• Biblioteka

   • Klasowy projekt czytelniczy
    • Klasowy projekt czytelniczy

    • 28.09.2022 09:24
    • Mili Wychowawcy, Nauczyciele i Uczniowie!
     Cieszymy się, że mamy przyjemność pracować z czytającą młodzieżą, która często już wstępuje na własne intelektualne ścieżki, co oznacza, że chętnie obcuje ze świadomie wybieraną przez siebie literaturą.
     Stanowi to okoliczność sprzyjającą współpracy nad Klasowym projektem czytelniczym, którego przedmiotem jest zainteresowanie książką różnych treści i form. Innym czynnikiem skłaniającym do współdziałania przy tym zadaniu będzie potrzeba pobudzenia młodzieży mniej czytającej do większej aktywności na tym polu i dbałości o własny rozwój. Otwieramy zatem roczne Klasowe projekty czytelnicze, licząc na bliską współpracę z klasami i wychowawcami – pod hasłem: „Czytaj – zyskasz! Kampania promująca czytanie”.

     Zamysłem projektu jest stworzenie młodzieży szansy pokazania, co lubi czytać oraz zaaranżowanie sytuacji dzielenia się tym z innymi. Współpraca przy tej inicjatywie wesprze integrację klas.

     Zasady prowadzenia projektu:
     Każda klasa, wyjąwszy maturalne, rozwija własną kampanię czytelniczą.
     Przeprowadza ją w uzgodnionej w klasie formie.
     Na wybrany przez siebie temat powiązany z literaturą beletrystyczną, publicystyczną, popularnonaukową lub naukową.
     dowolnej dziedziny wiedzy.
     Inicjatywa powinna angażować całą klasę
     Być widoczna w szkole.
     Przynieść jakiś efekt.
     Należy ją udokumentować w wybrany przez klasę sposób.
     Projekt czytelniczy rozwijany w klasie koordynuje wychowawca.
     Klasa na bieżąco konsultuje projekt z przypisanym nauczycielem bibliotekarzem.
     Uczniowie – zależnie od problematyki, charakteru przedsięwzięcia – powinni zaangażować nauczycieli uczących klasę.
     Czas na przeprowadzenie Kampanii promującej czytanie przypada na miesiące od września 2022r. do końca maja 2023r.
     W czerwcu 2023r. odbędzie się Konkurs klasowych projektów czytelniczych.     Klasowy projekt czytelniczy w skrócie:
     - znaleźć ciekawy pomysł na promocję czytania,        
     - opracować i zrealizować: współpraca klasy z wychowawcą, nauczycielem bibliotekarzem, nauczycielami przedmiotów (IX 2022r. – V 2023r.),
     - przedstawić w wybranej przez siebie formie na Konkursie projektów czytelniczych (VI 2023r.).


     Służymy wsparciem, zachęcamy do częstego kontaktu z biblioteką i czytelnią (bezpośredniego i online, na MS Teams), poszukiwania z naszą pomocą pomysłów na rozwinięcie Klasowych projektów czytelniczych.

     Zapraszamy do konsultacji Klasowych projektów czytelniczych:

      
     KLASA WYCHOWAWCA
      
     BIBLIOTEKARZ
     1a Anna GOLA Romuald Kuźmitowicz
     1b Maciej WASIELEWSKI Romuald Kuźmitowicz
     1c Magdalena WASIELEWSKA Romuald Kuźmitowicz
     1d Xymena SILEŃSKA-FOLTYN Romuald Kuźmitowicz
     1e Joanna TYMEJCZYK Romuald Kuźmitowicz
     1f Maciej PASZKOWSKI Bogumiła
     Czarnecka-Mrozik
     1g Marcin WASZAK Bogumiła
     Czarnecka-Mrozik
     1h Małgorzata WICHER-OSTROWSKA Bogumiła
     Czarnecka-Mrozik
     2a Małgorzata KIEŁBASA Romuald Kuźmitowicz
     2b Jolanta KULESZA Romuald Kuźmitowicz
     2c Robert OBSZAŃSKI Romuald Kuźmitowicz
     2d Renata ZIELIŃSKA Romuald Kuźmitowicz
     2e Grzegorz BŁAŻEJCZYK Bogumiła
     Czarnecka-Mrozik
     2f Izabela ŻMIJEWSKA Bogumiła
     Czarnecka-Mrozik
     3a Anna KUBIK Romuald Kuźmitowicz
     3b Małgorzata WENZ Romuald Kuźmitowicz
     3c Hanna DUX-PISZKO Romuald Kuźmitowicz
     3d Teresa PIETRUSZEWSKA-CZECH Romuald Kuźmitowicz
     3e Zofia TRZASKA Bogumiła
     Czarnecka-Mrozik
     3f Ewa ONISZCZUK-ODORSKA Bogumiła
     Czarnecka-Mrozik
        
     Romuald Kuźmitowicz
     Bogumiła Czarnecka-Mrozik

      
    • Wróć do listy artykułów