• Biblioteka

     • Klasowy projekt czytelniczy
     • Klasowy projekt czytelniczy

     • 17.09.2019 10:37
     • Mili Wychowawcy, Nauczyciele i Uczniowie!
      Przez cały rok szkolny oferujemy rozmaite inicjatywy ujęte w Programie działań propagujących i rozwijających czytelnictwo przyjętym przez dyrekcję szkoły. Dziękujemy za pozytywny odzew  na proponowane dotychczas działania, prosimy o włączanie się  w kolejne.
      Jednym z elementów wspomnianego programu jest Klasowy projekt czytelniczy, którego przedmiot stanowi zainteresowanie książką różnych treści i form.
      W bieżącym roku szkolnym proponujemy klasom rozwinięcie projektów pod hasłem „Kampania promująca czytanie”.
      Zasady prowadzenia projektu:
      1. Każda klasa, wyjąwszy maturalne, rozwija własną kampanię czytelniczą.
      2. Przeprowadza ją w uzgodnionej w klasie formie.
      3. Na wybrany przez siebie temat powiązany z literaturą beletrystyczną, publicystyczną, popularnonaukową lub naukową.
      4. Z  dowolnej dziedziny wiedzy.
      5. „Kampania” powinna angażować całą klasę, 
      6. Być widoczna w szkole.
      7. Przynieść jakiś efekt.
      8. Należy ją udokumentować w wybrany przez klasę sposób.
      9. Projekt czytelniczy rozwijany w klasie koordynuje wychowawca, który wraz z uczniami – zależnie od problematyki, charakteru przedsięwzięcia – powinien zaangażować nauczycieli uczących klasę.
      10. Czas na przeprowadzenie „Kampanii promującej czytanie” przypada na miesiące od września 2019r. do końca maja 2020r.
      11. W czerwcu 2020r. odbędzie się Konkurs klasowych projektów czytelniczych.

      Klasowy projekt czytelniczy w skrócie:
      1. znaleźć ciekawy pomysł na promocję czytania,     
      2. opracować i zrealizować: współpraca klasy z wychowawcą i nauczycielami (IX 2019r. – V 2020r.),
      3. przedstawić w wybranej przez siebie formie na Konkursie projektów czytelniczych (VI 2020r.).

      Zachęcamy do częstszego kontaktu z biblioteką i czytelnią, poszukiwania tu pomysłów na rozwinięcie „Kampanii promujących czytanie”.

      Romuald Kuźmitowicz, Bogumiła Czarnecka-Mrozik
     • więcej
     • Zapraszamy do Redakcji "IX Wrót"
     • Zapraszamy do Redakcji "IX Wrót"

     • 16.09.2019 11:41
     • Drodzy Uczniowie!

      Zachęcam Was do zaangażowania się w pracę szkolnej gazety. „IX Wrota” są przestrzenią wolności: tu nic nie musisz, a wiele możesz. Piszemy o wszystkim, co nas interesuje, pociąga, zajmuje, bulwersuje, nie unikamy tematów kontrowersyjnych a ważnych dla Was. Organizujemy działania wolontariackie, uczestniczymy w projektach edukacyjnych i artystycznych -  pomagamy rozwijać pasje i talenty.

      Każdy funkcjonuje w Redakcji na własnych prawach: możesz pisać (po polsku, po angielsku, po niemiecku, po francusku), realizować z nami swoje pomysły, rozwijać inicjatywy artystyczne i prospołeczne, organizować życie gazety, wykazać się umiejętnościami w zakresie technologii informatycznych… Możesz jakiś wymiar szkolnego życia naznaczyć swoją osobowością!

      Na blogu znajdziesz zarchiwizowane numery gazety z ostatnich lat:

      https://ix-wrota.blogspot.com/2019/

      Zapraszamy na zwykłe cotygodniowe spotkanie Redakcji w każdy czwartek na długiej przerwie w bibliotece.

      Opiekun Redakcji, Romuald Kuźmitowicz

     • więcej
  • Kontakty

   • IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
   • sekretariat@lo9.szczecin.pl
   • informatyk@lo9.szczecin.pl
   • (91) 433 31 97
   • (91) 433 67 62
   • plac Mariacki 1 70-547 Szczecin
   • 1. Księgowość 2. Płace 3. Kierownik gospodarczy 4. Pokój nauczycielski 5. Pedagog 6. Informatyk 7. Pielęgniarka 8. FAX 9. Sekretariat
  • Logowanie