• Biblioteka

   • III Szczeciński Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”
    • III Szczeciński Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”

    • 29.10.2021 11:14
    • Drodzy Miłośnicy Poezji!
     Zachęcam do udziału w konkursie organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka i w Szczecinie.

     Idea konkursu

     1. Konkurs poetycki kierowany do młodzieży szkół średnich towarzyszy Imprezie "Na Szlaku Poezji".
     2. Cele konkursu:
      • umożliwienie młodzieży twórczego wyrażania siebie,
      • realizację potrzeby poetyckiego nazywania świata,
      • zachęcenie młodzieży do odkrywania wierszy pisanych do „szuflady”,
      • zaprezentowanie rozmaitych sposobów nawiązywania więzi ze światem,
      • zmierzenie się z rygorem formalno-strukturalnym jaki narzuca metoda poetycka,
      • zainspirowanie młodzieży twórczością poetycką Edwarda Stachury.

     Zasady uczestnictwa w konkursie

     1. Uczestnik może zgłosić do konkursu co najwyżej 2 własne utwory poetyckie. Objętość każdego z utworów nie może przekraczać 20 wersów.
     2. Prace powinny zgłoszone poprzez formularz na stronie internetowej nsp.lo2.szczecin.pl do dnia 12 listopada 2021 r.


     Zgłoszenie poprzez stronę jest 2-etapowe:

     1. Uczestnik wprowadza do formularza godło (godłem może być pseudonim lub tekst składający się z 6-15 znaków - liter i cyfr) oraz dane. Wysłanie formularza z danymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi być potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego.
     2. Uczestnik wprowadza do formularza tytuły oraz treść zgłoszonych utworów. Uczestnik odpowiada za podział tekstu na wersy. Jeżeli utwór nie posiada tytułu należy w miejscu wprowadzania tytułu wstawić cały pierwszy wers.

     Wyniki i nagrody
     Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2021 r. w Sali Kominkowej DOMU KULTURY 13 MUZ w Szczecinie. Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wybrane przez jury prace nadesłane na konkurs zostaną wydrukowane.
     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca i sposobu wręczenia nagród zależnie od sytuacji epidemicznej.

     Postanowienia końcowe
     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, czyli opublikowania go na stronie nsp.lo2.szczecin.pl i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

     Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

      

     Służę pomocą i również przyjmuję zgłoszenia od uczennic i uczniów IX LO.
     Romuald Kuźmitowicz

    • Wróć do listy artykułów