• Do liceum po szkole podstawowej

     • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

     • Termin

      Rodzaj czynności

      od  9 maja 2019 r. do 

      18 czerwca 2019 r.

      do godz. 15.00

      Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych wraz z niezbędną dokumentacją

      od 9 maja 2019 r

      do 21 maja 2019 r.

      do godz. 15.00

      Złożenie przez kandydata  wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego   wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

      23 maja 2019 r.

       godz. 16.00

      Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  z języka niemieckiego ( stopień trudności odpowiada egzaminowi ósmoklasisty z języka niemieckiego

      Laureaci Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Kuratora Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i automatycznie uzyskują maksymalną liczbę punktów. Warunkiem  skorzystania z tego zwolnienia jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu laureata do wniosku o przyjęcie do szkoły.

      10 czerwca 2019r.

      godz. 12.00

      zmiana

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

      od 14 czerwca 2019 r.

      do 18 czerwca 2019 r.

      do godz. 15.00

      Możliwość dokonania przez kandydata zmiany wybranych szkół

      od 21 czerwca 2019 r.

      do 25 czerwca 2019 r. 

      do godz. 15.00

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o:
      1. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył
      2. kopię  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

      5  lipca 2019 r. 

      do godz. 12.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      do 10 lipca 2019 r.

      do godz. 15.00

      Potwierdzenie przez  kandydata(zakwalifikowanego do danej klasy)  woli podjęcia nauki w formie przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      12 lipca 2019 r.

      do godz. 10.00

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

       

      Uwaga kandydaci do klasy dwujęzycznej!

      Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego, którego data została podana w harmonogramie.

      Termin składania wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej różni się od terminu obowiązującego przy rekrutacji do pozostałych oddziałów.

       

  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie