pompy próżniowej, suszarki.

       Samodzielnie wykonywali doświadczenia! – oczywiście, otrzymali dodatkowe karty pracy do udokumentowania jej efektów. Uczestniczyli w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu badania otrzymanych wcześniej osadów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) i nie tylko. Uczniowie byli świadkami procesu rejestracji obrazu dyfrakcyjnego, tzw. dyfraktogramu, próbek w warunkach otoczenia oraz podwyższonej temperatury, w atmosferze wodoru. Zapoznano ich z identyfikacją faz krystalicznych obecnych w badanej próbce przy pomocy oprogramowania komputerowego Panalytical HighScore Plus z dostępem do bazy danych ICDD (The International Centre for Diffraction Data) PDF4+.

       Uczestniczyli w krótkim wykładzie na temat budowy dyfraktometru rentgenowskiego Philips X’pert Pro wyposażonego w komorę reakcyjną Anton Paar XRK 900.

       To nie wszystko. Istnieje wiele technik badawczych, które służą do uzyskania informacji o właściwościach fizykochemicznych materiału. Spośród nich najbardziej uprzywilejowane miejsce zajmuje spektroskopia fotoelektronów (X-ray photoelectron spectroscopy), którą uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznać!

       Za efektywną pracę i zaangażowanie uczniowie otrzymali od pracowników uczelni prezent w postaci możliwości przeprowadzenia dodatkowych trzech doświadczeń. Dziękujemy.

       To był dzień pełen pozytywnych emocji, zapowiadający dalszą współpracę, która umożliwi naszym uczniom praktyczny rozwój ich chemicznych zainteresowań.

       Tekst i zdjęcia: Marlena Nadziejko

        

     • Wyniki konkursu "Patron naszej szkoły' 2019"
      • Wyniki konkursu "Patron naszej szkoły' 2019"

      • I miejsce – Ida Bomba i Dominika Borowy, reprezentujące klasę 2e (wych. p. Dorota Madoń-Stankiewicz) – za sztukę „Atramentowe maki” inspirowaną osobistymi przeżyciami żołnierzy pod Monte Cassino i ich biografiami

       II miejsce – Mateusz Dymerski, reprezentujący klasę 2c (wych. p. Hanna Dux-Piszko) – za opowiadanie „Po drugiej stronie barykady”, stylizowane wspomnienia uczestnika walk o Monte Cassino

       III miejsce – Maja Dobrut, reprezentująca klasę 2d (wych. p. Urszula Tyborska) – za cykl poetycki „Rozterki młodego żołnierza”, próbę odtworzenia doświadczeń i odczuć żołnierzy pod Monte Cassino

       Patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor Szkoły, Pani Monika Drozd, która nagrodzi zwycięzców podczas uroczystości Święta Szkoły 31 V 2019r.            

       Jury: Marek Matusiak, Romuald Kuźmitowicz (organizator konkursu)

        

     • Zakończenie nauki w klasach maturalnych
      • Zakończenie nauki w klasach maturalnych

      • W piątek, 26 kwietnia, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino. Uroczystość miała podniosły charakter – mury szkoły opuszczają Abiturienci, którzy przez trzy, a nawet sześć lat obecności w szkole zrośli się z nią, współtworzyli jej oblicze. Przemówienie podsumowujące wkład uczniów w życie szkoły, sukcesy w wielu różnych sferach aktywności: edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, wygłosiła Dyrektor Szkoły, Pani Monika Drozd, pożegnali ich również przedstawiciele młodzieży klas drugich. Abiturienci odebrali upragnione świadectwa ukończenia liceum. Szczególnie istotnym elementem ceremonii było wręczenie Medali Szkoły. Złoty Medal Szkoły, za najlepsze wyniki w nauce, otrzymała Elżbieta Lichwiarska, która uzyskała najwyższą średnią ocen. Srebrny Medal Szkoły z Makiem, za osobowość, wybitne osiągnięcia w nauce i pracy społecznej, odebrał Szymon Ruduś. Wielu Abiturientów otrzymało nagrody książkowe i podziękowania za wyniki w nauce i aktywność w działaniu na rzecz społeczności szkoły, zaś ich rodzice – listy gratulacyjne z podziękowaniami za wspieranie rozwoju uczniów i działań pedagogów. Galę zamknęły wzajemne podziękowania, gratulacje i życzenia, a dopełnił akt złożenia wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły.

       Abiturientom życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości!

       Tekst: Romuald Kuźmitowicz, zdjęcia: Małgorzata Wenz

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie