• Biblioteka

   • Klasowy projekt czytelniczy
    • Klasowy projekt czytelniczy

    • 17.09.2019 10:37
    • Mili Wychowawcy, Nauczyciele i Uczniowie!
     Przez cały rok szkolny oferujemy rozmaite inicjatywy ujęte w Programie działań propagujących i rozwijających czytelnictwo przyjętym przez dyrekcję szkoły. Dziękujemy za pozytywny odzew  na proponowane dotychczas działania, prosimy o włączanie się  w kolejne.
     Jednym z elementów wspomnianego programu jest Klasowy projekt czytelniczy, którego przedmiot stanowi zainteresowanie książką różnych treści i form.
     W bieżącym roku szkolnym proponujemy klasom rozwinięcie projektów pod hasłem „Kampania promująca czytanie”.
     Zasady prowadzenia projektu:
     1. Każda klasa, wyjąwszy maturalne, rozwija własną kampanię czytelniczą.
     2. Przeprowadza ją w uzgodnionej w klasie formie.
     3. Na wybrany przez siebie temat powiązany z literaturą beletrystyczną, publicystyczną, popularnonaukową lub naukową.
     4. Z  dowolnej dziedziny wiedzy.
     5. „Kampania” powinna angażować całą klasę, 
     6. Być widoczna w szkole.
     7. Przynieść jakiś efekt.
     8. Należy ją udokumentować w wybrany przez klasę sposób.
     9. Projekt czytelniczy rozwijany w klasie koordynuje wychowawca, który wraz z uczniami – zależnie od problematyki, charakteru przedsięwzięcia – powinien zaangażować nauczycieli uczących klasę.
     10. Czas na przeprowadzenie „Kampanii promującej czytanie” przypada na miesiące od września 2019r. do końca maja 2020r.
     11. W czerwcu 2020r. odbędzie się Konkurs klasowych projektów czytelniczych.

     Klasowy projekt czytelniczy w skrócie:
     1. znaleźć ciekawy pomysł na promocję czytania,     
     2. opracować i zrealizować: współpraca klasy z wychowawcą i nauczycielami (IX 2019r. – V 2020r.),
     3. przedstawić w wybranej przez siebie formie na Konkursie projektów czytelniczych (VI 2020r.).

     Zachęcamy do częstszego kontaktu z biblioteką i czytelnią, poszukiwania tu pomysłów na rozwinięcie „Kampanii promujących czytanie”.

     Romuald Kuźmitowicz, Bogumiła Czarnecka-Mrozik
    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie