• Osiągnięcia uczniów

    • Wybrane osiągnięcia z roku szkolnego 2017/2018:

     • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym-1 finalista
     • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „ PING”-1 finalista
     • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur”-15 wyróżnionych
     • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „ Bóbr”- 1 wyróżniony
     • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów-3 laureatów
     • X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego -1 laureat i 1 finalista
     • X Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego-1 laureat
     • Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego -1 finalista
     • Konkurs Języka Angielskiego(KO)-15 laureatów i 17 finalistów
     • Konkurs Języka Niemieckiego(KO)-4 laureatów i 10 finalistów
     • Konkurs Biologiczny(KO) -1 laureat i 1 finalista
     • Konkurs Polonistyczny(KO)-1 laureat
     • Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie(KO)- 1 laureat
     • Konkurs geograficzny(KO)-1 laureat
     • Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie-3 laureatów
     • X Mała Olimpiada WOS -2 laureatów
     • Konkurs Wiedzy o Kulturze Świata Antycznego-2 laureatów i 6 finalistów
     • VII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny-3 finalistów
     • II Wojewódzki Konkurs Międzyprzedmiotowy w Języku Angielskim-1 laureat
     • Konkurs Recytatorski „ Szczeciński Parnas”- wyróżnienie
     • Wojewódzki Konkurs recytacji Poezji Francuskojęzycznej -1 laureat
     • Konkurs „ Fizyka w medycynie”-1 laureat
     • Konkursy organizowane przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej:
     • Konkurs Biologiczny- 2 laureat i 2 finalistów
     • Konkurs Polonistyczny-1 laureat
     • Konkurs Młodego poligloty-3 laureatów
     • Konkurs Matematyczny-1 laureat
    • Najważniejsze osiągnięcia olimpijskie na przestrzeni 2010-2017:

     • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego- 2 laureatów, 5 finalistów
     • Olimpiada Biologiczna-2 laureatów, 1 finalista
     • Olimpiada Języka Angielskiego- 1 laureat, 2 finalistów
     • Olimpiada Języka Niemieckiego- 1 laureat, 3 finalistów
     • Olimpiada Wiedzy o Prawie- 1 laureat i 3 finalistów
     • Olimpiada Chemiczna-  1 laureat
     • Olimpiada Historyczna- 1 finalista
     • Olimpiada Języka Francuskiego- 1 finalista
     • Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów-3 laureatów, 1 finalista